วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

กองทัพบกไทยมองการจัดหายานเกราะล้อยาง VN1 ระยะที่๒ เพิ่มชนิดต่างๆ ๕แบบ

China North Industries Corporation or NORINCO has showcased Model of VN1 8x8 Armoured Personnel Carrier with new Unmaned Remote Weapon Station Turret for Royal Thai Army at Defense and Security 2017 exhibition in Bangkok Thailand on 6-9 November.(My Own Photo)
https://aagth1.blogspot.com/2017/11/norinco-vn1.html

Royal Thai Army Ordnance Department's request approval document for second batch of 39 VN1 8x8 Wheeled Armoured Vehicle in five variants
include 3 VN1 Wheeled Armoured Personnel Carrier (APC), 12 VN1 120mm Wheeled Self-Propelled Mortar, 9 VS27 Rocovery Wheeled Armoured Vehicle, 12 VN1 Wheeled Armoured Battalion Command Vehicle, 3 VN1 Wheeled Armoured Medical Vehicle, 1 Mechanical Maintanenance Vehicle, 1 Photoelectric Maintanenance Vehicle, 1 Simulator and related ammunitions include 11,000 30x165mm HE-T, 4,811 40x53mm HE Grenade and 500 120mm Mortar HE Projectile, 28 January 2019
http://ordnancerta.com/images/purchase/1111.pdf
http://ordnancerta.com/images/purchase/2222.pdf

เอกสารของกรมสรรพาวุธทหารบกในวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒(2019) ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดซื้อยานเกราะล้อยางแบบ VN1 ชนิดต่างๆจำนวน ๕รายการ และรถซ่อมบำรุงจำนวน ๒รายการ เครื่องช่วยฝึก และสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่๕ สป.๕ จำนวน ๓รายการ
จาก China North Industries Corporation(Norinco) รัฐวิสาหกิจผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเงิน ๒,๒๕๑,๙๒๘,๐๘๖บาท($66,233,179) ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าจะต้องมีการเสนอขออนุมัติจากกระทรวงกลาโหมไทยและคณะรัฐมนตรีรัฐบาลไทยต่อไปตามลำดับ
โดยเป็นการจัดหาเพิ่มเติมจากโครงการจัดหายานเกราะล้อยาง NORINCO VN1 8x8 ระยะที่๑ จำนวน ๓๔คันวงเงินประมาณ ๒,๓๐๐ล้านบาท($68 million) ที่จีนน่าจะส่งมอบรถชุดแรกให้กองทัพบกไทยได้ในปี ๒๕๖๒ นี้ ซึ่งได้มีการส่งกำลังพลไปทำการฝึกศึกษาที่จีนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑(2018) แล้ว

โครงการจัดหายานเกราะล้อยาง NORINCO VN1 8x8 ระยะที่๒ ประกอบด้วย รถเกราะลำเลียงพล VN1 8x8 APC จำนวน ๓คัน ราคาคันละ ๕๗,๖๓๐,๐๐๐บาท($1,695,000), รถเกราะติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดหนักขนาด 120mm จำนวน ๑๒คัน ราคาคันละ ๕๒,๗๐๐,๐๐๐บาท($1,550,000),
รถเกราะกู้ซ่อม VS27 จำนวน ๙คัน ราคาคันละ ๔๗,๖๐๐,๐๐๐บาท($1,400,000), รถเกราะที่บังคับการ จำนวน ๑๒คัน ราคาคันละ ๔๙,๓๐๐,๐๐๐บาท($1,450,000), รถเกราะพยาบาล จำนวน ๓คัน ราคาคันละ ๕๐,๖๖๐,๐๐๐บาท($1,490,000), รถซ่อมบำรุงเครื่องมือทางกล ๑คัน, รถซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ๑คัน, เครื่องช่วยฝึก Simulator ๑ระบบ,
กระสุนปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด 30x165mm ชนิดระเบิด-ส่องวิถี(HE-T: High-Explosive-Tracer) ๑๑,๐๐๐นัด, ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40x53mm ชนิดระเบิด(HE) ๔,๘๑๑นัด และลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120mm ชนิดระเบิดแรงสูง(HE: High-Explosive) ๕๐๐นัด

คาดว่ายานเกราะล้อยาง VN1 8x8 จะถูกนำเข้าประจำการ ณ กองพันทหารม้าที่๑๐ กรมทหารม้า๒ กองพลทหารม้าที่๑ เป็นหน่วยแรกเพื่อทดแทนยานเกราะล้อยาง V-150 4x4 ที่เข้าประจำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๑(1978) ซึ่งเป็นกำลังหลักของกองพันทหารม้าลาดตระเวน(ล้อยาง) พล.ม.๑ มานาน
กองพันทหารม้าลาดตระเวนหน่วยขึ้นตรงของ ม.๒ พล.ม.๑ ที่เหลือคือ กองพันทหารม้าที่๗ และกองพันทหารม้าที่๑๒ นั้นคาดว่าจะได้รับ VN1 เข้าประจำการแบบคู่ขนานพร้อมกับ ม.พัน.๑๐ ในระยะต่อๆไป โดยคาดว่าในโครงการจัดหา VN1 ระยะที่๒ จะส่งมอบรถได้ในราวปี พ.ศ.๒๕๖๔(2021)
ขณะที่ยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 ยูเครนที่ ม.พัน.๑๐ได้รับมอบมาก่อนหน้าน่าจะถูกโอนไปยัง กรมทหารราบที่๒ รักษาพระองค์ หรือ กรมทหารราบที่๒๑ รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่๒ รักษาพระองค์ ให้มีรถครบตามอัตราจัดในการแปรสภาพเป็นหน่วยทหารราบยานเกราะที่สมบูรณ์ต่อไป

โครงการจัดหายานเกราะล้อยาง VN1 8x8 ระยะที่๒ ๕แบบรวม ๓๙คัน มีขึ้นตามหลังโครงการจัดหารถถังหลัก VT4 ระยะที่๓ จำนวน ๑๔คันเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่รอการอนุมัติจาก ครม.ภายใน ๕๐วันเช่นกัน(https://aagth1.blogspot.com/2019/01/vt4.html)
ในปลายปี ๒๕๖๑ ถ.หลัก VT4 ระยะที่๒ จำนวน ๑๐ คันได้ถูกส่งมอบแล้ว(https://aagth1.blogspot.com/2018/12/vt4.html) โดยนำเข้าประจำการในสองกองพันทหารม้ารถถัง ของ กรมทหารม้าที่๖ กองพลทหารม้าที่๓ คือ กองพันทหารม้าที่๖ ขอนแก่น และ กองพันทหารม้าที่๒๑ ร้อยเอ็ด รวมกับโครงการจัดหาระยะที่๑ จำนวน ๒๘คัน รวมเป็นจำนวน ๓๘คัน
ทั้งนี้ไทยและจีนยังมีแผนการจัดตั้งโรงงานศูนย์ซ่อมบำรุงที่ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบอาวุธยุทโธปกรณ์จีนทั้งรถถังหลัก VT4 และยานเกราะล้อยาง VN1 ในระยะยาวครับ(https://aagth1.blogspot.com/2018/06/vt4-vn1.html, https://aagth1.blogspot.com/2018/01/vt4-vn1.html)