วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

อินโดนีเซียกลับมาจ่ายเงินโครงการเครื่องบินขับไล่ KF-X กับเกาหลีใต้

Indonesia resumes KFX payments
Indonesia has restarted payments to support its continuing involvement in the project with South Korea to develop the next-generation KFX fighter aircraft. Source: IHS Markit/Patrick Allen
https://www.janes.com/article/85680/indonesia-resumes-kfx-payments

รัฐบาลอินโดนีเซียได้เริ่มต้นการจ่ายเงินใหม่อีกครั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการเครื่องบินขับไล่ยุคอนาคต Korean Fighter Xperiment(KF-X) ตามที่บริษัท Korea Aerospace Industries(KAI) สาธารณรัฐเกาหลียืนยันกับ Jane's เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2019
KAI เกาหลีใต้กล่าวว่าตนได้รับวงเงิน 132 billion Korean Won($118 million) จากกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียในปลายปี 2018 และนั่นเป็นการชำระเงินที่จะ "ปัดเป่าความกังวล" เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อินโดนีเซียจะถอนตัวจากโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ KF-X

KAI เกาหลีใต้เสริมว่า วิศวกรและช่างเทคนิคถึงกว่า 150คนจากอินโดนีเซียคาดว่าจะเดินทางมาถึงเกาหลีใต้ในปี 2019 นี้เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ KAI เสริมอีกว่า วิศวกรอินโดนีเซีย 28คนดั้งเดิมที่มีส่วนร่วมในโครงการแต่ตอนนี้ได้เพิ่มจำนวนเป็น 72คนแล้ว
KAI แถลงโดยอ้างเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไม่ระบุตัวตนกล่าวว่า "ผ่านความไว้วางใจของทั้งสองฝ่าย เราไม่เพียงแต่ฟื้นฟูความไว้ใจแต่ยังยืนยันความตั้งใจของเราเพื่อมีส่วนร่วมในโครงการ KF-X เราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อนำพาให้โครงการ KF-X ประสบความสำเร็จผ่านความร่วมมือกับอินโดนีเซีย"

KAI เกาหลีใต้กล่าวว่าการจ่ายเงินของอินโดนีเซียได้รับมาภายหลังการประสบความสำเร็จทางการทูตร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา(https://aagth1.blogspot.com/2018/10/kf-xif-x.html)
โดยเสริมว่าการมีส่วนร่วมนี้ได้สร้างความแข็งแกร่งต่อโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ KF-X ร่วมกัน และขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมความมั่นคงที่กว้างขึ้นระหว่างเกาหลีใต้และอินโดนีเซีย

ด้วยสาเหตุหลักจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ ก่อนหน้านี้อินโดนีเซียได้ระงับการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ KF-X เกาหลีใต้(https://aagth1.blogspot.com/2018/01/kf-xif-x-su-35.html, https://aagth1.blogspot.com/2018/05/kf-xif-x.html)
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กลาโหมจากทั้งสองประเทศขณะนี้กำลังเจรจาโครงสร้างการชำระเงินใหม่สำหรับกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย ตามที่ซึ่งจะทำให้อินโดนีเซียมีส่วนร่วมในโครงการต่อไปได้

KAI ยังยืนยันว่าอินโดนีเซียได้มีภาระการลงทุนวงเงิน "ราว 1.7 trillion Korean Won" ในโครงการ KF-X ซึ่งเท่ากับร้อยละ20 ของค่าใช้จ่ายการพัฒนาทั้งหมด โครงสร้างการชำระนี้ได้รับความเห็นชอบในปี 2015
แม้ว่า Jane's จะเข้าใจว่าอินโดนีเซียอยู่เบื้องหลังประมาณร้อยละ40 ของภาระผูกพันทางการเงินที่ตกลงกันไว้ ภายใต้ข้อตกลงเดิมรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจะจ่ายเงินทุนร้อยละ60 ของโครงการพัฒนา โดยผู้รับสัญญาหลัก KAI ครอบคลุมวงเงินร้อยละ20 ครับ