วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

กองทัพบกไทยรับมอบปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง ATMG และเครื่องยิงลูกระเบิดอัตตาจรล้อยาง ATMM ที่สร้างในไทย


New batch of Autonomous Truck Mounted Gun-ATMG 155mm/52caliber Self-Propelled Howitzer 6x6 and Autonomous Truck Mounted Mortar-ATMM 120mm Self-Propelled Mortar System
that all manufactured by Weapon Production Center (WPC), Defence Industry and Energy Center (DIEC), Ministry of Defence Thailand (technology transfer from Israeli company's Elbit Systems) was delivered to Royal Thai Army in January 2019.

ATMG's Forward Obsever and Company Fire Direction Center.

Towed Mortars (foreground) manufactured by Weapon Production Center, Defence Industry and Energy Center, Ministry of Defence Thailand.

ปลัดกระทรวงกลาโหม กระทำพิธีส่งมอบ ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ และเครื่องยิงลูกระเบิด ซึ่งปรับปรุงพัฒนา โดย ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ตามโครงการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต ให้แก่กองทัพบก โดยมี รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นตัวแทน กองทัพบก ในการรับมอบ
https://www.facebook.com/ilovethaiarmy/posts/1707732905999574

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ศอว.ศอพท. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไทย(OPSD: Office of the Permanent Secretary for Defence, Ministry of Defence)
ได้ทำสัญญาจัดหากับบริษัท Elbit Systems Land and C4I Ltd. อิสราเอลในการถ่ายทอด Technology สำหรับสองโครงการพัฒนาสร้างระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ภายในประเทศสำหรับกองทัพไทยคือ

โครงการปรับปรุงพัฒนาปืนใหญ่แบบลากจูงให้เป็นแบบอัตตาจรล้อยาง หรือปืนใหญ่อัตตาจรล้อยางแบบ Autonomous Truck Mounted Gun-ATMG ซึ่งมีพื้นฐานจากระบบปืนใหญ่อัตตาจรล้อยางแบบ Elbit ATMOS(Autonomous Truck Mounted howitzer System)
และโครงการปรับปรุงพัฒนาเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120mmแบบอัตตาจรล้อยาง หรือเครื่องยิงลูกระเบิดอัตตาจรล้อยาง Autonomous Truck Mounted Mortar-ATMM ขนาด 120mm ซึ่งมีพื้นฐานจากระบบแท่นยิงเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ Elbit Soltam SPEAR ขนาด 120mm

ระบบปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง ATMG ขนาด 155mm/52cal ใช้รถรองปืนเป็นรถยนต์บรรทุก Tatra T815-7 6x6 ขนาด 10tons ของสาธารณรัฐเช็ก มีกำลังเครื่องยนต์ 400HP ความจุถังน้ำมัน 220liter ระยะปฏิบัติการ 400km ความเร็วสูงสุดบนถนน 90km/h ความเร็วสูงสุดบนภูมิประเทศ 30km/h
โดยกองทัพบกไทย(Royal Thai Army) ได้มีการสั่งจัดหาปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง ATMG สามระยะ ระยะละ ๖ระบบ รวม ๑๘ระบบที่ผลิตโดย ศอว.ศอพท. นำเข้าประจำการใน กองพันทหารปืนใหญ่ที่๗๒๑ กองพลทหารปืนใหญ่ แล้ว

นอกจากปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง Nexter Caesar ขนาด 155mm/52cal ฝรั่งเศส ๖ระบบ ที่ประจำการใน ป.พัน.๗๒๑ ร่วมกับ ป.อจ.ล้อยาง ATMG ๑๘ระบบแล้ว กองทัพบกไทยยังมีแผนที่จะจัดหา ป.ATMG เพิ่มเติมอีก ๓๖ระบบ ตามอัตราจัดโครงสร้างกำลังเหล่าทหารราบและเหล่าทหารม้าใหม่ด้วย
ต่อมานาวิกโยธิน กองทัพเรือไทย(RTMC: Royal Thai Marine Corps, RTN: Royal Thai Navy) ได้ลงนามสัญญาจัดหากับบริษัท Elbit Systems อิสราเอลในการจัดหาปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง ATMG ๖ระบบวงเงิน ๘๖๕ล้านบาท($26 million)(https://aagth1.blogspot.com/2018/04/atmg.html)

เครื่องยิงลูกระเบิดอัตตาจรล้อยาง ATMM ติดตั้งบนรถยนต์บรรทุกทางทหาร TATA 715c 4x4 ขนาด 2.5tons ของอินเดีย มีกำลังเครื่องยนต์ 155HP ความจุถังน้ำมัน 200liter ระยะปฏิบัติการ 350km ความเร็วสูงสุดบนถนน 80km/h ความเร็วสูงสุดบนภูมิประเทศ 30km/h
นายทหารประจำโครงการให้เหตุผลว่า การเลือก รยบ.TATA เป็นรถรองปืนนั้นเพราะเป็นรถบรรทุกทางทหารที่มีใช้งานในกองทัพอินเดีย ที่มีสมรรถนะและความทนทานตรงความต้องการ ซึ่งรถบรรทุกพลเรือนในตลาดเช่นของ Isuzu หรือ Hino ไม่สามารถรองรับความต้องการนี้ได้

เครื่องยิงลูกระเบิดอัตตาจรล้อยาง ATMM 120mm อยู่ในอัตราของกองร้อยเครื่องยิงลูกระเบิดหนักประจำกรมทหารราบ โดยหน่วยแรกที่จะได้รับมอบจะเป็นหน่วยขึ้นตรงใน กองพลทหารราบที่๒ รักษาพระองค์(https://aagth1.blogspot.com/2017/11/atmm-120mm.html)
ค.อจ.ล้อยาง ATMM ได้มีการทดสอบประเมินค่าโดยคณะกรรมการของศูนย์การทหารราบ ณ สนามฝึกยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เขาพุโลน จังหวัดลพบุรี เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑(2018)(https://aagth1.blogspot.com/2018/07/atmm-120mm.html)

เครื่องยิงลูกระเบิดอัตตาจรล้อยาง ATMM ขนาดลำกล้อง 120mm มีมุมยิง 800-1511mils เขตส่ายซ้ายสุด 800mils เขตส่ายขวาสุด 800mils ระยะยิงไกลสุด 5.6km ระยะเวลาพร้อมยิง ๑๒๐วินาที อัตราการยิง ๑๐นัดต่อนาที พลประจำปืน ๔นาย
ซึ่งมีการผลิตให้ กองร้อยเครื่องยิงลูกระเบิดหนัก ประจำกรมทหารราบ ๙ระบบ และศูนย์การทหารราบ ๑ระบบสำหรับการฝึกศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๐ระบบ รวมถึงระบบควบคุมและอำนวยการยิงอัตโนมัติระดับกองร้อย สำหรับ ร้อย.ค.หนัก ๔ระบบ และ ศร. ๑ระบบ รวม ๕ระบบ

การส่งมอบระบบปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง ATMG 155mm/52cal สำหรับเหล่าทหารปืนใหญ่ และระบบเครื่องยิงลูกระเบิดอัตตาจรล้อยาง ATMM 120mm สำหรับเหล่าทหารราบ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไทยแก่กองทัพบกไทยจำนวนหลายระบบในข้างต้นนี้
เป็นข้อยืนยันถึงนโยบายการพัฒนาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองของกองทัพไทยโดยร่วมมือกับมิตรประเทศที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งในสายการผลิตของระบบชุดที่ส่งมอบล่าสุดนี้มีการใช้ชิ้นส่วนประกอบที่สามารถผลิตภายในไทยได้ที่ราวร้อยละ๔๐ ครับ