วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

กองทัพบกไทยมองการจัดหารถถังหลัก VT4 จีนเพิ่ม ๑๔คัน

Thailand looks to procure more VT-4 tanks from China
The Royal Thai Army is reportedly looking to secure funds to procure 14 additional VT-4 MBTs made by Norinco. (Norinco)
https://www.janes.com/article/85735/thailand-looks-to-procure-more-vt-4-tanks-from-china


กองทัพบกไทย(RTA: Royal Thai Army) กำลังมองหาทางที่จะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีรัฐบาลไทยเพื่อการจัดหารถถังหลัก(MBT: Main Battle Tank)แบบ VT4 เพิ่มเติมจาก China North Industries Corporation(Norinco) รัฐวิสาหกิจผู้ผลิตอาวุธของสาธารณรัฐประชาชนจีน
สื่อท้องถิ่นของไทยได้รายงานเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒(2019) ว่าข้อเสนอของกองทัพบกไทยมีเนื้อหาในการจัดหารถถังหลัก VT4 ชุดใหม่เพิ่มอีก ๑๔คัน ที่วงเงิน ๒,๓๙๒,๒๑๘,๐๗๐บาท(ประมาณ $72.5 million)

จากเอกสารของกรมสรรพาวุธทหารบก การจัดหารถถังหลัก VT4 ระยะที่๓ จำนวน ๑๔คัน ยังรวมถึงการจัดหา กระสุนปืนใหญ่รถถังขนาด 125mm ชนิดเจาะเกราะทิ้งเปลือกทรงตัวด้วยหางส่องวิถี(APFSDS-T: Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot-Tracer) ๑๙๐นัด,
ชนิดระเบิดต่อสู้รถถังส่องวิถี(HEAT-T: High-Explosive Anti-Tank-Tracer) ๖๐นัด, ชนิดระเบิดส่องวิถี(HE-T: High Explosive-Tracer) ๑๕๐นัด และกระสุนปืนกลขนาด 12.7x108mm ชนิดเจาะเกราะเพลิง(API: Armor Piercing Incendiary) พร้อมข้อต่อสายกระสุน ๕,๘๓๐นัด

ถ้าข้อเสนอดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลไทยจะทำให้กองทัพบกไทยมีรถถังหลัก VT4 รวมจำนวน ๕๒คัน(รวมรถเกราะกู้ซ่อมด้วย) โดยกองทัพบกไทยได้สั่งจัดหารถถังหลัก VT4 ระยะที่๑ จำนวน ๒๘คันวงเงิน ๔,๙๘๔ล้านบาท($147 million) จาก Norinco จีนในปี พ.ศ.๒๕๕๙(2016)
ซึ่งกองทัพบกไทยได้รับมอบรถถังหลัก VT4 ชุดแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐(2017)(https://aagth1.blogspot.com/2017/10/vt4-ah-1f.html, https://aagth1.blogspot.com/2017/07/vt4-norinco.html)

ต่อมากองทัพบกไทยได้สั่งจัดหารถถังหลัก VT4 ระยะที่๒ จำนวน ๑๐คัน วงเงินราว ๒,๐๐๐ล้านบาท($60 million)ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีรายงานว่าในปลายปี พ.ศ.๒๕๖๑(2018) รถถังหลัก VT4 ชุดที่สองได้ถูกส่งมอบแล้ว(https://aagth1.blogspot.com/2018/12/vt4.html)
ปัจจุบันกองทัพบกไทยได้รับมอบรถถังหลัก VT4 แล้วจำนวน ๓๘คัน ทำให้ประเทศไทยเป็นลูกค้าส่งออกรายแรกของรถถังหลัก VT4 ซึ่งเป็นรุ่นส่งออกของรถถังหลัก MBT-3000 ที่ Norinco จีนออกแบบ

กองทัพบกไทยยังไม่ได้ยืนยันแผนการจัดหารถถังหลัก VT4 ระยะที่๓ จำนวน ๑๔คันเพิ่มเติมในตอนนี้ แม้ว่า Jane's เข้าใจว่าข้อเสนอการจัดหาดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบกไทย
โดยในการประกาศแผนการจัดหา ถ.หลัก VT4 ระยะที่๒ ในปี ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้แถลงว่ากองทัพบกไทยมองที่จะจัดหารถถังหลัก VT4 เพิ่มเติมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

แหล่งข้อมูลในกองทัพบกไทยยังได้ยืนยันกับ Jane's ก่อนหน้านี้ว่า มีความต้องการโดยรวมภายในกองทัพบกไทยที่จะจัดหารถถังหลักอีกอย่างน้อย ๑๐๐คัน เพื่อทดแทนรถถังเบา M41A3 สหรัฐฯที่ประจำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๕(1962)
เช่นเดียวกับการขยายขนาดและขีดความสามารถของเหล่าทหารม้ากองทัพบกไทย ตามที่รถถังหลัก VT4 ได้ถูกนำเข้าประจำการในสองกองพันทหารม้ารถถัง หน่วยขึ้นตรงของ กรมทหารม้าที่๖ กองพลทหารม้าที่๓ คือ กองพันทหารม้าที่๖ ขอนแก่น และ กองพันทหารม้าที่๒๑ ร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ไทยและจีนยังได้มีความคืบหน้าในแผนการจัดตั้งโรงงานภาคอุตสาหกรรมความมั่นคงร่วมกันในไทย ที่จะมุ่งเน้นไปยังการสนับสนุนระบบอาวุธยุทโธปกรณ์จีนที่ถูกใช้ปฏิบัติงานโดยกองทัพบกไทย ทั้งรถถังหลัก VT4 และยานเกราะล้อยางลำเลียงพล VN1 8x8 ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ NORINCO
ที่รวมแผนการจัดตั้งโรงงานศูนย์ซ่อมบำรุงที่ขอนแก่นเพื่อสนับสนุนการใช้งานในระยะยาวครับ(https://aagth1.blogspot.com/2018/06/vt4-vn1.html, https://aagth1.blogspot.com/2018/01/vt4-vn1.html)