วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เดินทางถึงอินโดนีเซียเพื่อเจรจาโครงการเครื่องบินขับไล่ KF-X/IF-X ใหม่

South Korean officials arrive in Jakarta to renegotiate KFX/IFX fighter aircraft programme
Indonesia has begun renegotiating its involvement in the KFX/IFX fighter programme. Source: Korea Aerospace Industries
https://www.janes.com/article/85988/south-korean-officials-arrive-in-jakarta-to-renegotiate-kfx-ifx-fighter-aircraft-programme

คณะตัวแทนที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากบริษัท Korea Aerospace Industries(KAI) สาธารณรัฐเกาหลีได้เดินทางมาถึงนครหลวง Jakarta อินโดนีเซีย
เพื่อดำเนินการเจรจาใหม่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอินโดนีเซียในโครงการพัฒนาและสร้างเครื่องบินขับไล่ Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KF-X/IF-X) ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

ตามข้อมูลและเอกสารที่ได้ถูกจัดส่งให้ Jane's เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2019 โดยแหล่งข่าวจากคณะกรรมการกลาโหม, ข่าวกรอง และการต่างประเทศ ของสภาผู้แทนราษฏรอินโดนีเซีย(Komisi I) การประชุมสัมมนาเพื่อหารือโครงการมีขึ้นเป็นเวลาสองวันตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา
ผู้เข้าประชุมในนามรัฐบาลอินโดนีเซียเป็นทีมของตัวแทนจาก PT Dirgantara Indonesia(PTDI) รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมอากาศยานอินโดนีเซีย, กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย และกระทรวงประสานงานด้านการเมือง กฎหมาย และกิจการความมั่นคงอินโดนีเซีย(POLHUKAM)

เอกสารที่ได้ถูกส่งมอบให้ Jane's ซึ่งได้ให้รายละเอียดในประเด็นต่างๆของการหารือที่ได้มีขึ้นในการประชุมดังกล่าวนั้นยังได้บ่งชี้ว่า อินโดนีเซียคาดว่าจะขอเสนอการขยายระยะเวลาการชำระเงินภายใต้โครงการจนถึงปี 2031(https://aagth1.blogspot.com/2019/01/kf-x.html)
เพื่อลดภาระงบประมาณกลาโหมของตน อินโดนีเซียยังคาดว่าจะเสนอการสร้างรูปแบบการจ่ายสำหรับโครงการผ่านข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนแทนเงินสด เช่นเดียวยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการจัดหาเครื่องบินขับไล่ Sukhoi Su-35 จากรัสเซีย(https://aagth1.blogspot.com/2018/02/su-35.html)

นอกเหนือจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังผลักดันเพื่อที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาที่มากกว่าวิทยาการที่ได้รับการพัฒนาแล้วในโครงการ ด้วยมุมมองที่ตนจะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต
ภายใต้ข้อตกลงทางการเงินเดิมของโครงการ KF-X/IF-X ที่ทั้งสองประเทศลงนามในปี 2015 อินโดนีเซียมีภาระที่ต้องจ่ายร้อยละ20 ของวงเงินค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นวงเงินประมาณ $8 billion

อย่างไรก็ตามด้วยสาเหตุหลักจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ ก่อนหน้านี้อินโดนีเซียได้ระงับการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ KF-X เกาหลีใต้(https://aagth1.blogspot.com/2018/01/kf-xif-x-su-35.html, https://aagth1.blogspot.com/2018/05/kf-xif-x.html)
ซึ่งต่อมาในปลายปี 2018 รัฐบาลอินโดนีเซียได้กลับมาจ่ายเงินใหม่อีกครั้ง ตามที่บริษัท KAI เกาหลีใต้ยืนยันกับ Jane's ว่าตนได้รับวงเงิน 132 billion Korean Won($118 million) จากกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียแล้ว

KAI เกาหลีใต้กล่าวว่าการกลับมาเริ่มต้นจ่ายเงินของอินโดนีเซียมีตามมาภายหลังการประสบความสำเร็จทางการทูตร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา(https://aagth1.blogspot.com/2018/10/kf-xif-x.html)
โดยเสริมว่าการมีส่วนร่วมนี้ได้สร้างความแข็งแกร่งต่อโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ KF-X ร่วมกัน และขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมความมั่นคงที่กว้างขึ้นระหว่างเกาหลีใต้และอินโดนีเซียครับ