วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

เครื่องบินลำเลียง IL-112V รัสเซียทำการบินครั้งแรก

New Russian aircraft successfully completes its first test flight


This is the first military transport plane designed in Russia from scratch during the post-Soviet era
The press service of the Ilyushin Aviation Complex
http://tass.com/defense/1051314
https://russianplanes.net


เครื่องบินลำเลียงเบาทางยุทธวิธีสองเครื่องยนต์ใบพัด Ilyushin IL-112V เครื่องต้นแบบได้ประสบความสำเร็จในการทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2019
ตามที่ฝ่ายประสัมพันธ์ของ Ilyushin Aviation Complex ผู้ออกแบบอากาศยานรัสเซียในเครือ United Aircraft Corporation(UAC) กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานรัสเซียให้ข้อมูลกับ TASS

"เครื่องบินลำเลียงเบาทางทหาร IL-112V ดำเนินการบินครั้งแรกของตนอย่างประสบความสำเร็จ" ฝ่ายประสัมพันธ์ Ilyushin รัสเซียกล่าว โดยเป็นการบินในรูปแบบปกติ
 เครื่องบินลำเลียงเบา IL-112V ดำเนินการบินโดยหัวหน้านักบินทดสอบ Nikolai Kuimov ณ สนามบินโรงงานอากาศยาน VASO ใน Voronezh รัสเซีย

การบินครั้งแรกของเครื่องบินลำเลียง IL-112V รัสเซียเกิดขึ้นหนึ่งวันก่อนวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 125 ของนักออกแบบอากาศยานรัสเซีย Sergei Ilyushin ผู้ก่อตั้งสำนักออกแบบ Ilyushin ในสมัยอดีตสหภาพโซเวียต
IL-112V นี้เป็นเครื่องบินลำเลียงทางทหารแบบแรกที่รัสเซียออกแบบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นโดยไม่มีพื้นฐานเดิมจากเครื่องบินลำเลียงที่มีอยู่ก่อนหลังยุคอดีตสหภาพโซเวียต โดยงานดำเนินการสร้างได้เริ่มต้นในปี 2014

เครื่องบินลำเลียงเบา IL-112V ได้ถูกเลือกโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียตั้งแต่ปี 2003  เพื่อทดแทนเครื่องบินลำเลียงสองเครื่องยนต์ใบพัด Antonov An-26(NATO กำหนดรหัส Curl) และ An-24 (NATO กำหนดรหัส Coke) ที่ประจำการมาตั้งแต่สมัยอดีตสหภาพโซเวียต
โดยมีแผนที่จะสร้างเป็นสองรุ่นคือรุ่นเครื่องบินลำเลียงทางทหาร IL-112V มากกว่า 100เครื่องเพื่อเข้าประจำการในกองทัพอากาศรัสเซีย(Russian Aerospace Force, VKS) และ IL-112T รุ่นพลเรือนสำหรับภาคธุรกิจการบินเอกชน

IL-112V เป็นเครื่องบินลำเลียงเบาทางยุทธวิธีที่ถูกออกแบบมาสำหรับการขนส่งกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ทางทหาร, กระสุนและสัมภาระอื่นๆหลายแบบ ติดตั้งเครื่องยนต์ใบพัด Turboprop แบบ Klimov TV7-117ST แบบหกกลีบใบพัดจำนวนสองเครื่อง กำลังเครื่องละ 3,500 hp
IL-112V มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 5tons ทำความเร็วเดินทางได้ที่ 550km/h มีพิสัยทำการ 1,200km สามารถทำการบินได้จากสนามบินที่ไม่มีการเตรียมการทั้งแบบทางวิ่งปูคอนกรีตและดินอัด

เครื่องบินลำเลียง IL-112V เครื่องต้นแบบเครื่องแรกได้เปิดตัวออกจากโรงงานอากาศยาน Voronezh ไปเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2018 และได้เริ่มการทดสอบการเคลื่อนที่ในทางวิ่งในปลายเดือนธันวาคม 2018(https://aagth1.blogspot.com/2018/12/il-112v.html)
เดิม IL-112V มีกำหนดการทำการบินครั้งแรกภายในสิ้นปี 2018(https://aagth1.blogspot.com/2017/06/ilyushin-il-112v-2018.html) แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนามีความล่าช้าและถูกเลื่อนกำหนดการมาแล้วหลายครั้งก่อนการบินครั้งแรกที่มีขึ้นในเดือนมีนาคม 2019 นี้ครับ