วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562

พม่าจะสร้างโรงงานประกอบยานเกราะล้อยาง BTR-4U และปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน 2S1U ยูเครนในประเทศ

Joint venture to supply Ukrainian APCs to Myanmar army
https://www.armyrecognition.com/march_2019_global_defense_security_army_news_industry/joint_venture_to_supply_ukrainian_apcs_to_myanmar_army.html

UkrOboronProm has displayed BTR-4E 8x8 Armoured Personnel Carrier for first time in Thailand at Defense and Security 2017 exhibition in Bangkok on 6-9 November.(My Own Photos)
https://aagth1.blogspot.com/2017/11/btr-4e-oplot-t-2018.html

Myanmar Army MT-LBMSh Armored Personnel Carrier
https://aagth1.blogspot.com/2017/02/btr-4u-2s1u.html

3D artist impression of Ukraine's BTR-4 assembly plant

Ukrspecexport หน่วยงานด้านการจัดการนำเข้าส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ในเครือ Ukroboronprom รัฐวิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมความั่นคงของรัฐบาลยูเครนได้ลงนามข้อตกลงการร่วมทุนกับพม่า
สำหรับการสร้างโรงงานประกอบยานเกราะในพม่า Burma News International รายงาน ด้านยูเครนได้พร้อมเริ่มการส่งมอบอุปกรณ์ประกอบด้วยเครื่องจักรพิเศษสำหรับการสร้างโรงงานแล้ว

การส่งมอบของยูเครนแก่พม่าประกอบด้วยสายการผลิตเพื่อการประกอบยานเกราะล้อยางลำเลียงพล BTR-4U 8x8 APC(Armoured Personnel Carrier) และปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน 2S1U ขนาด 122mm ที่มีพื้นฐานจากรถแคราฐานรถสายพานเอนกประสงค์ MT-LBu
ตามข้อมูลผู้คนที่คุ้นเคยในการพูดคุย โรงงานยานเกราะใหม่ของพม่านี้มีกำหนดที่จะเริ่มต้นการผลิตในครึ่งหลังของปี 2020 สำหรับการส่งมอบแก่กองทัพบกพม่า(Myanmar Army, Tatmadaw) ตามรายงาน

ยานเกราะล้อยาง BTR-4E(เหมือนกับ BTR-3U) เป็นรุ่นส่งออกของยานเกราะล้อยางลำเลียงพล BTR-4 8x8 ที่ออกแบบโดยสำนักออกแบบสร้างเครื่องจักร Kharkiv Morozov Machine Building Design Bureau(KMDB)
เป็นยานเกราะล้อยางรุ่นใหม่ล่าสุดของยูเครนที่เป็นการพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งคัน ไม่ได้มีพื้นฐานจากยานเกราะล้อยางของรัสเซียเช่นตระกูล BTR-80 ที่พัฒนาเป็นยานเกราะล้อยาง BTR-3U ที่ยูเครนส่งออกให้กับกองทัพบกพม่าช่วงปี 2003-2006 ราว 92คัน

BTR-4 ถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นยานเกราะล้อยางลำเลียงพลสำหรับหน่วยทหารราบหรือเป็นรถรบทหาราบล้อยาง(IFV: Infantry Fighting Vehicle) ด้วยระบบอาวุธที่มอบอำนาจการยิงสนับสนุน รถสามารถปฏิบัติการได้ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่หลากหลายในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -40องศา ถึง +55องศา ในเดือนกรกฎาคม 2012 กระทรวงกลาโหมยูเครนได้ประกาศการส่งมอบ BTR-4E ชุดแรกให้กองทัพยูเครน(Armed Forces of Ukraine) ยานเกราะล้อยาง BTR-4E มีสายการผลิตจำนวนมากพร้อมแล้วและมีประจำการในยูเครนและอิรัก

อย่างไรก็ตามยานเกราะล้อยางลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก BTR-4M ยูเครนซึ่งเป็นรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับภารกิจของนาวิกโยธินได้ถูกจัดหาและทดสอบโดยนาวิกโยธินอินโดนีเซีย(KORMAR: Korps Marinir) จำนวน 5คัน พร้อมเสนอสิทธิบัตรการผลิตในอินโดนีเซีย
แต่อย่างไรก็ตามนาวิกโยธินอินโดนีเซียไม่มีการจัดหา BTR-4M เพิ่มเนื่องจากการทดสอบพบว่าประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ขณะลอยตัวในน้ำไม่เป็นที่น่าพอใจ และมองหายานเกราะลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกแบบอื่น(https://aagth1.blogspot.com/2017/04/btr-4.html)

สภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติยูเครน(NSDCU: National Security and Defense Council of Ukraine) ยังได้แถลงเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2018 ว่านาวิกโยธินไทย(RTMC: Royal Thai Marine Corps) กองทัพเรือไทย(Royal Thai Navy) 
ได้แสดงความสนใจยานเกราะล้อยางลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก BTR-4MV1 รุ่นใหม่ล่าสุดจากยูเครน แต่ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนที่ว่าจะจัดหาจริงหรือไม่แต่อย่างใด(https://aagth1.blogspot.com/2018/10/btr-4mv1.html)

MT-LB เป็นรถเกราะสายพานเอนกประสงค์ซึ่งออกแบบในยูเครนตั้งแต่ช่วงต้นปี 1960s โดยในกองทัพรัสเซียมีระบบยานเกราะที่มีพื้นฐานจาก MT-LB ประจำการอยู่มากกว่า 80ระบบ ซึ่งในยูเครนและรัสเซียมีหลายบริษัทที่พัฒนาและปรับปรุงความทันสมัย
โดยรถเกราะสายพาน MT-LB สามารถลากจูงรถพ่วงและอาวุธได้หนักถึง 6,500kg หรือบรทุกอุปกรณ์ได้หนักถึง 2,000kg หรือบรรทุกทหารได้ 11นายภายในตัวรถ

รถเกราะสายพานลำเลียงพล MT-LBMSh ที่ประจำการในกองทัพบกพม่าเป็นรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงโดยยูเครน ติดตั้งป้อมปืน Shturm ที่มีอาวุธประกอบด้วยเช่น ปืนใหญ่กลขนาด 30mm และปืนกลร่วมแกน 7.62mm ซึ่งมีการดำเนินการประกอบในพม่า
ส่วนปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน 2S1U นั้นเป็นระบบของยูเครนในการปรับปรุงความทันสมัยปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน 2S1 Gvozdika ขนาด 122mm รัสเซียที่ใช้พื้นฐานรถแคร่ฐาน MT-LB ครับ