วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

MDHI สหรัฐฯเปิดตัวเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ MD 969 Combat Explorer

MDHI reveals new MD 969 Combat Explorer helo
The new MD Helicopters Inc MD 969 military derivative of the MD 902 was shown at the HELI-EXPO event on 5 March. Source: MDHI via Twitter
https://www.janes.com/article/87041/mdhi-reveals-new-md-969-combat-explorer-helo


บริษัท MD Helicopters Inc(MDHI) สหรัฐฯได้เปิดตัวเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทางทหารแบบใหม่ที่มีพื้นฐานจากเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปสองเครื่องยนต์ MD 902 Explorer ในชื่อเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ MD 969 Combat Explorer
MD 969 ซึ่งได้จัดแสดงในงานแสดงอากาศปีกหมุน HAI HELI-EXPO 2019 ณ Atlanta มลรัฐ Georgia สหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2019 มีส่วนร่วมพื้นฐานภายนอกในพิมพ์เดียวกับ ฮ.รุ่นพลเรือนในสายเดียวกัน โดยยังคงรูปแบบไร้ใบพัดหาง(NOTAR) ของ ฮ.พื้นฐานในตระกูลไว้

ส่วนที่ ฮ.ลาตระเวนติดอาวุธ MD 969 แตกต่างจาก ฮ.MD 902 คือการติดตั้งคานอาวุธแบบแผ่นกระดานข้างลำตัวสำหรับบูรณาการระบบอาวุธรวม 4จุดแข็ง ฮ.ที่แสดงในงาน HELI-EXPO 2019 ได้แสดงการติดตั้งกระเปาะจรวดผสมกับกระเปาะปืนกลหนักขนาด 12.7mm
ขณะที่วิดีทัสน์ประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่โดยบริษัท MDHI สหรัฐฯ ได้แสดงถึงการติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น AGM-114 Hellfire และปืนกลหกลำกล้องหมุน Gatling-gun แบบ M134 Minigun ขนาด 7.62mm ที่ตำแหน่งประตูข้าง

คุณสมบัตือื่นๆของ ฮ.MD 969 ยังรวมถึงส่วนลำตัวแบบวัสดุผสม และห้องนักบินแบบ Digital Glass Cockpit ด้วยการติดตั้งจอแสดงผลเอนกประสงค์(MFD: Multi-Functional Displays) IDU-680 ของ Genesys Aerosystems สามจอ
และจอแสดงผลทางยุทธวิธีของ Macro-Blue หนึ่งจอ ขณะที่ห้องบรรทุกภายในเครื่องขนาดความจุ 173 cubic feet ทำให้ ฮ.สามารถบรรทุกกำลังพลรบไปกับเครื่องได้ถึง 6นาย

จากการพูดคุยในงาน Lynn Tilton ผู้อำนวยการบริหารของ MDHI มีรายงานกล่าวว่าบริษัทได้เสนอ MD 969 เข้าแข่งขันในความต้องการโครงการอากาศยานลาดตระเวนโจมตีอนาคต(FARA: Future Attack Reconnaissance Aircraft)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลายโครงการในโครงการอากาศยานขึ้นลงทางดิ่งอนาคต(FVL: Future Vertical Lift) ของกองทัพบกสหรัฐฯ(US Army)(https://aagth1.blogspot.com/2018/12/sikorsky-boeing-sb1-defiant.html)

เช่นนั้น ฮ.MD 969 จะได้รับการติดตั้งระบบขับเคลื่อนโครงการเครื่องยนต์ Turbine ปรับปรุง ITEP(Improved Turbine Engine Programme) ที่ได้เลือกเครื่องยนต์ General Electric T901-GE-900 ไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2019
(แต่ปัจจุบันโครงการ ITEP ได้ถูกยื่นประท้วงโดยคู่แข่งของบริษัท General Electric สหรัฐฯ คือบริษัท Advanced Turbine Engine Company(ATEC) ที่เป็นกลุ่มร่วมทุนของบริษัท Honeywell International Inc. สหรัฐฯ และบริษัท Pratt & Whitney สหรัฐฯ)

เครื่องยนต์ ITEP ใหม่จะถูกนำมาติดตั้งกับเฮลิคอปเตอร์โครงการ FARA เช่นเดียวกับ ฮ.ที่ประจำการในกองทัพบกสหรัฐฯปัจจุบันคือเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป Sikorsky UH-60 Black Hawk และเฮลิคอปเตอร์โจมตี Boeing AH-64E Apache Guardian
"การมุ่งเน้นส่วนตัวในปีนี้คือการนำ MD 969 เข้าสู่ตลาด นี่จะเป็นเครื่องจักรสังหาร เติมเต็มพื้นที่ว่างที่ขาดไปที่เรามีในตลาดอากาศยานโจมตี" Tilton กล่าว ซึ่งเดิม ฮ.MD 902 ใช้เครื่องยนต์ Turboshaft แบบ Pratt & Whitney Canada PW207E แคนาดาครับ