วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

รถหุ้มเกราะสายพานยุคหน้า NGAFV สิงคโปร์ติดป้อมปืนใหม่ที่ใช้อาวุธปล่อยนำวิถีได้

Singapore’s next-generation AFV seen with missile-capable remote weapons station
An official image of the Singapore Army’s Next Generation Armoured Fighting Vehicle showing the vehicle with a new remote weapon station in place of the Adder M30 system originally seen on the vehicle. Source: MINDEF

ST Engineering Land Systems Adder M30 RWS that is typically seen fitted to the vehicle. Source: MINDEF
https://www.janes.com/article/86973/singapore-s-next-generation-afv-seen-with-missile-capable-remote-weapons-station


ความเป็นไปได้ของรุ่นติดอาวุธปล่อยนำวิถีของรถรบหุ้มเกราะสายพานยุคหน้า NGAFV(Next-Generation Armoured Fighting Vehicle) สิงคโปร์ขนาด 29tons ที่เป็นรุ่นลำเลียงพลของตระกูลรถเกราะสายพานยุคหน้า NGAV(Next Generation Armoured Vehicle)
ได้รับการเปิดเผยในภาพทางการของกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ที่ปรากฎในบรรยายสรุปบน Website ของกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2019

ภาพถ่ายที่ปรากฎทำให้เห็นถึงรถรบหุ้มเกราะสายพาน NGAFV ที่ได้รับการติดตั้งสิ่งที่น่าจะเป็นป้อมปืน Remote(RWS: Remote Weapon Station) ขนาดหนักแบบ Samson 30 ใหม่ที่พัฒนาโดยบริษัท Rafael Advanced Defense Systems อิสราเอล
ในตำแหน่งที่ปกติเคยพบว่ารถเกราะรุ่นนี้ติดตั้งป้อมปืน Remote แบบ Adder M30 ของบริษัท ST Engineering Land Systems สิงคโปร์(https://aagth1.blogspot.com/2016/07/new-generation-armoured-fighting-vehicle.html)

Samson 30 เป็นที่เข้าใจว่าจะมีพื้นฐานจากป้อมปืน Remote รักษาการทรงตัวด้วย Gyro สองแกนแบบ Samson Mk II ที่มีการปรับแต่งความเข้ากันได้หลายประการจากการออกแบบป้อมปืนเดิม
รวมถึงการมีภาพเงา(silhouette) ที่โดดเด่นต่ำ และติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดควันขนาด 76mm ที่จัดในรูปแบบ 4x2 ที่ฝังในแต่ละข้างของโครงเกราะหุ้มด้านข้างของโคนกระบอกปืนใหญ่กล(mantlet)

ป้อมปืน Samson 30 RWS ที่ปรากฎในภาพติดตั้งปืนใหญ่กล Orbital ATK Mk44 Bushmaster II ขนาด 30mm สหรัฐฯซึ่งสามารถโจมตียานเกราะน้ำหนักขนาดกลางได้ที่ระยะ 2,000m และเป้าหมายไม่หุ้มเกราะที่ระยะ 4,000m
และติดตั้งในรถรบทหารราบสายพาน Bionix II IFV(Infantry Fighting Vehicle) ของกองทัพบกสิงคโปร์(Singapore Army) เช่นเดียวกับปืนกลร่วมแกนขนาด 7.62mm

ตามข้อมูลจาก Rafael อิสราเอล ป้อมปืน Samson 30 RWS สามารถบรรจุกระสุนสำหรับปืนใหญ่กลได้ 230นัด และกระสุนสำหรับปืนกลร่วมแกนได้ 500นัด อาวุธสามารถหมุนส่ายได้ 360องศา และมีมุมก้มเงยระหว่าง -20องศา ถึง 70องศา
คุณสมบัตินี้ได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมการรบในเขตเมืองที่คับแคบ และทำให้รถสามารถโจมตีภัยคุกคามที่อยู่ภายใต้ที่กำบังในสิ่งปลูกสร้างได้

จุดเด่นสำคัญของป้อมปืน Samson 30 RWS คือแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง(ATGM: Anti-Tank Guided Missile) ที่สามารถติดตั้งได้ที่ด้านซ้ายของป้อมปืน ที่จะยืดยกขึ้นมาในแนวนอนภายใต้เกราะกำบังของป้อมปืนเมื่อเตรียมทำการยิงอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังจำนวน 2นัด
โดย Samson 30 รองรับอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง SPIKE LR II ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Rafael อิสราเอล และเป็นตระกูลอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังที่มีใช้งานในกองทัพบกสิงคโปร์อยู่ก่อนแล้วครับ(https://aagth1.blogspot.com/2017/05/rafael-spike-lr-ii-spike-sr.html)