วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กองทัพบกไทยจะจัดหายานเกราะล้อยาง Stryker ICV สหรัฐฯ

Thai army set for Stryker procurement
https://www.janes.com/article/88521/thai-army-set-for-stryker-procurement
US Army's M1126 Stryker Infantry Carrier Vehicle (ICV) with M2 Browning .50caliber heavy machine gun or 40mm MK19 grenade launcher on M151 Protector remote weapon station
conduct Final Exercise (FinEx) with Royal Thai Army in Cobra Gold 2019 at RTA 3rd Army Area firing range, Ban Dan Lan Hoi, Sukhothai, Thailand, 22 February 2019(https://www.facebook.com/CobraGoldThailand.RTARF/)กองทัพบกไทย(RTA: Royal Thai Army) ได้วางการเสนอราคาเพื่อจัดหายานเกราะล้อยางลำเลียงพล M1126 Stryker 8x8 ICV(Infantry Combat Vehicle) ที่ผลิตโดยบริษัท General Dynamics Land Systems สหรัฐฯ-แคนาดา
ตามที่กองทัพบกไทยประกาศเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒(2019) ซึ่งสะท้อนถึงการกลับมาเสริมความแข็งแกร่งด้านความสัมพันธ์ด้านกลาโหมระหว่างไทย-สหรัฐฯ

ข้อตกลงดังกล่าวกองทัพไทยจะจัดหายานเกราะล้อยางลำเลียงพล Stryker ICV จำนวน ๓๗คันวงเงินราว ๒,๙๖๐,๐๐๐,๐๐๐บาท($94 million) และรถเพิ่มเติมอีก ๒๓คันที่ได้รับทุนจากการช่วยเหลือทางทหารสหรัฐฯรวมทั้งหมด ๖๐คัน
ข้อตกลงนี้ยังรวมถึงระบบอาวุธและการสื่อสารที่ไม่เปิดเผยว่าจะติดตั้งระบบแบบใด เช่นเดียวกับ อะไหล่ และการฝึกเพื่อสนับสนุนการบำรุงรักษาและซ่อมภายในประเทศไทย

โครงการดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการภายใต้กลไกรูปแบบการจัดซื้อแบบ Foreign Military Sales(FMS) ของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยยานเกราะล้อยาง Stryker ICV ชุดแรกจะส่งมอบให้กองทัพบกไทยได้ภายในปลายปี ๒๕๖๒(2019) นี้
เป็นที่เข้าใจว่ายานเกราะล้อยาง Stryker จะถูกนำเข้าประจำการ ณ กองพลทหารราบที่๑๑ ฉะเชิงเทรา ที่มีอัตราเป็นกองพลทหารราบเบาที่จะถูกยกระดับเป็นหน่วยใช้กำลังหลักของกองทัพภาคที่๑ (กองร้อยยานเกราะ ประจำกรมทหารราบหน่วยขึ้นตรง กองพลที่๑ รักษาพระองค์ฯ เดิมใช้ รสพ.M113)

การจัดหา Stryker นับเป็นยานเกราะล้อยาง 8x8 แบบล่าสุดของกองทัพบกไทย นับตั้งแต่การจัดหายานเกราะล้อยางลำเลียงพล BTR-3E1 8x8 APC(Armored Personnel Carrier) ยูเครน ชุดแรก ๙๖คันในปี พ.ศ.๒๕๕๑(2008) และชุดที่สอง ๑๒๑คันปี พ.ศ.๒๕๕๔(2011)
โดยยานเกราะล้อยางตระกูล BTR-3 รวมมากกว่า ๒๒๐คัน ได้เข้าประจำการใน กรมทหารราบที่๒ รักษาพระองค์ และ กรมทหารราบที่๒๑ รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่๒ รักษาพระองค์ ครบทุกรุ่นที่สั่งจัดหาในปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐(2016-2017) แล้ว(https://aagth1.blogspot.com/2018/06/blog-post_18.html)

กองทัพบกไทยยังได้สั่งจัดหายานเกราะล้อยาง VN1 8x8 ที่ผลิตโดย NORINCO รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมความมั่นคงสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะที่๑ จำนวน ๓๔คันวงเงินประมาณ ๒,๓๐๐ล้านบาท($68 million) และกำลังรอการอนุมัติจัดหาระยะที่๒ ในแบบต่างๆรวม ๓๙คัน
คาดว่ายานเกราะล้อยาง VN1 จีนจะเข้าประจำการ ณ กองพันทหารม้าที่๑๐ กรมทหารม้า๒ กองพลทหารม้าที่๑ เป็นหน่วยแรกทดแทนยานเกราะล้อยาง V-150 4x4 สหรัฐฯที่ประจำการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๑(1978)(https://aagth1.blogspot.com/2019/01/vn1.html)

ปัจจุบันกองทัพสหรัฐฯ(US Army)กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงยานเกราะล้อยาง M1126 Stryker ICV ที่เดิมติดตั้งป้อมปืน Remote แบบ M151 Protector จากบริษัท Kongsberg นอร์เวย์ที่ประกอบด้วยปืนหนัก M2 .50cal(12.7x99mm) หรือเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ Mk19 ขนาด 40x53mm
เป็นยานเกราะล้อยางลำเลียงพล M1296 Stryker ICVD(Infantry Carrier Vehicle-Dragoon) ด้วยปืนใหญ่กล XM813 Bushmaster 30x173mm ในป้อมปืน MC-RCT(Medium Calibre Remote Controlled) ของ Kongsberg นอร์เวย์(https://aagth1.blogspot.com/2017/10/stryker.html) ครับ