วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

KAI เกาหลีใต้ได้สัญญาปรับปรุงเครื่องบินขับไล่และฝึก T-50TH กองทัพอากาศไทย

KAI wins T-50TH upgrade deal in Thailand
https://www.janes.com/article/88796/kai-wins-t-50th-upgrade-deal-in-thailandRoyal Thai Air Force's Korea Aerospace Industries (KAI) T-50TH Golden Eagle 40101 and 40102, 401st Squadron, Wing 4 Takhli at Wing 41 Chiang Mai
https://www.facebook.com/groups/441463545871708/permalink/2936957676322270/

บริษัท Korea Aerospace Industries(KAI) สาธารณรัฐเกาหลีได้รับสัญญาจากกองทัพอากาศไทย(RTAF: Royal Thai Air Force) เพื่อการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่๒ บ.ขฝ.๒ T-50TH Golden Eagle
ที่ปัจจุบันประจำการอยู่ ณ ฝูงบิน๔๐๑ กองบิน๔ ตาคลี จำนวน ๔เครื่อง เป็นชุดแรก และกำลังจัดหาชุดที่สองจำนวน ๘เครื่อง(https://aagth1.blogspot.com/2018/04/t-50th.html)

ตามที่บริษัท KAI สาธารณรัฐเกาหลีแจ้งในยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์เกาหลีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒(2019) ข้อตกลงวงเงิน 62.3 billion Korean Won($52.5 million ประมาณ ๑,๖๕๙,๓๖๐,๕๐๐บาท)
และมีคุณสมบัติที่ KAI เกาหลีใต้จะจัดส่ง "โครงการปรับปรุงและดัดแปลง" ที่จะดำเนินการติดตั้งกับ บ.ขฝ.๒ T-50TH LIFT(Lead-In Fighter Trainer) ทั้ง ๑๒เครื่องของกองทัพอากาศไทย

โดยเครื่องบินขับไล่และฝึก บ.ขฝ.๒ T-50TH จำนวน ๔สี่ที่ได้ส่งมอบไปแล้ว รวมถึงอีก ๘เครื่องที่มีกำหนดจะส่งมอบในปี พ.ศ.๒๕๖๓(2020) จะได้รับการปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ประจำเครื่องเพิ่มเติม
ประกอบด้วย Radar แบบ Elta EL/M-2032 อิสราเอล, ระบบแจ้งเตือนการถูกตรวจจับด้วย Radar(RWR: Radar Warning Receiver) และระบบจ่ายเป้าลวง(CMDS: Countermeasures Dispenser System)

สัญญาซึ่งมีกำหนดการจะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔(2021) ประกอบด้วยการจัดส่งการฝึกและการสนับสนุนที่จะมีตามมาของบริษัท KAI เกาหลีใต้ เช่นเดียวกับการจัดส่งอะไหล่และการมอบอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
"เราจะพิสูจน์ตัวเราเองว่าคู่ควรกับความไว้วางใจของกองทัพอากาศไทยด้วยคุณภาพที่โดดเด่นเหนือชั้นและทักษะทางเทคนิค" Kim Jo-won ผู้อำนวยการบริหารบริษัท KAI กล่าว ซึ่งเป็นไปได้ที่การปรับปรุงเครื่องจะดำเนินการภายในไทยโดยบริษัทอุตสาหกรรมการบิน TAI(Thai Aviation Industries)

พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ กล่าวว่ากองทัพอากาศไทยมีความมั่นใจอย่างมากใน บ.ขฝ.๒ T-50TH ที่มีประสิทธิภาพต่อราคาที่สูงและเขาคาดว่าจะดำรงรักษาความเป็นหุ้นส่วนอย่างใกล้ชิดกับ KAI เกาหลีใต้
โดยกองทัพอากาศไทยจะนำ T-50TH มาทดแทนเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่๑ บ.ขฝ.๑ Aero Vodochody L-39ZA/ART Albatros สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งปัจจุบันประจำการ ณ ฝูงบิน๔๑๑ กองบิน๔๑๑ เชียงใหม่ เป็นฝูงสุดท้าย(https://aagth1.blogspot.com/2017/10/kai-t-50th.html

ทั้งนี้ในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑(2018) ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี(https://aagth1.blogspot.com/2018/12/t-50th-s-92a-ec725.html)
เป็นครั้งแรกที่ บ.ขฝ.๒ T-50TH ฝูงบิน๔๐๑ ได้สาธิตการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินด้วยลูกระเบิดทำลายแบบ Mk82 ขนาด 500lbs และปืนใหญ่อากาศสามลำกล้องหมุน 20mm Vulacn ความจุ ๒๐๕นัด ที่มีความแม่นยำครับ