วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Saab-Raytheon สวีเดน-สหรัฐฯเปิดเผยการพัฒนากระสุนนำวิถีสำหรับปืนไร้แรงสะท้อน Carl-Gustaf

Raytheon, Saab disclose Guided Carl-Gustaf Munition development
Raytheon/Saab have received a Rapid Innovation Fund contract from the US Army for the Guided Carl-Gustaf Munition. Source: Raytheon
https://www.janes.com/article/83598/raytheon-saab-disclose-guided-carl-gustaf-munition-development

The M3E1 is an updated M3, by using titanium, the weapon system is six pounds lighter, 2.5 inches shorter and has an improved carrying handle, extra shoulder padding and an improved sighting system that can be adjusted for better comfort.(wikipedia.org)

บริษัท Raytheon Missile Systems สหรัฐฯ และบริษัท Saab Dynamics สวีเดนได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาร่วมกันของกระสุนนำวิถีแบบแรกสำหรับระบบอาวุธบรรจุใหม่ได้ปืนไร้แรงสะท้อน Carl-Gustaf ขนาด 84mm
กระสุนนำวิถีที่ถูกกำหนดแบบว่า Guided Carl-Gustaf Munition(GCGM) เป็นหนึ่งในผลตามาขั้นต้นของข้อตกลงการ่วมทีมที่ลงนามโดย Raytheon สหรัฐฯ และ Saab สวีเดนในเดือนพฤศจิกายน 2018
ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถที่ดีที่สุดของสายพันธุ์(best-of-breed) และการทำการตลาดร่วมของทั้งสองบริษัทในภาคส่วนตลาดระบบกระสุนนำวิถีประทับบ่ายิง

การลงทุนร่วมโดย Raytheon และ Saab มีจุดประสงค์สำหรับนำไปใช้กับระบบอาวุธยิง ปรส.Saab Carl-Gustaf M3 และ M4 ที่กำหนดแบบเป็น M3 และ M3E1(A1) MAAWS(Multi-role Anti-armour, Anti-personnel Weapon System) ในประจำการของกองทัพสหรัฐฯตามลำดับ
การพัฒนากระสุนนำวิถี GCGM เป็นความก้าวหน้าทางวิวัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพของแนวคิดระบบกระสุนนำวิถี Saab Ultra Light Munition สวีเดนที่มีมาก่อนหน้า
ซึ่งภายใต้ข้อตกลงการร่วมทีมกับ Raytheon สหรัฐฯได้ครบถ้วนและตามข้อกำหนเในกรอบของความต้องการทั้งขีดความสามารถและสมรรถนะ

ขั้นตอนการสาธิตระบบในปัจจุบัน แนวคิดพื้นฐานขณะนี้ของกระสุนนำวิถี GCGM เป็นการนำระบบนำวิถีด้วย Semi-Active Laser (SAL)/แรงเฉื่อย INS มาใช้ในการสร้างขีดความสามารถการโจมตีเป้าหมายได้หลายรูปแบบ ทั้งยานเกราะเบา, บุคคล, สิ่งก่อสร้าง concrete และที่กำบังดัดแปลง(bunker)
ในระยะระหว่าง 30-2,000m โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้(CEP: Circular Error Probable) ที่น้อยกว่า 1m(CEP-50) เวลาที่กระสุนถึงเป้าหมายที่ระยะยิงไกลสุดน้อยกว่า 15วินาที กระสุนยังถูกออกแบบให้สามารถโจมตีเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่(ความเร็วต่ำกว่า 56km/h) ถึงระยะ 1,500m
การนำกระสุนนำวิถีมาใช้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระยะยิงขึ้นเป็นสองเท่าของระบบอาวุธ ปรส.Carl-Gustav จากตัวเลือกกระสุนที่มีในใช้งานในปัจจุบัน และยังเป็นการทำให้ Carl-Gustaf เข้าไปอยู่ในภาคส่วนระบบอาวุธนำวิถีด้วย

กระสุนนำวิถี GCGM อยู่ในรูปแบบชุดบรรจุแบบทรงกระบอกซึ่งได้ถูกบรรจุเข้าไปในปืนไร้แรงสะท้อน Carl-Gustaf โดยมีน้ำหนักรวมทั้งหมด 6.8kg ตัวกระสุนนำหัวค้นหาเป้าหมาย SAL ที่ยกระดับการพัฒนาจากกระสุนลูกระเบิดนำวิถี Pike 40mm ของ Raytheon Missile Systems สหรัฐฯ
และรวมถึงระบบอื่นๆที่เป็นผลงานของบริษัท ระบบไฟฟ้าขั้นก้าวหน้ายังได้ถูกพัฒนาโดย Raytheon สหรัฐฯ หัวรบสองชั้น(tandem) เอนกประสงค์ได้รับการพัฒนาโดยภายใน Saab สวีเดน และยังปรับปรุงระบบ Motor จรวดให้แทบจะไร้ควัน/เปิดเผยการยิงให้ถูกตรวจพบได้ต่ำโดย Saab สวีเดนเช่นกัน
Raytheon-Saab ได้รับสัญญาให้ทุนนวัตกรรมรวดเร็วจากกองทัพบกสหัฐฯ(US Army) สำหรับการพัฒนากระสุนนำวิถีสำหรับหน่วยทหารเดินเท้าของสหรัฐฯ(ส่วนใหญ่เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษเช่น Rangers และหน่วยรบพิเศษ Green Berets) และมิตรประเทศทีมี ปรส.Carl-Gustaf ใช้งานครับ