วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กองทัพอากาศไทยรับมอบเฮลิคอปเตอร์ EC725 ชุดใหม่สองเครื่อง

The Royal Thai Air Force receives two new H225Ms
The 11-ton-catergory twin-turbine H225M is relied upon as a force multiplier by many air forces worldwide thanks to its outstanding endurance and fast cruise speed.

Featuring state-of-the-art electronic instruments and the renowned 4-axis autopilot system, the multirole helicopter may be fitted with various equipment to suit any role.
https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2018/10/The-Royal-Thai-Air-Force-receives-two-new-H225Ms.html

กองทัพอากาศไทย(RTAF: Royal Thai Air Force) ได้รับมอบเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปพหุบทบาท Airbus Helicopters H225M หรือเฮลิคอปเตอร์แบบที่๑๑ ฮ.๑๑ EC725 เครื่องที่๗ และเครื่องที่๘ แล้ว
โดย ฮ.๑๑ EC725 หมายเลขเครื่อง 20307 และ 20308 นี้เป็นเครื่องที่อยู่ในโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางสำหรับค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบระยะที่๓ ๒เครื่อง ที่ลงนามจัดหาในปี พ.ศ.๒๕๕๙(2016)(https://aagth1.blogspot.com/2016/10/ec725.html)

กองทัพอากาศไทยได้สั่งจัดหา ฮ.๑๑ EC725 แล้วจำนวน ๑๒เครื่องที่จะมีประจำการภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔(2021) แบ่งเป็นระยะที่๑ ๔เครื่อง ที่ลงนามจัดหาในปี พ.ศ.๒๕๕๕(2012), ระยะที่๒ ๒เครื่อง ที่ลงนามในปี พ.ศ.๒๕๕๗(2014),
ระยะที่๓ ๒เครื่อง ที่ลงนามจัดหาในปี พ.ศ.๒๕๕๙ และล่าสุดโครงการจัดหาระยะที่๔ จำนวน ๔เครื่อง เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑(2018)(http://aagth1.blogspot.com/2018/09/ec725.html) รวมได้รับมอบแล้วทั้งหมด ๘เครื่อง

ฮ.๑๑ EC725 ชุดใหม่ทั้ง ๒เครื่องจะเข้าประจำการร่วมกับ ๖เครื่องที่ได้รับมอบก่อนหน้านี้ ณ ฝูงบิน๒๐๓ กองบิน๒ โคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี สำหรับภารกิจค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่การรบ, ค้นหาและกู้ภัย และการขนส่งลำเลียงกำลังพล
ตามแผนการปรับปรุงกำลังเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศไทยเพื่อทดแทนเฮลิคอปเตอร์แบบที่๖ ฮ.๖ Bell UH-1H Huey ที่เข้าประจำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๑(1968) ที่ยังคงประจำการในฝูงบิน๒๐๓ มานานถึง ๕๐ปี

H225M เป็นเฮลิคอปเตอร์สองเครื่องยนต์ Turboshaft  ขนาด 11ton ที่เป็นที่พึ่งพาได้ในฐานะการทวีกำลังรบสำหรับหลายกองทัพอากาศทั่วโลก ซึ่งต้องขอบคุณระยะเวลาปฏิบัติการและความเร็วเดินทางที่ยอดเยี่ยมของมัน
ด้วยคุณสมบัติเครื่องวัดประกอบการบินไฟฟ้าที่ล้ำยุคและระบบนักบินกลอันเลื่องชื่อ เฮลิคอปเตอร์พหุภารกิจแบบนี้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้หลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจใดๆได้ตามความต้องการ

เฮลิคอปเตอร์ H225M เกือบ ๙๐เครื่องได้รับการเข้าประจำการแล้วในหลายประเทศทั่วโลก และมีชั่วโมงบินรวมมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ชั่วโมงแล้วในปัจจุบัน จากภาพที่ปรากฎ ฮ.๑๑ EC725 ชุดใหม่ทั้ง ๒เครื่องของกองทัพอากาศไทยนี้นอกจากรอกกว้านและไฟฉายค้นหาแล้ว
ยังได้รับการติดตั้งกล้อง Electro-Optical/Infrared(EO/IR) ที่ใต้หัวเครื่องด้วย ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นกล้องตรวจจับแบบ Star SAFIRE III ของบริษัท FLIR Systems สหรัฐฯ(http://aagth1.blogspot.com/2018/09/ec725-eoir.html)

บริษัท Safran Helicopter Engines ฝรั่งเศส และบริษัท Airbus Helicopters ได้ลงนามสัญญาข้อตกลงกับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI: Thai Aviation Industries) ไทย
ในการสนับสนุนการใช้งานและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ที่ประจำการในสี่เหล่าทัพของไทย(http://aagth1.blogspot.com/2017/06/safran-tai.html, http://aagth1.blogspot.com/2018/02/airbus-helicopters-tai.html)

นอกจากกองทัพอากาศไทยแล้วในกลุ่มชาติ ASEAN ที่จัดหาเฮลิคอปเตอร์ H225M(EC725) เข้าประจำการก็มี กองทัพอากาศมาเลเซีย(RMAF: Royal Malaysian Air Force, TUDM: Tentera Udara Diraja Malaysia) จำนวน ๑๒เครื่อง
และกองทัพอากาศอินโดนีเซีย(Indonesian Air Force, TNI-AU: Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara) จำนวน ๖เครื่อง รวมถึงกองทัพอากาศสิงคโปร์(RSAF: Republic of Singapore Air Force) ที่กำลังสั่งจัดหาจำนวน ๑๖เครื่องครับ