วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Putin จะเยือนอินเดียเพื่อลงนามสัญญาจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 รัสเซีย

Putin to visit India, sign contract on S-400 missile systems delivery
The Russian president is expected to meet Indian Prime Minister Narendra Modi and sign several bilateral documents during the visit
Yury Smityuk/TASS
http://tass.com/defense/1024335

ประธานาธิบดีรัสเซีย Vladimir Putin จะเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2018 ตามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักประธานาธิบดีรัสเซียประจำ Kremlin กล่าว
ประธานาธิบดี Putin จะเข้าร่วมเจรจากับนายกรัฐมนตรีอินเดีย Narendra Modi ซึ่งพวกเขาวางแผนจะหารือประเด็นสำคัญของการพัฒนาเพิ่มเติมในความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันของรัสเซีย-อินเดีย แลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นเร่งด่วนในระดับนานาชาติและภูมิภาค
ภายหลังการเจรจาประธานาธิบดีรัสเซีย Putin และนายกรัฐมนตรีอินเดีย Modi คาดว่าจะมีการลงนามเอกสารทวิภาคีหลายฉบับร่วมกัน Putin ยังมีกำหนดที่จะเข้าพบประธานาธิบดีอินเดีย Ram Nath Kovind เช่นเดียวกับการเข้าร่วมการประชุมกับภาคธุรกิจรัสเซีย-อินเดีย

ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาการส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยไกล S-400 Triumf(NATO กำหนดรหัส SA-21 Growler) รัสเซียแก่อินเดีย ที่ข้อตกลงจะมีวงเงิน $5 billion
ก่อนหน้านี้ในปลายเดือนกันยายน 2018 รัฐบาลอินเดียได้บรรลุข้อตกลงกับรัสเซียสำหรับการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400(http://aagth1.blogspot.com/2016/10/s-400-triumf-s-300.htmlhttp://aagth1.blogspot.com/2017/02/pak-fa-2017-5-s-400-50.html)
หลังการลงนามอินเดียจะจ่ายร้อยละ15 ของราคาพื้นฐาน($810 million) วงเงินที่เหลือจะถูกจ่ายตามกำหนดการส่งมอบที่เป็นไปตามข้อตกลง S-400 ชุดแรกจะถูกส่งมอบให้กองทัพอินเดีย(Indian Armed Forces) ภายใน 24เดือนหลังลงนามสัญญา

ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 ทั้ง 5ระบบ ซึ่งแต่ละระบบประกอบด้วย 2ชุดยิงจะถูกส่งมอบให้อินเดียภายใน 54-60เดือน โดยอินเดียจะสามารถใช้ระบบ S-400 ในการปกป้องเมือใหญ่หรือภาคส่วนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศได้
ซึ่งอินเดียลูกค้าส่งออกรายที่สามของระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 ต่อจากจีนที่เป็นลูกค้ารายแรกที่รับมอบครบแล้วในเดือนกรกฎาคม 2018(http://aagth1.blogspot.com/2018/07/s-400.html)
และลูกค้ารายที่สองตุรกีที่จะได้รับมอบในเดือนมีนาคมปี 2020(http://aagth1.blogspot.com/2018/09/s-400-f-35a.html) เช่นเดียวกับซาอุดิอาระเบียที่กำลังเจรจา(http://aagth1.blogspot.com/2017/10/thaad-s-400.html)

S-400 Triumf เป็นระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานพิสัยไกลรุ่นล่าสุดของรัสเซียที่ถูกนำเข้าประจำการในกองทัพรัสเซียในปี 2007 ถูกออกแบบเพื่อทำลายอากาศยาน, อาวุธปล่อยนำวิถีร่อน และขีปนาวุธ รวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีพิสัยกลาง และเป้าหมายภาคพื้นดิน
ระบบ S-400 สามารถยิงถูกเป้าหมายทางอากาศได้ในระยะถึง 400km และเป้าหมายขีปนาวุธทางยุทธวิธีที่โคจรด้วยความเร็ว 4.8km/s ที่ระยะห่างไกลถึง 60km เป้าหมายทางอากาศยังรวมถึง อาวุธปล่อยนำวิถีร่อน, อากาศยานทางยุทธวิธี อากาศยานทางยุทธศาสตร์ และหัวรบขีปนาวุธ
Radar ของระบบ S-400 สามารถตรวจจับเป้าหมายทางอากาศได้ในระยะไกลถึง 600km อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ 48N6E3 สามารถสามารถยิงถูกเป้าหมายทางอากาศได้ในเพดานบินถึง 10,000-27,000m และเป้าหมายขีปนาวุธที่ระดับความสูง 2,000-25,000m ครับ