วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สหรัฐฯอนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง Chinook เพิ่มแก่อังกฤษ 16เครื่อง

United Kingdom – H-47 Chinook (Extended Range) Helicopters and Accessories
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/united-kingdom-h-47-chinook-extended-range-helicopters-and-accessories

Royal Air Force Chinook Mark 6 first flight at RAF Odiham, June 2014(wikipedia.org)

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯได้ตัดสินใจอนุมัติความเป็นไปได้ในการขายรูปแบบ Foreign Military Sale(FMS) แก่สหราชอาณาจักรของเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงหนัก Boeing H-47 Chinook(Extended Range) รุ่นเพิ่มพิสัยการบินจำนวน 16เครื่อง วงเงินประมาณ $3.5 billion
ตามที่เอกสารของสำนักงานความร่วมมือด้านความปลอดภัยความมั่นคงสหรัฐฯ(DSCA: Defense Security Cooperation Agency) ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2018 ที่ผ่านมา

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ร้องขอความเป็นไปได้ในการขาย ฮ.ลำเลียง H-47 Chinook(Extended Range) จำนวน 16เครื่อง พร้อมเครื่องยนต์ Turboshaft แบบ T-55-GA-714A จำนวน 32เครื่อง(ติดตั้งกับ ฮ.32เครื่อง อะไหล่อีก 4เครื่อง), ระบบนำร่องดาวเทียม GPS/แรงเฉื่อย INS,
ระบบแจ้งเตือนอาวุธปล่อยนำวิถีรวม, ระบบต่อต้านความถี่วิทยุ, multi-mode radar, ระบบตรวจจับกล้อง electro-optical, ปืนกลอากาศหกลำกล้องหมุน M134D-T minigun 7.62mm 40กระบอก และปืนกลอากาศ M240H 7.62mm 40กระบอก พร้อมแท่นยิงและเครื่องมือติดตั้งใน ฮ.

การขายนี้ยังรวมถึงอุปกรณ์สื่อสาร, อุปกรณ์นำร่อง, อุปกรณ์ความอยู่รอดอากาศยาน, อุปกรณ์การฝึกขั้นต้นและการให้บริการ, อุปกรณ์การฝึกสังเคราะห์, ชุดการสนับสนุนประกอบด้วยอะไหล่และชิ้นส่วนการซ่อม, เครื่องมือพิเศษและอุปกรณ์ทดสอบ, การสนับสนุนการบำรุงรักษา,
สิ่งพิมพ์สำหรับช่างเครื่องและนักบิน, อุปกรณ์ระบบการวางแผนภารกิจและการสนับสนุน และการจัดการโครงการและการกำกับดูแล รัฐบาลสหรัฐฯและผู้รับสัญญาทางวิศวกรรมและการบริการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของการส่งกำลังและสนับสนุนโครงการ

กองทัพอากาศสหราชอาณาจักร(RAF: Royal Air Force) มีความต้องการที่จะจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงหนัก Chinook HC Mark 6(Boeing CH-47F สหรัฐฯรุ่นเฉพาะสำหรับอังกฤษ) เพิ่มเติมมานาน
เพื่อทดแทนเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงสองพัดเรียงกัน Chinook รุ่นเก่าของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร ที่หลายเครื่องประจำการมานานเกือบ 40ปีแล้ว

ปัจจุบันกองทัพอากาศสหราชอาณาจักรมีเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง Chinook HC6 ใหม่จำนวน 14เครื่องซึ่งสั่งจัดหาตั้งแต่ปี 2011 ร่วมกับเครื่องรุ่นเก่าจำนวนราว 60เครื่อง
เช่น Chinook HC Mk4 ที่ปรับปรุงจากรุ่น Chinook HC Mk2/2A(CH-47D) และ Chinook HC Mk5 ที่ปรับปรุงจากรุ่น Chinook HC Mk3(มีพื้นฐานจาก MH-47E รุ่นปฏิบัติการพิเศษ)

ก่อนหน้านี้ในต้นปี 2018 นี้ พลอากาศจัตวา Al Smith นายทหารขีดความสามารถความคล่องแคล่วการเคลื่อนที่ทางอากาศ กองบัญชาการเฮลิคอปเตอร์ร่วม(JHC: Joint Helicopter Command) กองทัพสหราชอาณาจักร(British Armed Forces) เคยกล่าวว่า
ขั้นตอนการจัดหา ฮ.เพิ่มยังอยู่ในขั้นต้น และกองทัพอากาศอังกฤษน่าจะรอให้บริษัท Boeing สหรัฐฯผู้ผลิตพร้อมที่จะส่งมอบเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงหนัก CH-47F Chinook Block II รุ่นใหม่ได้ในราวปี 2023 ก่อนครับ(http://aagth1.blogspot.com/2017/04/sikorsky-ch-53k-boeing-ch-47f.html)