วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Elta อิสราเอลจะส่งมอบ Radar ELM-2032 แก่ลูกค้าที่ไม่เปิดเผยในเอเชีย

Elta to provide undisclosed Asian customer with ELM-2032 Fire Control Radars 
ELTA ELM-2032 Fire Control Radar (Credit: ELTA/IAI)
http://www.airrecognition.com/index.php/archive-world-worldwide-news-air-force-aviation-aerospace-air-military-defence-industry/global-defense-security-news/global-news-2018/october/4587-elta-to-provide-undisclosed-asian-customer-with-elm-2032-fire-control-radars.html

บริษัท ELTA Systems อิสราเอลแผนกหนึ่งในบริษัท Israel Aerospace Industries(IAI) อิสราเอลได้รับสัญญาวงเงิน $55 million สำหรับการส่งมอบ Radar ควบคุมการยิง Multimode สำหรับอากาศยานแบบ ELM-2032
ที่จะถูกนำมาติดตั้งกับเครื่องบินรบขั้นก้าวหน้าที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากสายการผลิต ตามที่บริษัทได้กล่าวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2018 ที่ผ่านมา

Radar แบบ ELM-2032 อิสราเอลมีรูปแบบการทำงานเพื่อการใช้ปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่น mode อากาศสู่อากาศ Air-to-Air ที่มีระยะตรวจจับไกลสุดถึง 80nmi, mode สร้างแผนที่ภูมิประเทศ SAR(Synthetic-Aperture Radar) ความละเอียดสูง
การตรวจจับ ติดตาม และสร้างภาพของอากาศยาน, mode Air-to-Ground ที่ตรวจจับเป้าหมายประจำที่และเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่ได้ในระยะ 80nmi และ Mode Air-to-Sea ที่ตรวจจับและพิสูจน์ทราบเป้าหมายในทะเลได้ถึงระยะ 160nmi

สัญญาดังกล่าวถึงระบุว่าเป็นการสั่งจัดหาซ้ำเพิ่มเติม สะท้อนถึงความพึงพอใจอย่างสูงของลูกค้าที่มีต่อ ELM-2032 radar และ ELTA อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ให้รายละเอียดถึงจำนวนระบบ radar ที่จะจัดหารวมถึงแบบอากาศยานที่จะนำมาติดตั้ง
โดย radar แบบ ELM-2032 อิสราเอลได้ถูกส่งออกและติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่ เครื่องบินโจมตี เครื่องบินฝึกไอพ่น หลากหลายรูปแบบที่ประจำการในประเทศต่างๆทั่วโลก

Yoav Turgeman รองประธานบริษัท IAI อิสราเอล และผู้อำนวยการบริหารบริษัท ELTA อิสราเอลกล่าวว่า "radar ควบคุมการยิงทางอากาศ multimode ELM-2032 เป็น radar อเนกประสงค์และทำภารกิจได้หลายรรูปแบบในผลิตภัณฑ์เดียว
มันได้มอบขอบเขตการตรวจจับในระยะไกลและการติดตามที่แม่นยำแก่นักบิน ด้วยการหยั่งรู้สถานการณ์เต็มรูปแบบและข้อมูลที่แม่นยำของมันที่ถูกใช้โดยระบบของอากาศยาน เราตื่นเต้นกับการชนะสัญญานี้และปลื้มปิติที่ลูกค้าของเราพิจารณาว่า radar ของ ELTA ดีที่สุดในชั้นของมัน"

ELTA ELM-2032 radar ได้ถูกนำมาติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่ McDonnell Douglas F-4E Phantom II, Northrop F-5E/F Tiger II, General Dynamics F-16 Fighting Falcon สหรัฐ, Dassault Mirage ฝรั่งเศส, IAI Kfir อิสราเอล, MiG-21 รัสเซีย,
SEPECAT/Hindustan Aeronautics Limited(HAL) Jaguar IM สหราชอาณาจักร-ฝรั่งเศส-อินเดีย และ British Aerospace Sea Harrier FRS.51 สหราชอาณาจักร-อินเดีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดตั้งในฐานะส่วนหนึ่งของการปรับปรุงความทันสมัย

ELTA ELM-2032 radar ยังถูกเลือกให้ติดตั้งสำหรับอากาศยานที่ผลิตใหม่ ประกอบด้วยเช่น เครื่องบินขับไล่ HAL Tejas อินเดีย และเครื่องบินฝึก/โจมตีเบา TA-50 กับเครื่องบินขับไล่/โจมตีเบา FA-50 Golden Eagle ของบริษัท Korea Aerospace Industries(KAI) สาธารณรัฐเกาหลี
ซึ่ง TA-50 และ FA-50 ที่ถูกนำเข้าประจำการในกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี(ROKAF: Republic of Korea Air Force) และส่งออกหลายประเทศได้รับการติดตั้ง radar ของ ELTA อิสราเอล

ในส่วนของกองทัพอากาศไทย(RTAF: Royal Thai Air Force) ELM-2032 radar ได้ถูกนำมาติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่๒ บ.ขฝ.๒ KAI T-50TH Golden Eagle (http://aagth1.blogspot.com/2018/04/t-50th.html)
และโครงการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่แบบที่๑๘ข/ค F-5E/F SUPER TIGRIS โดยบริษัท Elbit System อิสราเอล และบริษัท อุตสาหกรรมการบิน Thai Aviation Industries(TAI) ไทยครับ(http://aagth1.blogspot.com/2018/05/f-5ef-super-tigris.html)