วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ญี่ปุ่นทำพิธีปล่อยเรือดำน้ำชั้น Soryu ลำที่11 ลงน้ำ SS-511 Oryu

MHI Launched the 11th Soryu-class SSK SS-511 Oryu for the JMSDF


SS-511 Oryu is the 11th Soryu-class submarine built for the Japan Maritime Self-Defense Force
http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2018/october-2018-navy-naval-defense-news/6543-mhi-launched-the-11th-soryu-class-ssk-ss-511-oryu-for-the-jmsdf.html


เรือดำน้ำโจมตีดีเซล-ไฟฟ้าตามแบบชั้น Soryu ลำที่11 ชื่อ SS-511 Oryu สำหรับกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น(JMSDF: Japan Maritime Self-Defense Force) ได้ถูกทำพิธีปล่อยลงน้ำ ณ อู่เรือบริษัท Mitsubishi Heavy Industries(MHI) ใน Kobe เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2018
เรือดำน้ำ SS-511 Oryu มีหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญที่ออกแบบปรับปรุงจากเรือดำน้ำชั้น Soryu ลำก่อนหน้า คือเป็นเรือดำน้ำลำแรกของญี่ปุ่นที่ติดตั้งแหล่งให้พลังงานจาก Battery แบบ Lithium-Ion

SS-511 Oryu เป็นเรือดำน้ำชั้น Soryu ลำที่6 ที่ถูกสร้างโดยอู่เรือบริษัท MHI ญี่ปุ่น โดย 5ลำก่อนหน้าประกอบด้วย SS-501 Soryu, SS-503 Hakuryu, SS-505 Zuiryu, SS-507 Jinryu และ SS-509 Seiryu
โดยเรือดำน้ำชั้น Soryu อีก 5ลำที่ถูกสร้างโดยอู่เรือบริษัท Kawasaki Shipbuilding Corporation ในเครือบริษัท Kawasaki Heavy Industries ญี่ปุ่นคือ SS-502 Unryu, SS-504 Kenryu, SS-506 Kokuryu, SS-508 Sekiryu และ SS-510 Shoryu

เรือดำน้ำ SS-511 Oryu ได้ทำพิธีวางกระดูกงูเรือเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2015 และเรือมีกำหนดที่จะส่งมอบให้กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นเข้าประจำการในเดือนมีนาคม 2020 ซึ่งคำว่า Oryu(おうりゅう, 凰龍) แปลว่า 'มังกรหงส์'
โดยเรือดำน้ำชั้นนี้ถูกตั้งชื่อตามชื่อมังกร เช่น Soryu(そうりゅう, 蒼龍) แปลว่า 'มังกรน้ำเงิน(เขียว)', Hakuryu(はくりゅう, 白龍) แปลว่า 'มังกรขาว', Sekiryu(せきりゅう, 赤龍) แปลว่า 'มังกรแดง' และ Shoryu(しょうりゅう, 翔龍) แปลว่า 'มังกรทะยาน' เป็นต้น

เรือลำแรกของชั้นคือ SS-501 Soryu ได้ทำพิธีวางกระดูกงูเรือเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2005 ทำพิธีปล่อยลงน้ำเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2007 และเข้าประจำการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2009
โดยเรือดำน้ำชั้น Soryu ลำล่าสุดที่เข้าประจำการในกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นคือ SS-509 Seiryu ได้ทำพิธีส่งมอบเรือเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2018

เรือดำน้ำชั้น Soryu จำนวน 12ลำได้รับการวางแผนสำหรับเข้าประจำการในกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น โดยเรือลำที่ 11คือ SS-511 Oryu และเรือลำที่ 12 ที่กำลังสร้างโดยอู่เรือ Kawasaki เป็นเรือสองลำแรกของชั้นที่ติดตั้ง Battery แบบ Lithium-Ion
เรือดำน้ำชั้น Soryu นับเป็นเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าตามแบบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแบบหนึ่ง ซึ่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีความก้าวหน้ากว่าเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าชั้น Oyashio ที่เข้าประจำการในกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นก่อนหน้า

เรือดำน้ำชั้น Soryu นั้นมีบันทึกติดตามการปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยมและติดตั้งวิทยาการที่ล้ำสมัยที่สุด เช่น ระบบขับเคลื่อนแบบไม่ใช้อากาศ AIP(Air-Independent Propulsion) ที่ทำให้เรือสามารถดำใต้น้ำได้ยาวนานขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติตรวจจับได้ยากขั้นก้าวหน้าที่ทำให้เรือยากต่อการถูกตรวจพบได้
เมื่อเปรียบเทียบกับเรือดำน้ำชั้น Soryu 10ลำแรก เรือดำน้ำ SS-511 Oryu ไม่ได้ใช้ Battery แบบตะกั่ว-กรด(lead-acid) แต่ใช้ Battery แบบ Lithium-Ion ที่ออกแบบโดยบริษัท GS Yuasa ญี่ปุ่น ซึ่งเป็น Battery สมรรถนะสูงที่สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าถึงสองเท่าครับ