วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

TKMS เยอรมนีทำพิธีปล่อยเรือดำน้ำ Type 218SG สิงคโปร์ลำแรก RSS Invincible

Launching of the Republic of Singapore’s First Type 218SG Submarine


One of the most advanced diesel-electric submarines in the world was launched on 18 February at the thyssenkrupp Marine Systems' shipyard in Kiel.
https://www.thyssenkrupp-marinesystems.com/en/press-releases/d/uid-b186b48c-a34e-5a97-1fd8-a8bee769f83d.html


Type 218SG หนึ่งในเรือดำน้ำโจมตีดีเซล-ไฟฟ้าที่มีความก้าวหน้าที่สุดในโลกได้ถูกปล่อยเรือลงน้ำเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 ณ อู่เรือของบริษัท Thyssenkrupp Marine Systems(TKMS) เยอรมนีใน Kiel
เรือดำน้ำชั้น Type 218SG ลำแรกนี้ได้รับการตั้งชื่อเรือว่า RSS Invincible นี่เป็นเครื่องหมายแสดงหลัดก้าวย่างที่สำคัญในโครงการเรือดำน้ำที่ดำเนินการอยู่ของกองทัพเรือสิงคโปร์(RSN: Republic of Singapore Navy)

Prof. Ivy Ng ภริยาของ Dr. Ng Eng Hen รัฐมนตรีกลาโหมสิงคโปร์ได้เป็นผู้ทำพิธีตั้งชื่อเรือที่ปรากฎในกลุ่มผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลสิงคโปร์และกองทัพเรือสิงคโปร์ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเยอรมนี
เพิ่มเติมด้วยตัวแทนจาก Thyssenkrupp เยอรมนี และตัวแทนผู้จัดส่งรายต่างๆที่ได้รับเชิญเข้าร่วมในพิธี หลังการสร้างและติดตั้งต่างๆเสร็จสิ้น เรือดำน้ำ RSS Invincible จะเข้าสู่การทดลองเรืออย่างเข้มงวดก่อนที่จะส่งมอบเรือในปี 2021

Dr. Ng Eng Hen กล่าวว่า "เรือดำน้ำใหม่เหล่านี้เป็นผลผลิตของประสบการณ์หลายปีและความเชี่ยวชาญเชิงลึกจากทั้งเยอรมนีและสิงคโปร์ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความอบอุ่นและการเติบโตด้านความร่วมมือกลาโหมของเรากับเยอรมนี
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมสิงคโปร์(DSTA: Defence Science and Technology Agency) เรา, กองทัพเรือสิงคโปร์ได้กำกับการออกแบบเรือดำน้ำก่อนร่วมการพัฒนาเรือกับ TKMS เยอรมนี ผมยินดีต่อความร่วมมือและความพยายามของชาวสิงคโปร์และภาคอุตสาหกรรมเยอรมัน"

Dr. Rolf Wirtz ผู้อำนวยการบริหาร TKMS กล่าวว่า "เราภูมิใจที่สามารถจะย่างก้าวที่สำคัญในอายุของเรือร่วมกันกับหุ้นส่วนสิงคโปร์ของเรา เรือลำแรกของชั้น Type 218SG นี้จะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงยุคอนาคตข้างหน้าของเรือดำน้ำ
พวกมันจะกอปรด้วยความมหาศาลของขีดความสามารถที่สำคัญ และยังจะเป็นทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ที่มีความสามารถสูงสำหรับสิงคโปร์และของกองเรือของพวกมัน"

RSS Invincible เป็นเรือลำแรกของชุดเรือดำน้ำชั้น Type 218SG ทั้ง 4ลำ สัญญาสำหรับเรือดำน้ำสองลำแรกได้รับการลงนามในปี 2013(https://aagth1.blogspot.com/2013/12/type-218sg-2.html) และสัญญาสำหรับเรือดำน้ำชุดที่สองได้รับการลงนามในปี 2017(https://aagth1.blogspot.com/2017/05/type-218sg-2.html)
หลังจากการส่งมอบเรือดำน้ำชั้น Invincible ลำแรกในปี 2021 เรือลำที่สองมีกำหนดจะส่งมอบในปี 2022 เรือลำที่สามและลำที่สี่มีกำหนดจะส่งมอบตามมาในปี 2024 ต่อไป(https://aagth1.blogspot.com/2018/01/tkms-type-218sg-3-4.html)

Type 218SG ได้ออกแบบให้เป็นเรือดำน้ำที่ถูกตรวจจับได้ต่ำด้วยระบบขับเครื่องแบบไม่ใช้อากาศ(AIP: Air Independent Propulsion) ที่ทำให้ปฏิบัติการใต้น้ำได้เป็นเวลานาน และแนวทางแก้ไขแบบสั่งทำพิเศษจำนวนมาก และวิทยาการใหม่
โดยเรือดำน้ำชั้น Invincible จะเข้าประจำการทดแทนเรือดำน้ำชั้น Challenger(A12 Sjöormen) เรือดำน้ำชั้น Archer(A17 Västergötland) ที่เดิมเป็นเรือดำน้ำเคยประจำการในกองทัพเรือสวีเดนที่ได้รับการปรับปรุงและขายต่อเข้าประจำการในกองทัพเรือสิงคโปร์มากว่าสองทศวรรษ

ในช่วงการปล่อยเรือดำน้ำชั้น Invincible ลำแรกของกองทัพเรือสิงคโปร์ DSTA สิงคโปร์ และ TKMS เยอรมนีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU: Memorandum of Understanding) ใน Kiel เพื่อความร่วมมือด้านวิทยาการใหม่ เช่น การผลิตแบบเติมและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการประยุกต์ทางเรือ
ภายใต้ข้อตกลง DSTA และ TKMS จะสำรวจการใช้การผลิตแบบเติมในฐานะนวัตกรรม วิธีการประสิทธิภาพต่อราคา สำหรับการผลิตชิ้นส่วนเรือดำน้ำ ทั้งสองจะทำงานร่วมกันในการออกแบบ, วิศวกรรม และรับรองคุณสมบัติการผลิตชื้นส่วนที่จะนำมาทดสอบและทดลองใช้กับเรือดำน้ำของสิงคโปร์ได้

Tan Peng Yam หัวหน้าบริหารของ DSTA กล่าวว่า "ในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ความร่วมมือเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ประโยชน์จากวิทยาการใหม่ เราตื่นเต้นที่จะรวมความเชี่ยวชาญของเรากับ TKMS ในการผลิตแบบเติม"
ด้าน Dr.Wirtz กล่าวว่า "การริเริ่มนี้เป็นตัวอย่างสำคัญของความเข้าใจในนวัตกรรมของเรา เราคือวิศวกรรม อนาคต รวมกัน MOU ทำให้เราทดสอบชิ้นส่วนที่ผลิตใน Kiel กับการผลิตแบบเพิ่มเติมภายใต้สภาพเงื่อนไขจริง นี่เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับเรา"

ข้อมูลคุณสมบัติสำคัญของเรือดำน้ำ Type 218SG
ความยาวเรือโดยรวม: ประมาณ 70m
ระวางขับน้ำ: ประมาณ 2,000tons ที่ผิวน้ำ 2,200tons ขณะดำใต้น้ำ
กำลังพลประจำเรือ: 28นาย
ระบบขับเคลื่อน: ดีเซล-ไฟฟ้า เสริมด้วย AIP
ความเร็วสูงสุด: ที่ผิวน้ำ 10knots ขณะดำใต้น้ำ 15knots
ระยะเวลาปฏิบัติการ: ประมาณ 28-42วัน โดยไม่ใช้ท่อ snorkel
อาวุธ: ท่อยิง Torpedo หนักขนาด 533mm จำนวน 8ท่อยิง