วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

อินโดนีเซียทำพิธีปล่อยเรือดำน้ำชั้น Nagapasa ลำที่สามที่สร้างในประเทศลงน้ำ และลงนามจัดหาเพิ่ม 3ลำ

Indonesia launches first locally assembled submarine


Alugoro, seen here at its launch ceremony on 11 April 2019. Source: Indonesian Ministry of Defence
https://www.janes.com/article/87855/indonesia-launches-first-locally-assembled-submarine


DSME to deliver three more submarines to Indonesia
South Korea’s DSME has signed a contract to deliver three additional Type 209/1400 submarines to Indonesia, the company said in a stock exchange filing on 12 April. Source: Howaldtswerke-Deutsche Werft
https://www.janes.com/article/87858/dsme-to-deliver-three-more-submarines-to-indonesia

Indonesia signs USD1 billion contract for three follow-on SSKs to Nagapasa class
A cross-section model of the Nagapasa (Type 209/1400) submarine. Indonesia has signed a contract for three follow-on vessels to the class. Source: IHS Markit/Ridzwan Rahmat
https://www.janes.com/article/87861/indonesia-signs-usd1-billion-contract-for-three-follow-on-ssks-to-nagapasa-class

PT PAL รัฐวิสาหกิจอู่ต่อเรือของอินโดนีเซียได้ทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำของเรือดำน้ำโจมตีดีเซล-ไฟฟ้า(SSK) ชั้น Nagapasa (DSME 1400 หรือ Type 209/1400) ลำที่สามคือ KRI Alugoro หมายเลขเรือ 405 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2019 ณ อู่เรือ Semarang Dock ของ PT PAL ใน Subaraya
KRI Alugoro เป็นเรือดำน้ำชั้น Nagapasa ลำที่สามและเป็นเรือดำน้ำลำแรกที่ถูกสร้างในอินโดนีเซีย การประกอบเรือได้เสร็จสิ้นภายใต้ความร่วมมือกับวิศวกรจากอู่เรือบริษัท Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering(DSME) สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้โครงการการถ่ายทอด Technology

ตามที่ Jane's ได้รายงานมาหลายครั้งเรือดำน้ำ KRI Alugoro เดิมมีกำหนดที่จะถูกปล่อยลงน้ำจากท่าเรือมีถูกสร้างเพื่อการปล่อยเรือของ PT PAL ติดกับ Jalan Letnan Supriadi ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018
อย่างไรก็ตามสถานที่ดังกล่าวถูกพบว่ามีระดับความลึกของน้ำที่ตื้นเกินไปเนื่องจากการสะสมของตะกอนโคลนเลนใต้น้ำ(https://aagth1.blogspot.com/2019/04/nagapasa.html)

เรือดำน้ำ KRI Alugoro ได้ถูกเคลื่อนย้ายในภายหลังไปยังอู่เรือ Samarang ที่ตั้งห่างออกไปราว 750m ผ่านเรือท้องแบนสำหรับขนส่งสินค้าขนาดปานกลางความยาว 300foot ในเดือนมีนาคม 2019
อู่เรือ Samarang เป็นสถานที่เดียวกับที่ PT PAL อินโดนีเซียทำการการปล่อยเรือขนาดใหญ่กว่า เช่น เรืออู่ยกพลขึ้นบก SSV(Strategic Sealift Vessel) ชั้น Tarlac ทั้ง 2ลำของกองทัพเรือฟิลิปปินส์(Philippine Navy)(https://aagth1.blogspot.com/2016/06/ssv-3.html)

เรือดำน้ำ KRI Alugoro เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาวงเงิน 1.3 trillion Korean Won($1.2 billion) ที่ลงนามระหว่างบริษัท DSME สาธารณเกาหลีกับกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียเมื่อเดือนธันวาคม 2011
เรือดำน้ำชั้น Nagapasa ทั้งสามลำของกองทัพเรืออินโดนีเซีย(Indonesian Navy, TNI-AL: Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut) มีพื้นฐานการออกแบบมาจากเรือดำน้ำชั้น Chang Bogo(Type 209/1200) ของกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี(ROKN: Republic of Korea Navy)

เรือดำน้ำชั้น Nagapasa ลำแรก KRI Nagapasa 403 เข้าประจำการในเดือนสิงหาคม 2017(https://aagth1.blogspot.com/2017/07/dsme1400.html) ขณะที่เรือลำที่สอง KRI Ardadedali 404 เข้าประจำการในเดือนพฤษภาคม 2018
เรือดำน้ำชั้น Nagapasa มีความยาวเรือ 61.2m กว้าง 6.25m และกินน้ำลึก 5.5m ติดตั้งแหล่งกำเนิดพลังงานเครื่องยนต์ดีเซล MTU 12V 493 เยอรมนี 4เครื่อง ทำความเร็วสูงสุดขณะดำใต้น้ำที่ 21.5knots และขณะลอยอยู่ผิวน้ำที่ 11knots

บริษัท Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering สาธารณรัฐเกาหลีได้ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2019 กับตัวแทนจากรัฐบาลเกาหลีใต้และรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อส่งมอบเรือดำน้ำชั้น Nagapasa ชุดที่สองจำนวน 3ลำแก่กองทัพเรืออินโดนีเซีย
DSME กล่าวในการยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ว่าสัญญามีมูลค่าวงเงิน 1.162 trillion Korean Won($1.02 billion) และจะได้รับการสนับสนุนผ่านทางข้อตกลงเงินกู้ยืม

ในแถลงการณ์ สำนักงานโครงการจัดหากลาโหม(DAPA: Defense Acquisition Program Administration) สาธารณรัฐเกาหลีกล่าวว่าเงินทุนจะได้รับการสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการส่งออก-นำเข้าเกาหลี(Export–Import Bank of Korea)
DSME ยังกล่าวว่าสัญญาเรือดำน้ำจะเริ่มต้นในทันทีและจะเสร็จสิ้นในปลายเดือนมีนาคม 2026 DSME ไม่ได้ยืนยันนัยสำคัญของวันที่ภายหลังดังกล่าว แต่น่าจะตรงกับกำหนดการส่งมอบเรือลำสุดท้ายของชุด กำหนดการส่งมอบสำหรับเรือลำแรกและเรือลำที่สองของชุดยังไม่ได้รับการยืนยัน

สัญญาได้ถูกลงนามในวันที่ 12 เมษายน 2019 ใน Bandung บนเกาะ West Java อินโดนีเซียเป็นเวลาหนึ่งวันให้หลังจากที่อู่เรือ PT PAL ทำพิธีปล่อยเรือดำน้ำชั้น Nagapasa ลำที่สาม KRI Alugoro 405 ลงน้ำที่จะเข้าประจำการภายหลังในปี 2019 นี้
โครงการความร่วมมือในลักษณะเดียวกันเป็นที่คาดว่าจะเป็นเพื่อการสนับสนุนการเรือดำน้ำสร้างเรือดำน้ำชุดที่สอง ขณะที่เรือชุดแรกนั้นเรือสองลำแรกคือ KRI Nagapasa 403 และ KRI Ardadedali 404 ถูกสร้างโดยอู่เรือ DSME ที่ Okpo สาธารณรัฐเกาหลี

แหล่งข่าวในภาคอุตสาหกรรมซึ่งได้ให้ข้อมูลล่าสุดแก่ Jane's ที่ได้รายงานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับขั้นตอนของการเจรจาสำหรับเรือดำน้ำโจมตีที่จะมีตามมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2019(https://aagth1.blogspot.com/2019/01/dsme-1400-3.html)
ยังได้ยืนยันว่า PT PAL อินโดนีเซียจะรับบทบาทการแบ่งปันการทำงานที่ใหญ่ขึ้นในสัญญาใหม่นี้กับ DSME เกาหลีใต้ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอด Technology(https://aagth1.blogspot.com/2019/02/dsme-1400-3.html)

ภายใต้สัญญาใหม่สำหรับเรือดำน้ำชั้น Nagapasa ลำที่สี่ PT PAL อินโดนีเซียจะสร้างส่วน Module เรือ 2ส่วนใน Surabaya จากทั้งหมด 6ส่วน Module ขณะที่ DSME จะสร้าง 4 Module เรือที่เหลือในเกาหลีใต้ ส่วน Module ที่อินโดนีเซียสร้างจะถูกขนส่งทางเรือมาประกอบที่ Okpo เกาหลีใต้
สำหรับเรือดำน้ำชั้น Nagapasa ลำที่ห้า PT PAL จะสร้าง Module เรือ 4ส่วนในอินโดนีเซีย และ DSME เกาหลีใต้จะสร้าง Module ที่เหลือ 2ส่วน เช่นเดียวกับเรือลำที่สี่ ส่วน Module ที่สร้างในอินโดนีเซียจะถูกขนส่งทางเรือมายัง Okpo เกาหลีใต้เพื่อทำการประกอบขั้นสุดท้าย

ขณะที่เรือดำน้ำชั้น Nagapasa ลำที่หก PT PAL จะสร้างทั้ง 6 Module ภายในอินโดนีเซีย และมีการเสนอที่จะเริ่มต้นทำการประกอบเรือทั้งหมดโดยความช่วยเหลือจาก DSME ที่มีความร่วมกันของแบบเรือ(https://aagth1.blogspot.com/2017/12/12-8.html)
เมื่อรวมเรือดำน้ำโจมตีดีเซล-ไฟฟ้าชั้น Cakra(Type 209/1300) จากเยอรมนี 2ลำคือ KRI Cakra 401 และ KRI Nanggala 402 ที่เข้าประจำการมาตั้งแต่ปี 1981 กับเรือดำน้ำชั้น Nagapasa ทั้งหมด 6ลำแล้วจะทำให้กองทัพเรืออินโดนีเซียมีเรือดำน้ำรวมทั้งหมดเป็นจำนวน 8ลำครับ