วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

ตุรกีเสนอเรือดำน้ำ Type 209 และ Type 214 เยอรมนีสำหรับเรือดำน้ำชั้น Nagapasa ชุดที่สามของอินโดนีเซีย

Turkey positions Type 209, 214 submarines for Indonesia’s third Nagapasa batch
The service has further requirements for at least four more submarines beyond 2024

Turkey's STM has made a presentation on its Type 209 and Type 214 boats to the Indonesian Navy

A computer-generated image of the Type 214 submarine, one of two boat types discussed in STM's presentation to the Indonesian Navy in February 2019. Source: TKMS
https://www.janes.com/article/87975/turkey-positions-type-209-214-submarines-for-indonesia-s-third-nagapasa-batch


Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret(STM) บริษัทผู้สร้างเรือของตุรกีได้มีการนำเสนออย่างเป็นทางการของแบบเรือดำน้ำ Type 214 และ Type 209 ของตนต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงกองทัพเรืออินโดนีเซีย(Indonesian Navy, TNI-AL: Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut)
ด้วยความมุ่งหมายของการเสนอเพื่อการจัดซื้อเรือดำน้ำของตนในท้ายที่สุด สำหรับความต้องการจัดหาเรือดำน้ำโจมตีดีเซล-ไฟฟ้าเพิ่มเติมของกองทัพเรืออินโดนีเซีย

การนำเสนอมีขึ้น ณ อาคาร Neptunus Building ภายในกองบัญชาการกองทัพเรืออินโดนีเซียใน Cilangkap, East Jakarta เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2019 ตามเอกสารการเข้าประชุมที่ไม่เป็นข้อมูลปกปิดแล้วที่ได้ถูกส่งมอบให้กับ Jane's
ยังมีการนำเสนอระหว่างการเข้าพบของตัวแทนบริษัท STM ตุรกีในอินโดนีเซีย  PT Cipta Citra Perkasa และกำลังพลเรือดำน้ำชั้น Nagapasa ลำที่สอง KRI Ardadedali หมายเลขเรือ 404

อินโดนีเซียได้ลงนามสัญญาจัดหาเรือดำน้ำโจมตีดีเซล-ไฟฟ้าชั้น Nagapasa(DSME 1400 หรือ Type 209/1400) ชุดแรกจำนวน 3ลำกับบริษัท Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering(DSME) สาธารณรัฐเกาหลี ในปี 2011
เรือสองลำแรกคือลำแรก KRI Nagapasa 403(https://aagth1.blogspot.com/2017/07/dsme1400.html) และลำที่สอง KRI Ardadedali 404 ได้เข้าประจำการแล้ว ขณะที่เรือลำที่สาม KRI Alugoro 405 มีพิธีปล่อยเรือลงน้ำเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2019

หนึ่งวันให้หลัง 12 เมษายน 2019 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ลงนามสัญญาจัดหาเรือดำน้ำชั้น Nagapasa ชุดที่สองจำนวน 3ลำกับบริษัท DSEM สาธารณรัฐเกาหลี(https://aagth1.blogspot.com/2019/04/nagapasa-3.html)
การจัดหาเรือดำน้ำชุดที่สองนี้ทำให้กองทัพเรืออินโดนีเซียจะมีเรือดำน้่ำรวมเป็น 8ลำ ภายในปี 2024 เมื่อรวมกับเรือดำน้ำโจมตีดีเซล-ไฟฟ้าชั้น Cakra(Type 209/1300) จากเยอรมนี 2ลำคือ KRI Cakra 401 และ KRI Nanggala 402 ที่เข้าประจำการมาตั้งแต่ปี 1981

ความแข็งแกร่งของการเสริมสร้างกำลังกองเรือดำน้ำกองทัพเรืออินโดนีเซียนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้รับการแก้ไขที่พบในแผนร่างการปรับปรุงความทันสมัยกองทัพอินโดนีเซียในชื่อกำลังรบจำเป็นขั้นต่ำ(MEF: Minimum Essential Force)
อย่างไรก็ตามหลังปี 2024 นักวางแผนทางเรืออินโดนีเซียยังคงรักษาความต้องการสำหรับกำลังกองเรือดำน้ำที่จำนวน 12ลำ เพื่อการป้องกันหมู่เกาะที่อันกว้างใหญ่ของตนอยู่(https://aagth1.blogspot.com/2017/12/12-8.html)

นั่นหมายความว่าอินโดนีเซียน่าจะประเมินค่าการจัดหาเรือดำน้ำเพิ่มเติมอีก 4ลำภายใต้โครงการจัดหาเรือดำน้ำระยะที่สามของตน โดยเรือดำน้ำชั้น Cakra และเรือดำน้ำ Nagapasa นั้นมีเป็นเรือดำน้ำแบบ Type 209 ที่มีความเป็นแบบแผนร่วมกัน
ซึ่งอู่ต่อเรือ Golcük ใกล้ Istanbul ในเครือ STM ตุรกีเป็นผู้สร้างเรือดำน้ำ Type 209 และ Type 214 ของกองทัพเรือตุรกี(Turkish Naval Forces) ภายใต้สิทธิบัตรจากบริษัท ThyssenKrupp Marine Systems(TKMS) เยอรมนีครับ(https://aagth1.blogspot.com/2017/05/type-214-aip.html)