วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กองทัพบกไทยยกเลิกการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ MD Helicopters สหรัฐฯเพื่อเปลี่ยนไปจัดซื้อแบบ FMS

MD Helicopters MD 530G Light Scout Attack Helicopter(https://www.mdhelicopters.com/md-530g-armed.html)ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกซื้อเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ จำนวน 8 เครื่อง
http://www.matulee.net/procurement/masterpro/uploads/5d19a89938914.pdf

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกจ้างฝึกอบรมสำหรับนักบินและช่างอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ
http://www.matulee.net/procurement/masterpro/uploads/5d198f4127586.pdf

ประกาศราคากลาง เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ จำนวน ๘ เครื่อง 
http://www.matulee.net/procurement/masterpro/uploads/5d00c09e2e419.pdf

กรมการขนส่งทหารบก กองทัพบกไทย(Department of Army Transportation, Royal Thai Army) ได้ออกเอกสารประกาศสองฉบับเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒(2019) ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกโครงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธจำนวน ๘เครื่อง
โดยที่โครงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธจำนวน ๘เครื่อง ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน พร้อมระบบอาวุธ, เครื่องควบคุมการยิง, กล้องตรวจการณ์, ชิ้นส่วนซ่อมควบคู่, การส่งกำลังบำรุง และเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง พร้อมการขนส่ง ตามโครงการจัดหาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ(เริ่มใหม่) ๒๕๖๒-๒๕๖๔(2019-2021) วงเงิน ๔,๐๓๖,๕๒๗,๖๐๐บาท($131,439,430) ที่ได้คาดว่าจะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น ให้ยกเลิกการจัดหาเพื่อเปลี่ยนไปจัดซื้อโดยวิธี FMS(Foreign Military Sales) แทน

รวมถึงการจ้างฝึกอบรมนักบินและช่างอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธตามโครงการจัดหา ฮ.ลาดตระเวนติดอาวุธ วงเงิน ๑๖๑,๗๓๑,๖๔๒บาท($5,262,990) ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อเนื่อง ๓ปี(๒๕๖๒-๒๕๖๔) ให้ยกเลิกเพื่อไปจัดซื้อโดยวิธี FMS แทนเช่นกัน
ก่อนหน้านี้กรมการขนส่งทหารบกได้ออกเอกสารประกาศราคากลางเมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยระบุแหล่งที่มาของราคากลางว่าสืบราคาจากบริษัท Euro Intertrade Pte Ltd. สิงคโปร์ ผู้แทนจำหน่ายของบริษัท MD Helicopters สหรัฐฯผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์
การยกเลิกการจัดซื้อ ฮ.ลาดตระเวนติดอาวุธจากตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ เปลี่ยนมาเป็นการจัดซื้อในรูปแบบ FMS ซึ่งเป็นโครงการความช่วยเหลือทางทหารของรัฐบาลสหรัฐฯต่อมิตรประเทศโดยตรง จึงมีความเหมาะสมคุ้มค่ามากกว่าและมีความโปร่งใสต่องบประมาณภาครัฐ

เป็นที่เข้าใจว่า ฮ.ลาดตระเวนติดอาวุธใหม่ ๘เครื่องที่กองทัพบกไทยจะจัดหาจาก MD Helicopters สหรัฐฯ เพื่อเข้าประจำการควบคู่ไปกับ ฮ.ลว./อว.๕๕๐ AS550 C3 Fennec(Airbus Helicopters H125M) ที่ประจำการใน กองพันบินที่๑ กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก ศบบ. จำนวน ๘เครื่อง
น่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ MD 530G ซึ่งมีพื้นฐานจากเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดเบา MD 530F(369F) โดย ฮ.ตระกูล MD 530 รุ่นปฏิบัติการพิเศษ/ติดอาวุธที่ใช้งานโดยกองทัพบกสหรัฐฯ(US Army) เป็นที่รู้จักในชื่อ MH-6M/AH-6M Little Bird ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงล่าสุด
MD 530G ติดตั้งกล้อง EO/IR(Electro-Optical/Infrared) แบบ L3 Wescam MX-10D แคนาดา และสามารถใช้ระบบอาวุธร่วมกับ AS550 C3 ได้ เช่น กระเปาะปืนกลหนัก FN HMP400 .50cal(12.7x99mm) เบลเยียม และกระเปาะจรวด FZ220 ความจุ ๗นัด 70mm(2.75") เบลเยียม

เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ MD 530G ได้มีการทดสอบติดตั้งและการยิงกระเปาะปืนกลอากาศและจรวดแบบ FN RMP ที่ติดตั้งปืนกลอากาศ M3P และจรวดอากาศสู่พื้น 70mm ๓นัด และกระเปาะจรวด M260 ความจุ ๗นัดสำหรับจรวด Hydra 70 และ และกระเปาะจรวด FZ220 แล้ว
ลูกค้ารายล่าสุดในกลุ่มชาติ ASEAN คือกองทัพบกมาเลเซีย(Malaysian Army) ที่สั่งจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ MD 530G สหรัฐฯจำนวน ๖เครื่องในปี 2016 ที่คาดว่าจะได้รับมอบในปี 2019 นี้(https://aagth1.blogspot.com/2017/11/fn-s-motiv-mkek.html)
อย่างไรก็ตามการจัดหา ฮ.ลาดตระเวนติดอาวุธ MD 530G กำลังเป็นประเด็นการสอบสวนคดีทุจริตต่อรัฐบาลมาเลเซียชุดก่อนหน้า ที่ดำเนินการรัฐบาลมาเลเซียชุดปัจจุบันที่มาจากการเลือกตั้งในปี 2018 ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายคดีทุจริตที่กำลังอยู่ระหว่าการสอบสวน

ตามแผนการปรับปรุงความทันสมัยของกำลังอากาศยาน กองทัพบกไทยมีความต้องการเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธรวมทั้งหมด ๑๖เครื่อง การจัดหา ฮ.ลว./อว. ใหม่ ๘เครื่องจาก MD Helicopters สหรัฐฯที่ติดตั้งระบบ Avionic และอาวุธที่ทันสมัยพร้อมจะทำให้ ศบบ.มี ฮ.ครบตามความต้องการ
นอกจากนี้กองทัพไทยยังมีความต้องการจัดหาเฮลิคอปเตอร์โจมตีใหม่อย่างน้อย ๖เครื่องเพื่อทดแทน เฮลิคอปเตอร์โจมตี  ฮ.จ.๑ Bell AH-1F Cobra จำนวน ๗เครื่องที่ประจำการใน กองพันบินที่๓ กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก(https://aagth1.blogspot.com/2018/06/ah-1f.html)
คาดว่าเมื่อกองทัพบกไทยได้ดำเนินการตั้งโครงการจัดหาใหม่ตามขั้นตอนแล้ว สำนักงานความร่วมมือด้านความปลอดภัยความมั่นคงสหรัฐฯ(DSCA: Defense Security Cooperation Agency) จะมีประกาศจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯถึงการอนุมัติความเป็นไปได้ในการขาย FMS ต่อไปครับ