วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Safran ฝรั่งเศสและ TAI ไทยเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อสนับสนุนเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์แก่กองทัพไทย

Safran and Thai Aviation Industries strengthen partnership to support government helicopter operators in Thailand 
https://www.safran-helicopter-engines.com/media/safran-and-thai-aviation-industries-strengthen-partnership-support-government-helicopter-operators-thailand-20190702?utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_content=f83c067e-314f-4d70-886f-296c5d8e82a9

Airbus Helicopters EC725(H225M) 203 Squadron, Wing2, Royal Thai Air Force in Search and Rescue Exercise SAREX 2019(https://www.facebook.com/public/Thanawat-Thanawat)
https://aagth1.blogspot.com/2019/06/airbus-helicopters-tai.html

Royal Thai Navy's Airbus Helicopters H145M aboard HTMS Chakri Naruebet.
https://aagth1.blogspot.com/2019/07/blog-post_3.html

บริษัท Safran Helicopter Engines ฝรั่งเศส และบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด(TAI: Thai Aviation Industries) ไทยได้ลงนามข้อตกลงเพื่อขยายการสนับสนุนของตนต่อเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ที่ถูกใช้โดยกองทัพไทย(Royal Thai Armed Forces) และหน่วยงานรัฐของไทย
ข้อตกลงเป็นเครื่องหมายถึงขั้นใหม่ในความเป็นหุ้นส่วนที่เริ่มต้นในปี 2017(https://aagth1.blogspot.com/2017/06/safran-tai.html) โดย Safran สนับสนุนเครื่องยนต์ Makila ที่ใช้กับเฮลิคอปเตอร์ Airbus Helicopters H225M(ฮ.๑๑ EC725) ของกองทัพอากาศไทย(RTAF: Royal Thai Air Force)

ข้อตกลงใหม่นี้ได้ขยายขอบเขตของการให้การสนับสนุนและบริการผ่านความเป็นหุ้นส่วน ครอบคลุมผู้ใช้งานจำนวนมาก เช่น เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง ฮ.ลล.๖ H145M(EC645 T2) กองทัพเรือไทย(RTN: Royal Thai Navy) และเครื่องยนต์รุ่นใหม่ เช่น Arrius และ Arriel
ยังมีการปรับความเหมาะสมการให้การสนับสนุนทางเทคนิคโดย Safran เพื่อรวมการจัดการสินค้าคงคลัง และยืนยัน TAI ไทยในฐานะตัวแทนจัดจำหน่ายประจำประเทศไทยของชิ้นส่วนอะไหล่ของ Safran

ความเป็นหุ้นส่วนกับ TAI ไทยครอบคลุมเครื่องยนต์ราว 50ชุดที่ถูกสร้างในรูปแบบการบริการ Global Support Package(GSP) ซึ่งรับประกันว่าเครื่องยนต์จะมีความพร้อมปฏิบัติงานต่อผู้ใช้งานทางทหารและหน่วยงานรัฐบาล
โดยดำเนินการผ่านขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมของ TAI ไทยผู้ให้บริการการซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานหลักภายในประเทศไทย

ในความเป็นหุ้นส่วนกับ Safran ฝรั่งเศส TAI ไทยได้ให้บริการสานการบำรุงรักษา, โรงซ่อม, การจัดการสินค้าคงคลัง และการสนับสนุนทางเทคนิคของเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องยนต์จะมีความพร้อมต่อหน่วยงานรัฐบาลไทยผู็ใช้งาน
ภายใต้การบริการ GSP ลูกค้าจะได้รับความุ่งมั่นที่จะมีเครื่องพร้อมใช้ประจำการทุกเมื่อที่ต้องการ หลักการบริการ GSP อื่นๆร่วมถึงความมั่คงทางงบประมาณ, ราคาคงที่ต่อชั่วโมงบินเครื่องยนต์ และความเป็นหุ้นส่วนทางเทคนิคด้วยผู้ผลิตชิ้นส่วนดั้งเดิม(OEM: Original Equipment Manufacturer)

นอกจากเครื่องยนต์ Turboshaft แบบ Makila ที่ถูกติดตั้งกับเฮลิคอปเตอร์ EC725(H225M) กองทัพอากาศไทย เครื่องยนต์ Turboshaft แบบ Arriel ได้ถูกติดตั้งใช้กับเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวน/ติดอาวุธ ฮ.ลว./อว.๕๕๐ AS550 C3(H125M) กองทัพบกไทย(RTA: Royal Thai Army),
H145M กองทัพเรือไทย, เฮลิคอปเตอร์ค้นหาและช่วยชีวิต AS365N3+ และเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป H155(EC155B-1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย(RTP: Royal Thai Police) และ H155 กรมแผนที่ทหาร(Survey Department) กองทัพไทย

ความเป็นหุ้นส่วนได้รับการจัดการโดย Safran Helicopter Engines Asia ในสิงคโปร์ สนับสนุนเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ของ Safran มากกว่า 1,000ชุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอนุทวีปอินเดีย
ซึ่ง Olivier Le Merrer, Herve Pasbecq และ Olivier Lafaye จาก Safran ฝรั่งเศสได้ร่วมพิธีลงนามกับพลอากาศตรี ประทีป โลหิตศิริ วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ ตัวแทนกองทัพอากาศไทย และ พลอากาศเอก อนันต์ จันทร์ส่งเสริม กรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดครับ