วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กระทรวงกลาโหมไทยจัดหาปืนเล็กยาวขนาด 5.56mm ที่วิจัยและพัฒนาในประเทศ


Ministry of Defence of Thailand have acquired undisclosed number of domestic NARAC556 assault rifles manufactured by local company NARAC ARMS INDUSTRY (NRC Ammunition) under designation as MOD 963 and MOD 963 AR for 20" and 14.5" length barrel respectively.

โครงการวิจัยและพัฒนา ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร โดย กระทรวงกลาโหมร่วมกับบริษัทเอกชนไทย 
NARAC556 คือ อีกหนึ่งโครงการวิจัยและพัฒนา ของ บ.NARAC ARMS INDUSTRY ที่ได้รวมมือกับหน่วยงานรัฐและส่วนการศึกษา เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างและพัฒนาอาวุธปืนเล็กประสิทธิภาพสูง โดยจะต้องสามารถผลิตชิ้นส่วนขึ้นเองภายในประเทศให้ได้มากกว่า 80%

กระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาประจำการ ปืนเล็กสั้นและปืนเล็กยาว แบบมNARAC556 ขนาด 5.56X45 mm.NATO ของ บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสทรี จำกัด หรือ NARAC. Arms.
โดยจะเข้าประจำการในหน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหม โดยใช่รหัส ว่า MOD 963 และ MOD 963 AR ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งของทีมงาน NARAC หลังเข้าชี้แจงต่อสภาสมาชิกผู้แทนราษฎร ในช่วงที่ผ่านมา.
Cr.Cook BulletrRunning

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(Office of the Permanent Secretary for Defence) กระทรวงกลาโหมไทย ร่วมกับภาคเอกชน บริษัท NARAC ARMS INDUSTRY ไทย และสถาบันเทคโนโลยีช่างกลปทุมวัน(Pathumwan Institute of Technology)
ทำโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบมาตรฐานปืนเล็กยาวขนาด 5.56x45mm NATO ลำกล้องยาว 20inch ระยะยิงหวังผลไกลสุด 400m และปืนเล็กยาวจู่โจม 5.56mm NATO ลำกล้องยาว 14.5inch ระยะยิงหวังผลไกลสุด 250m

ปืนเล็กยาวตระกูล NARAC556 มีพื้นฐานพัฒนาปรับปรุงจากจากปืนเล็กยาวตระกูล Colt AR-15 สหรัฐฯซึ่งประจำการในกองทัพบกไทย(RTA: Royal Thai Army), กองทัพเรือไทย(RTN: Royal Thai Navy), กองทัพอากาศไทย(RTAF: Royal Thai Air Force) 
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย(RTP: Royal Thai Police) ในหลายรุ่นเช่น ปืนเล็กยาวจู่โจม M16A1, ปืนเล็กยาวจู่โจม M16A2, ปืนเล็กยาวจู่โจม M16A4, ปืนเล็กสั้น Colt Commando(CAR-15) และปืนเล็กสั้น M4 เป็นต้น

ปืนเล็กยาว NARAC556 ทำงานด้วยระบบแก๊ซลูกสูบช่วงชักสั้น มีตัวหมุนปรับระดับอัตรายิง ลำกล้องวางในโครงปืนส่วนบนแบบลอยอิสระ โครงปืนส่วนล่างเป็นแบบมาตรฐานปืนเล็กยาวตระกูล AR15 รองรับซองกระสุนขนาด 5.56mm มาตรฐาน NATO ความจุ ๓๐นัด
คันบังคับการยิงปรับได้สามระดับ คือ ห้ามไก(Safe), ยิงทีละนัด(Semi) และยิงกล(Auto) รวมถึงปุ่มปลดซองกระสุนและปุ่มปลดลูกเลื่อนสามารถควบคุมได้ทั้งได้ซ้ายและขวา มีความแข็งแรงทนทาน สามารถปฏิบัติการได้สภาพอากาศ น้ำหนักเบา(ตัวปืนเปล่า 2.9kg) แรงถอยต่ำ แม่นยำ คล่องตัว

องค์ประกอบชิ้นส่วนของปืนเล็กยาว NARAC556 ร้อยละ๘๐ ผลิตขึ้นเองในไทย ซึ่งได้มีการสร้างปืนต้นแบบจำนวน ๑๖กระบอกและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานโดยคณะกรรมการมาตรฐานอาวุธยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหมแล้ว เช่น ความทนทานการยิงกระสุนถึงกว่า ๖,๐๐๐นัด 
โดยรุ่นความยาวลำกล้อง 20" และรุ่นความยาวลำกล้อง 14.5" ที่กระทรวงกลาโหมไทยสั่งจัดหาจะถูกนำเข้าประจำการในชื่อปืนเล็กยาว MOD 963 และปืนเล็กยาวจู่โจม MOD 963 AR ตามลำดับ 

คาดว่าหน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหมไทยที่จะได้รับมอบปืนเล็กยาวตระกูล MOD 963 คือ กองพันระวังป้องกัน(Security Battalion) และกองพันสารวัตรทหาร(Military Police) กองบัญชาการกองทัพไทย(RTARFHQ: Royal Thai Armed Forces Headquarters)
ทำให้เป็นที่เข้าใจว่าด้วยขนาดของหน่วยการจัดหาปืนจะไม่ได้มีจำนวนมากนัก แต่นี่ก็เป็นหนึ่งในความพยายามล่าสุดเพื่อการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย ตามแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่๑๑ 'S-Curve 11' ครับ