วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ญี่ปุ่นทำพิธีปล่อยเรือดำน้ำชั้น Taigei ใหม่ลำแรกลงน้ำ SS-513 Taigei

MHI launches first of new class of submarines for JMSDF equipped with lithium-ion batteries
On 14 October MHI launched Taigei , the first of a new class of SSKs for the JMSDF equipped with lithium-ion batteries. (MHI)

บริษัท Mitsubishi Heavy Industries(MHI) ญี่ปุ่นได้ทำพิธีปล่อยเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าโจมตี(SSK) ที่ติดตั้ง battery แบบ Lithium-Ion ชั้นใหม่ลำแรกสำหรับกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น(JMSDF: Japan Maritime Self-Defense Force)
เรือดำน้ำใหม่ขนาดระวางขับน้ำ 3,000 tonne ลำแรกได้รับการตั้งชื่อเรือว่า SS-513 JS Taigei ถูกทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2020 ณ อู่เรือของบริษัท MHI ในนคร Kobe ญี่ปุ่น

ตามข้อมูลจากกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นเรือดำน้ำชั้น Taigei ใหม่มีกำลังพลประจำเรือราว 70นาย มีความยาวเรือรวม 84m กว้าง 9.1m กินน้ำลึก 10.4m และมีระวางขับน้ำปกติที่ประมาณ 3,000tonnes
นั่นหมายความว่าเรือดำน้ำชั้นใหม่นี้มีขนาดแทบจะเท่ากันกับเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าโจมตีชั้น Soryu รุ่นก่อนหน้า ซึ่งมีความยาวเรือ 84m กว้าง 9.1m กินน้ำลึก 10.3m และมีระวางขับน้ำปกติที่ 2,950tonnes

Taigei(たいげい, 大鯨) มีความหมายว่า 'วาฬใหญ่'(big whale) ในภาษาญี่ปุ่น และเคยเป็นชื่อเรือของเรือพี่เลี้ยงเรือดำน้ำ(submarine tender) ในสมัยกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่น(IJN: Imperial Japanese Navy) ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง โดยถูกออกแบบให้เป็นเรือธงของกองเรือดำน้ำ
ต่อมาเรือพี่เลี้ยงเรือดำน้ำ Taigei ถูกดัดแปลงให้เรือบรรทุกเครื่องบินเบาและตั้งชื่อใหม่เป็น Ryuho เรือได้รับความเสียหายระหว่างการโจมตีทางอากาศ Doolittle Raid ในปี 1942 ต่อมาเรือถูกโจมตีทางอากาศที่ Kure สองครั้งปี 1945 ถูกจอดทิ้งไว้จนจบสงครามและถูกแยกชิ้นส่วนในปี 1946

เรือดำน้ำ SS-513 Taigei ใหม่ซึ่งคาดว่าจะเข้าประจำการในเดือนมีนาคม 2020 ยังเคยถูกอ้างอิงในชื่อโครงการเรือดำน้ำ '29SS' ที่เป็นการกำหนดแบบที่อ้างถึงปีรัชศก 'Heisei 29' ในปฏิทินญี่ปุ่น(ปี 2017 ในปฏิทิน Gregorian)
เรือดำน้ำ SS-513 Taigei ใหม่ ซึ่งมีราคาในการสั่งสร้างที่ประมาณ 80 billion Yen($758.7 million) ได้รับการติดตั้งระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ดีเซลกำลัง 6,000hp

กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นกล่าวว่าเรือดำน้ำชั้น Taigei ใหม่ติดตั้ง battery แบบ Lithium-Ion แทนที่ battery ตะกั่ว-กรด เช่นเดียวกับเรือดำน้ำชั้น Soryu สองลำสุดท้ายจากทั้งหมด 12ลำ
คือ SS-511 JS Oryu ที่เข้าประจำการในเดือนมีนาคม 2020(https://aagth1.blogspot.com/2020/03/soryu-11-ss-511-oryu.html) และ SS-512 JS Toryu ที่คาดว่าจะเข้าประจำการในเดือนมีนาคม 2021(https://aagth1.blogspot.com/2019/11/soryu-12-ss-512-toryu.html)

เรือดำน้ำชั้น Taigei ยังเป็นเรือดำน้ำชั้นแรกของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นที่ได้รับการปรับปรุงขีดความสามารถในการตรวจจับ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในตัวเรือที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานและความเป็นอยู่ของประจำเรือเจ้าหน้าที่เรือดำน้ำที่เป็นสุภาพสตรี
ขณะที่เรือดำน้ำชั้น Oyashio และเรือดำน้ำชั้น Soryu ที่เข้าประจำการก่อนหน้าได้รับการตั้งเรือตาม 'กระแสน้ำและคลื่นใต้น้ำ' และ 'มังกร' ตามลำดับ เรือดำน้ำชั้น Taigei ใหม่ลำต่อไปเข้าใจว่าน่าจะได้รับการตั้งชื่อเรือตาม 'สิ่งมีชีวิตในทะเล' เช่นปลาหรือโลมาและวาฬครับ