วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กองทัพเรือพม่านำเรือดำน้ำชั้น Kilo ลำแรกของตนเข้าร่วมการฝึกทางทะเลครั้งแรก

Naval Combat Submarine from the Myanmar Navy Fleet Exercise-2020 (Exercise - Bandula)
October 15, 2020, Fleet Exercise 2020 (Exercise - Bandula) by the Myanmar Navy Combat Submarine: Min Ye Thein Kha Thu.


Commander-in-Chief of the Myanmar Armed Forces Senior General Min Aung Hlaing was attend the Exercise.(Tatmadaw Information Team)

Fleet Exercise 2020 by the Myanmar Navy to enhance national defense capabilitiesตามรายงานจาก Website Tatmadaw Information Team ในวันที่ 15 ตุลาคม 2020 กองทัพเรือพม่า(MN: Myanmar Navy, Tatmadaw Yei) ได้จัดการฝึกกองเรือทางทะเลประจำปี 2020 ในรหัสการการฝึก Bandula 2020(Maha Bandula มหาพันธุละ)
โดยในพิธีเปิดการฝึกที่จัดขึ้นในน่านน้ำทะเลอันดามันของพม่า พลเอกอาวุโส Min Aung Hlaing ผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพแห่งชาติพม่า(Myanmar Armed Forces, Tatmadaw) ได้ร่วมพิธีและรับชมการฝึกด้วย

ภาพการฝึกประจำปีของกองทัพเรือพม่าในปี 2020 ล่าสุดได้เปิดเผยให้เห็นถึงเรือดำน้ำโจมตีดีเซล-ไฟฟ้า(SSK) ชั้น Sindhughosh(Project 877EKM รัสเซีย NATO กำหนดรหัสชั้น Kilo) ที่เคยประจำการในกองทัพเรืออินเดีย(IN: Indian Navy) ในชื่อเรือดำน้ำ S58 INS Sindhuvir
ได้เข้าร่วมการฝึกกองเรือโดยชักธงฉานและธงนาวีกองทัพเรือพม่าร่วมกับธงนาวีกองทัพเรืออินเดียที่หอเรือ เป็นเครื่องหมายที่น่าจะแสดงถึงว่ากองทัพเรือพม่าได้รับมอบเรือดำชั้น Kilo จากอินเดียเข้าประจำการสำหรับใช้ในการฝึกแล้ว(https://aagth1.blogspot.com/2020/04/kilo.html)

เรือดำน้ำ S58 INS Sindhuvir ที่เคยประจำการในกองทัพเรืออินเดียได้ผ่านการปรับปรุงคืนสภาพ(refurbished) แล้วก่อนการส่งมอบ ตามที่ได้มีการเจรจาบรรลุข้อตกลงระหว่างอินเดียและพม่าก่อนหน้าในปี 2019(https://aagth1.blogspot.com/2019/07/kilo.html)
เดิมมีการคาดการณ์ว่าเรือดำน้ำชั้น Kilo กองทัพเรืออินเดียจะมีพิธีรับมอบเรือในวันครบรอบ 72ปีการก่อตั้งกองทัพเรือพม่าเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2019 ที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีการส่งมอบเกิดขึ้นในขณะนั้น(https://aagth1.blogspot.com/2019/12/kilo.html)

ต่อมาชุดภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคม Online ของพม่าช่วงปลายกุมภาพันธ์ 2020 ได้เปิดเผยถึงเรือดำน้ำชั้น Sindhughosh ที่ถูกระบุว่าคือเรือดำน้ำ S58 INS Sindhuvir กองทัพเรืออินเดียปรากฎลอยลำในแม่น้ำ Yangon พม่า(https://aagth1.blogspot.com/2020/02/kilo-yangon.html)
อย่างไรก็ตามการคาดการณ์ว่าพิธีรับมอบและขึ้นระวางประจำการเรือดำน้ำชั้น Kilo อินเดียแก่กองทัพเรือพม่าจะมีขึ้นในวันกองทัพแห่งชาติพม่า(Tatmadaw Day) ครบรอบปีที่75 ในวันที่ 27 มีนาคม 2020 นั้นได้ถูกยกเลิกพิธีสวนสนามอาวุธยุทโธปกรณ์เนื่องจากการระบาดของ coronavirus Covid-19 

การฝึกประจำปี 2020 ของกองทัพเรือพม่าที่มีการนำเรือดำน้ำลำแรกของตน UMS Min Ye Thein Kha Thu เข้าร่วม เกิดขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดรอบสองของ Covid-19 ตลอดจนการปะทะระหว่างทหารพม่าและกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐต่างๆในช่วงการเลือกตั้งทั่วไปของพม่าปี 2020
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าการส่งมอบจะเป็นการเช่าเรือชั่วคราวหรือมอบเรือให้ถาวร ทั้งนี้กองทัพเรือพม่ามีความต้องการเรือดำน้ำอย่างน้อย 4ลำ ที่อาจจะเป็นจัดหาเรือดำน้ำชั้น Project 877 รัสเซียมือสองเพิ่มเติม หรือจัดซื้อเรือดำน้ำชั้น Project 636(NATO กำหนดรหัสชั้น Improved Kilo) ใหม่จากรัสเซีย

เรือดำน้ำชั้น Sindhughosh Project 877EKM Kilo มีระวางขับน้ำ 3,000tonnes ความยาวเรือ 73m ความกว้างเรือ 10m มีระยะปฏิบัติการใต้น้ำราว 400nmi ดำน้ำได้ลึกสุด 300m สามารถปฏิบัติการใต้น้ำได้ราว 45วัน
กำลังพลประจำเรือประกอบด้วยนายทหาร 11นาย และกลาสี 52นาย มีท่อยิง Torpedo ขนาด 533mm หกท่อยิง รองรับ Torpedo หนักต่อต้านเรือผิวน้ำแบบ Type 53, อาวุธปล่อยนำวิถียิงจากเรือดำน้ำใต้น้ำ 3M-54E Club-S และทุ่นระเบิดแบบ DM-1 ครับ