วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป UH-1H กองทัพบกไทยกลับที่ตั้งหลังวางกำลังภาคสนามครั้งสุดท้ายก่อนปลดประจำการ

WELCOME HOME HUEY LAST MISSION
Bell UH-1H utillity helicopters of 1st Aviation Battalion, Aviation Regiment, Army Aviation Center, Royal Thai Army was flying transition sorties for final deployment mission at Anothai Army Aviation Unit from Fort Ingkhayutthaborihan, Pattani province to home base at Fort Somdet Prasinakharinthara, Lopburi province and to be informal decommissioned after serviced for 52 years in 29 September 2020.

สำหรับอากาศยาน ฮ.ท.1 นั้น ได้รับการบรรจุเข้าประจำการพร้อมกับการก่อตั้งหน่วย ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 เป็นอากาศยานที่มีเกียรติประวัติร่วมกับกองทัพบกไทยมาเป็นเวลานาน และได้เข้าร่วมยุทธการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก 
หากจะเปรียบกับมนุษย์ ก็จัดได้ว่าเป็นทหารกล้าผู้ชำนาญศึก ภารกิจและยุทธการ 
ที่สามารถยกมากล่าวได้พอสังเขป มีดังนี้.-
1. ภารกิจถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
1.1 จัดเป็น ฮ. พระที่นั่ง ในการปฏิบัติการปราบปราม ผกค. พื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ในห้วง พ.ศ. 2511 ถึง 2512
1.2 จัดเป็น ฮ. ถวายอารักขา ในการเสด็จเยี่ยมประชาชน บ้านห้วยโกร๋น จ.น่าน และ อ.เชียงคำ
จ.เชียงราย ในปี พ.ศ. 2514
1.3 จัดเป็น ฮ. พระที่นั่ง ในการเสด็จเยี่ยมทหารในคราวฝึก กฝร.16 (ยุทธการสามชัย) พ.ศ. 2516
1.4 จัด ฮ.ท.1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ถวายการฝึกแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ในการฝึกบินหลักสูตรการใช้อาวุธทางอากกาศ เครื่องบินปีกหมุนโจมตี พ.ศ. 2523
2. ภารกิจสนับสนุนการปราบปราม ผกค. และป้องกันประเทศ
2.1 ชุดปฏิบัติการบินประจำ ผส.4 สน. อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
2.2 ชุดปฏิบัติการบิน ทภ.3 สน. เข้าร่วมแผนยุทธการผาลาด (กฝร.14) อ.เชียงคำ จ.เชียงราย และเข้าร่วมในการกวาดล้าง ผกค. ดอยผาจิ
2.3 ชุดปฏิบัติการบิน ผส.4 สน. เข้าร่วมยุทธการภูขวาง (กฝร.15) อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ในเดือน ม.ค. 15
2.4 จัด ร้อย บ. และ ฮ. ผสม เข้าร่วมยุทธการสามชัย (กฝร.16) อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ในเดือน ธ.ค. 15
2.5 ชุดปฏิบัติการบิน 32 (น่าน) เข้าร่วมยุทธการรามสูรของ พล.ม.สน. ในเดือน ก.พ. 16
2.6 จัดตั้งหน่วยบินทหารบก สนับสนุนภารกิจตามแผนงานป้องกันชายแดน และแผนงาน กอ.รมน. จนถึงปัจจุบัน
เกียรติประวัติที่สำคัญที่ยังคงได้รับการกล่าวถึง คือการจัดอากาศยานสนับสนุนภารกิจของ ทภ.3 สน. ในยุทธการผาแลเหนือ อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งทำให้มีผู้กล้าต้องเสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ จนกลายเป็นที่มาของวันการบินทหารบก
จากวันแรกที่เข้าประจำการจนถึง ณ วันนี้ อากาศยาน ฮ.ท.1 ได้เข้าร่วมสร้างเกียรติประวัติ และได้ทำหน้าที่รับใช้ชาติมายาวนานถึง 52 ปี ดังนั้น หน่วยจึงได้กระทำพิธีต้อนรับกลับจากภารกิจสุดท้ายอากาศยาน ฮ.ท.1 เพื่อให้เป็นเกียรติ และเป็นที่จดจำในประวัติศาสตร์การบินทหารบกสืบไป

การต้อนรับกลับจากภารกิจสุดท้าย ฮ.ท.1

เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป ฮ.ท.๑ UH-1H Huey นับเป็นม้าใช้หลักด้านกำลังอากาศยานปีกหมุนของกองทัพบกไทยนับตั้งแต่มีการจัดตั้งกิจการบินทหารบกยุคใหม่ ซึ่ง ฮ.ท.๑ UH-1D/H นั้นเป็นแบบเฮลิคอปเตอร์ที่ประจำการในกองทัพบกไทยมายาวนานถึง ๕๒ปี
ย้อนกลับไปได้ถึงการก่อตั้ง โรงเรียนการบินทหารบก(Army Aviation School) ในปี พ.ศ.๒๕๑๐(1967), จัดตั้ง กรมการบินทหารบก ในปี พ.ศ.๒๕๑๕(1972) และเป็นศูนย์การบินทหารบก ที่มีที่ตั้ง ณ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ในปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐(1977)

กองพันบินที่๑ กรมบิน ศูนย์การบินทหาร หรือนามหน่วยเดิมคือ กองบินปีกหมุนที่๑(1st AirMobile Company) ได้บรรจุเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป ฮ.ท.๑ UH-1 นับตั้งแต่ก่อตั้งหน่วยในปี พ.ศ.๒๕๑๑(1968)
ระยะเวลาที่ยาวนานผ่านภารกิจที่มากมายนับตั้งแต่การปราบปราบผู้ก่อการร้ายภายในประเทศ ป้องกันชายแดนจากกองกำลังต่างชาติ สนับสนุนภารกิจยามสงบแก่ประชาชน และถวายความปลอดภัย ซึ่งภารกิจหลายครั้งนำไปสู่ความสูญเสียของเครื่องและชีวิตเจ้าหน้าที่

แม้ว่าเฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.๑ จะพิสูจน์คุณค่าของตนเองมามากมายจากระยะเวลาอันยาวนานที่ประจำการในกองทัพบกไทย แต่ด้วยกาลเวลาจากอายุโครงสร้างอากาศยาน อะไหล่ที่ไม่มีสายการผลิตและการยุติการสนับสนุนจากผู้ผลิตไปแล้ว
ก็ถึงเวลาอันสมควรที่เฮลิคอปเตอร์ในตำนานที่รับใช้ชาติไทยมาอย่างยาวนานนี้จำเป็นที่จะถูกปลดประจำการลง แต่เกียรติประวัติของเหล่านักบิน ช่างอากาศยาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกนายกับเฮลิคอปเตอร์ Huey จะถูกจดจำในประวัติศาสตร์การบินทหารบกต่อไปครับ