วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สวีเดนมีแผนที่จะประจำการเครื่องบินขับไล่ Gripen C/D เกินปี 2026

Sweden solidifies plan to retain Gripen C/D beyond 2026Having earlier announced it would like to retain a number of its Gripen C/D fighters in service beyond their planned 2026 retirement date, the money and the political will has now been found to make this plan a reality. (Saab)กองทัพอากาศสวีเดน(SwAF: Swedish Air Force, Svenska flygvapnet) จะยังคงประจำการเครื่องบินขับไล่ Saab JAS-39 Gripen C/D จำนวนหนึ่งของตนนานเกินแผนการปลดประจำการปัจจุบันที่ปี 2026
การเสริมความมั่นคงต่อแผนที่มีการประกาศก่อนหน้านี้มีขึ้นตามการคาดการณ์การขาดแคลนในจำนวนเครื่องบินขับไล่ Saab Gripen E(https://aagth1.blogspot.com/2019/12/saab-gripen-e.html)

แผนที่ถูกประกาศโดยกระทรวงกลาโหมสวีเดนในกลางเดือนตุลาคม 2020 และได้รับการยืนยันจากบริษัท Saab สวีเดนผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่ Gripen ในวันที่ 23 ตุลาคม 2020
เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มการใช้จ่ายกลาโหมแห่งชาติของสวีเดนหลายอย่างที่มากว่าร้อยละ40 ระหว่างปี 2021-2025 ที่ถูกเปิดเผยโดยรัฐมนตรีกลาโหมสวีเดน Peter Hultqvist

จากฝูงบินขับไล่ 6ฝูงบินของกองทัพอากาศสวีเดนที่ประจำการเครื่องบินขับไล่ Gripen C/D ฝูงบินขับไล่ 4ฝูงมีกำหนดที่จะเปลี่ยนแบบไปประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่ Gripen ในอีกหลายปีข้างหน้าที่จะมาถึง
ตามที่ได้รับการเปิดเผยในการประกาศล่าสุดของรัฐมนตรีกลาโหมสวีเดน Hultqvist ฝูงบินขับไล่ 2ฝูงบินที่เหลือจะยังคงประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่ Gripen C/D ที่มีอยู่ของตนต่อไป

ในปี 2017 Janes ได้รายงานครั้งแรกถึงความเห็นที่มีโดยนายทหารระดับสูงของกองทัพอากาศสวีเดนที่กล่าวว่าด้วยเครื่องบินขับไล่ Gripen E เพียง 60เครื่องที่จะถูกส่งมอบตั้งแต่ปี 2020 จนถึงปี 2026(https://aagth1.blogspot.com/2017/05/gripen-c-2026-c-130h.html)
กองทัพอากาศสวีเดนกำลังเสนอที่จะยังคงประจำการ Gripen C จำนวน 73เครื่องของตนเกินเวลาที่ได้รับมอบ Gripen E ชุดสุดท้ายเพื่อรองรับช่องว่างจำนวนเครื่อง(มีการเปิดเผยแล้วว่าเครื่องบินขับไล่สองที่นั่ง Gripen D จำนวน 24เครื่องน่าจะยังคงประจำการต่อไปในฐานะเครื่องบินฝึก)

แม้ว่าจำนวนเครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดี่ยว Gripen C ที่จะยังคงประจำการอยู่ยังเป็นตัวเลือก แต่ ณ เวลาดังกล่าวนั้นจะไม่มีการตั้งวงเงินงบประมาณเพิ่มแก่แผนดังกล่าว
ตามการเน้นโดย Saab สวีเดน ไม่เพียงแต่เฉพาะวงเงินตอนนี้เท่านั้น แต่ต้องกำหนดวันที่จะประจำการ 'เกินปี 2030' สำหรับเครื่องที่จะยังประจำการต่อไปด้วย

เครื่องบินขับไล่ Gripen C/D ได้เข้าประจำการในกองทัพอากาศสวีเดน, กองทัพอากาศฮังการี, กองทัพอากาศสาธารณรัฐเช็ก, กองทัพอากาศแอฟริกาใต้ และกองทัพอากาศไทย(RTAF: Royal Thai Air Force)(https://aagth1.blogspot.com/2020/02/2020.html)
Saab สวีเดนยังมีแผนที่จะกลับมาเปิดสายการผลิตเครื่องบินขับไล่ Gripen C/D ใหม่ ตามที่มีการเสนอขาย Gripen C/D จำนวน 12เครื่องแก่โครเอเชียครับ(https://aagth1.blogspot.com/2020/09/saab-gripen-cd.html)