วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ปัญหาความล้าสมัยเพิ่มค่าใช้จ่ายการปรับปรุงรถถังหลัก Leclerc XL ฝรั่งเศส

Obsolescence issues could increase cost of Leclerc XL upgrade

Obsolescence issues could increase the cost of the Leclerc upgrade. (Janes/Patrick Allen)ค่าใช้จ่ายของโครงการปรับปรุงรถถังหลัก Leclerc XL จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากปัญหาความล้าสมัยต่างๆที่ไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นเวลาหลายปี
ตามรายงานโดยคณะกรรมาธิการกลาโหมและกองทัพของสมัชชาแห่งชาติฝรั่งเศส(French National Assembly, Assemblée nationale française) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2020

ปัจจุบันค่าใช้จ่ายของโครงการได้รับงบประมาณที่ 350 million Euros(เกือบ $298 million) สำหรับการปรับปรุงรถถังหลัก Leclerc จำนวน 122คัน ที่จะส่งมอบให้กองทัพบกฝรั่งเศส(French Army, Armée de Terre) ภายในปี 2025 และรวมทั้งหมด 200คัน ภายในปี 2030
ระหว่างการรับฟังเพื่อพิจารณาวันที่ 15 ตุลาคม 2020 โดยคณะกรรมาธิการกับ Joël Barre หัวหน้าฝ่ายบริหารของสำนักงานจัดหากลาโหมฝรั่งเศส(DGA: Direction Générale de l'Armement),

สมาชิกสมัชชาแห่งชาติฝรั่งเศส Jean-Charles Larsonneur เน้นย้ำถึงปัญหาความล้าสมัยต่างๆกับระบบ Hyperbar turbocharge และกล้องเล็งผู้บังคับการรถของรถถังหลัก Leclerc
สายการผลิตของระบบ Hyperbar turbocharge ของ ถ.หลัก Leclerc ได้ยุติลงในปี 2014 หลังจากบริษัท Nexter ฝรั่งเศสล้มเหลวที่จะได้รับงบประมาณ 4 million Euros จากกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสที่จะคงสายการผลิตให้ดำเนินต่อไป

ตามรายงานคณะกรรมาธิการกลาโหมและกองทัพฝรั่งเศส ระบบที่มีความล้าสมัยบนรถถังหลัก Leclerc จะใช้เวลาเฉลี่ย 36เดือนที่จะต้องทำการปรับปรุงแก้ไข
นั่นหมายความว่าปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งที่มาอะไหล่สำหรับระบบย่อยที่ล้าสมัยสำหรับรถถังหลัก Leclerc จะมีผลกระทบต่อความพร้อมของรถถังหลัก Leclerc XL รุ่นปรับปรุงที่ลดลงในหลายปี

รถถังหลัก Leclerc ถูกผลิตโดยบริษัท GIAT ฝรั่งเศส(ปัจจุบัน Nexter) ในช่วงปี 1990-2008 โดยเข้าประจำการในกองทัพบกฝรั่งเศส 222คัน ส่งออกให้ลูกค้ารายเดียวคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 388คันที่ล่าสุดได้บริจาครถของตนให้จอร์แดน 80คัน
รถถังหลัก Leclerc มีพลประจำรถ 3นาย(ผู้บังคับรถ, พลขับ และพลยิง) ป้อมปืนรถติดตั้งปืนใหญ่รถถังลำกล้องเรียบ GIAT CN120-26/52 ขนาด 120mm พร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่รวดเร็ว

บริษัท KNDS Group ที่ตั้งขึ้นจากการรวมกิจการระหว่างบริษัท Krauss-Maffei Wegmann(KMW) เยอรมนี กับบริษัท Nexter ฝรั่งเศส(https://aagth1.blogspot.com/2015/12/kmw-nexter.html) กำลังพัฒนารถถังหลักแบบใหม่เพื่อทดแทน Leclerc ฝรั่งเศสและรถถังหลัก Leopard 2 เยอรมนี
ภายใต้โครงการ Main Ground Combat System ที่คาดว่าจะเข้าประจำการได้ในปี 2035 ที่จะเป็นการออกแบบก้าวไปข้างหน้า เพราะทั้ง Leopard 2 และ Leclerc เป็นระบบที่เก่ามากไม่สามารถจะปรับปรุงไปได้มากกว่านี้แล้วครับ(https://aagth1.blogspot.com/2018/06/knds-embt.html)