วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563

Lockheed Martin สหรัฐฯได้รับสัญญาใหม่เพื่อการดำรงสภาพเครื่องบินขับไล่ F-35

Pentagon, Lockheed Martin sign new F-35 sustainment contract

This new F-35 sustainment contract includes industry sustainment experts supporting pilot and maintainer training, which concerns a Pentagon watchdog. Source: Lockheed Martin
https://www.janes.com/article/93533/pentagon-lockheed-martin-sign-new-f-35-sustainment-contract

LM exceeds F-35 delivery goal for 2019


An F-35C on USS George Washington (CVN-73) during development testing earlier in 2019. Lockheed Martin beat its delivery goal of 131 aircraft in 2019, handing over 134 jets to US and international customers. Source: Lockheed Martin
https://www.janes.com/article/93545/lm-exceeds-f-35-delivery-goal-for-2019

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯหรือ Pentagon ได้ประกาศสัญญาวงเงิน $1.9 billion แก่บริษัท Lockheed Martin สหรัฐฯเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการและดำรงภาพ(O&S: Operations and Sustainment)
ของฝูงบินเครื่องบินขับไล่ F-35 Lightning II Joint Strike Fighter(JSF) ทั่วโลก ตามที่บริษัท Lockheed Martin สหรัฐฯแถลง
สัญญาการดำรงสภาพรายปี 2020(Annualized Sustainment Contract) จะครอบคลุมกิจกรรมการดำรงสภาพอุตสาหกรรมไปตลอดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020

ข้อตกลงนี้ให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมการดำรงสภาพที่สำคัญยิ่งสำหรับเครื่องบินปัจจุบันในฝูงบินและสร้างขีดความสามารถของกิจการเพื่อสนับสนุนฝูงบินในอนาคตของเครื่องบินขับไล่ F-35 มากกว่า 3,000เครื่อง
สัญญานี้รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการดำรงสภาพสนับสนุนการบำรุงรักษาฐานทัพและคลัง, การฝึกนักบินและช่าง และการดำรงสภาพทางวิศวกรรมตลอดทั่วโลก
สัญยายังครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลวงกว้าง-ฝูงบิน และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับการซ่อมและเปลี่ยนชิ้นส่วน เพื่อเพิ่มขยายความพร้อมการจัดส่งโดยรวมสำหรับฝูงบิน

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าประเด็นการดำรงสภาพเครื่องบินขับไล่ F-35 กำลังเป็นสิ่งที่แสดงว่า Pentagon กำลังจัดการกับค่าใช้จ่าการดำรงภาพที่เพิ่มขึ้น ที่กำลังแย่งชิงเงินที่มีสำหรับการจัดหาและการวิจัยและพัฒนา(R&D: Research and Development) อย่างไร
Bryan Clark ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ณ ศูนย์การประเมินด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ(CSBA: Center for Strategic and Budgetary Assessments) ใน Washington, DC กล่าวกับ Jane's เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2020 ว่า
ไม่เพียงแต่ที่มีค่าใช่จ่ายต่อชั่วโมงบินสูงกว่าเครื่องบินขับไล่แบบก่อนหน้า แต่ F-35 นั้นยังมีปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนอะไหล่ด้วย Clark กล่าวว่าเครื่องบินขับไล่ยุคก่อนหน้าเครื่องบินขับไล่ยุคที่5(เครื่องบินขับไล่ยุคที่4 ) เครื่องบินรุ่นใหม่ไม่ได้มีราคาแพงกว่าเครื่องบินรุ่นเก่าแบบมีนัยสำคัญ

ในบางกรณีอย่างเช่นในเครื่องบินขับไล่ Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon และเครื่องบินขับไล่ Boeing F/A-18 Hornet เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่มีราคาเท่ากันหรือแพงกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นก่อนเล็กน้อย ที่มีผลมาจากการปรับปรุงความน่าเชื่อถือและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ solid state
ในปี 2019 Lockheed Martin ได้ส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F-35 Lightning II ในสายการผลิตขั้นต้นระดับต่ำ (LRIP: Low-Rate Initial Production) Lot 11 รวม 134เครื่องเกินมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3เครื่อง(https://aagth1.blogspot.com/2020/01/lockheed-martin-f-35-134-2019.html)
ประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่ F-35 สำหรับกองทัพสหรัฐฯ 81เครื่อง, หุ้นส่วนการพัฒนาระดับนานาชาติ 30เครื่อง และลูกค้าต่างประเทศการขายในรูปแบบ Foreign Military Sales(FMS) 23เครื่อง

แบ่งเป็นรุ่นต่างๆประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่ F-35A รุ่นขึ้นลงตามแบบ CTOL(Conventional Take-Off and Landing) จำนวน 102เครื่อง, เครื่องบินขับไล่ F-35B รุ่นบินขึ้นระยะสั้นลงทางดิ่ง STOVL(Short Take-Off and Vertical Landing) จำนวน 25เครื่อง
และเครื่องบินขับไล่ F-35C รุ่นประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน CV(Carrier Variant) เพิ่มขึ้นจากปี 2018 ที่จำนวน 91เครื่อง ปี 2017 จำนวน 6เครื่อง โดยเป้าหมายในปี 2020 ตั้งเป้าจะส่งมอบที่จำนวน 141เครื่อง
การเพิ่มจำนวนเครื่องบินขับไล่ F-35 มีกำหนดจากออกจากสายการผลิตที่โรงงานอากาศยาน Fort Worth ในมลรัฐ Texas สหรัฐฯ, Cameri ในอิตาลี และ Nagoya ในญี่ปุ่น(https://aagth1.blogspot.com/2019/01/f-35.html) และถึงจุดสูงสุดของสายการผลิตในปี 2023

ในเดือนตุลาคม 2019 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯได้เห็นชอบข้อตกลงวงเงิน $34 billion กับ Lockheed Martin สำหรับสายการผลิตและส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F-35 รวมจำนวน 478เครื่อง
ข้อตกลงประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่ F-35 สำหรับกองทัพสหรัฐฯ 291เครื่อง, หุ้นส่วนการพัฒนาระดับนานาชาติ 127เครื่อง และการขายรูปแบบ FMS 60เครื่อง ในสายการผลิต Lot 12, 13 และ 14
คำสั่งจัดหานี้ประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่ F-35A จำนวน 351เครื่อง, เครื่องบินขับไล่ F-35B จำนวน 86เครื่อง และเครื่องบินขับไล่ F-35C จำนวน 41เครื่อง

ตามการย้ำของสำนักงานโครงการร่วม F-35(JPO: Joint Program Office) และ Lockheed Martin การจัดซื้อใน Block นี้จะลดราคาเครื่องบินขับไล่ F-35A ลงจากสายการผลิต Lot 1 ที่เครื่องละ $250 million เป็น $77.9 million ในสายการผลิต Lot 14
ราคาของเครื่องบินขับไล่ F-35A ในสายการผลิต Lot 12 จะอยู่ที่ $82.4 million, สายการผลิต Lot 13 จะอยู่ที่ $79.2 million และสายการผลิต Lot 14 จะอยู่ที่ $77.9 million
ราคาของเครื่องบินขับไล่ F-35B ในสายการผลิต Lot 12 จะอยู่ที่ $108 million, สายการผลิต Lot 13 จะอยู่ที่ $104.8 million และสายการผลิต Lot 14 จะอยู่ที่ $101.3 million ครับ