วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

DTI ไทยส่งมอบต้นแบบอากาศยานไร้คนขับ D-Eyes 02 Mini UAV แก่นาวิกโยธินไทย

Thailand's Defence Technology Institute (DTI) hand-over D-Eyes 02 Mini UAV(Unmanned Aerial Vehicle) DUF-004 prototype to Royal Thai Marine Corps (RTMC), Royal Thai Navy (RTN) for trial use in 9 December 2020.

MARCUS Vertical Take-Off and Landing (VTOL) UAV by Royal Thai Navy Naval Research & Development Office and Thai company SDT Composites.

เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๖๓ พล.อ.ชนินทร์ จันทรโชติ ที่ปรึกษา สทป. เป็นหัวหน้าคณะในการส่งมอบต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (MINI UAV) โดยมี พล.ร.ต.สรไกร สิริกรรณะ รอง ผบ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.นย. ในการรับมอบ 
เพื่อนำมาทดลองใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปฏิบัติการ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ นย.

ขอขอบคุณ ทีมงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนากองทัพเรือ (สวพ.ทร.) ที่ให้เราได้มีโอกาศร่วมออกแบบวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึงขึ้นลงแนวดิ่ง VTOL พิสัยไกล?(500km) ที่ผลิตจากวัสดุ Dry Carbon Fiber ทั้งลำ โดยคนไทย 100%  
จากความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ประเทศของเรามีอากาศยานไร้นักบินสมรรถนะสูงไว้ใช้ในภารกิจต่างๆ ทั้งทางการทหารและพลเรือน เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีราคาแพง ขอขอบคุณอีกครั้ง

MARCUS อากาศยานไร้คนขับฝีมือคนไทย!!
"MARCUS อากาศยานไร้คนขับ" ฝีมือการออกแบบและผลิตโดยคนไทยทั้งหมด อีกหนึ่งในไฮไลท์ของงาน AppliCAD's SOLIDWORKS Innovation Day 2021 

การส่งมอบระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก D-Eyes 02 Mini UAV เครื่องต้นแบบรหัส DUF-004 ที่พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สทป. DTI แก่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อทดลองใช้งานเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ก็เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงว่า
กองทัพเรือไทยได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาของภาคส่วนอุตสาหกรรมความมั่นคงของไทยทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีไม่ได้จัดหาระบบ UAV จากต่างประเทศอย่างเดียว ซึ่งในส่วนของระบบอากาศยานไร้คนขับนั้นกองทัพเรือไทยได้จัดหาระบบที่พัฒนาในไทยเป็นจำนวนมากแล้วเช่น

อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ง Narai 3.0 และ Ongkot VTOL(Vertical Take-Off and Landing) UAV โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ สวพ.ทร.(https://aagth1.blogspot.com/2017/11/defense-security-2017.html)
ซึ่งอากาศยานปีกหมุนสี่แกนใบพัดแบบ Narai 3.0 ได้เข้าสู่สายการผลิตเป็นจำนวนมาก และถูกนำใช้ปฏิบัติภาคสนามโดยหน่วยงานของกองทัพเรือไทย และหน่วยงานอื่นๆ เช่นกองทัพบกไปแล้ว

รวมถึง อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ง Falcon-V FUVEC(Fixed wing Unmanned aerial vehicle with Vertical takeoff and landing Enabled Capability) โดยความร่วมมือกับบริษัท TOP Engineering Corporation
และอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ง MARCUS VTOL UAV โดยความร่วมมือกับบริษัท SDT Composites เป็นหลายๆโครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับของ สวพ.ทร. ที่ดำเนินการมาแล้วก่อนหน้าและกำลังดำเนินการอยู่เป็นต้น

ระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก Mini UAS(Unmanned Aerial System) รุ่น D-Eyes 02 มีระยะเวลาปฏิบัติการนาน ๑ชั่วโมง รัศมีการตรวจการณ์ 10km น้ำหนักการติดตั้งการบรรทุก payload 5.6kg ติดตั้งกล้อง EO(Electro-Optical) กำลังขยาย 10x และกล้องกลางคืนกำลังขยาย 8x 
สร้างจากวัสดุผสม composite ขั้นสูงน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทาน ทำการส่งขึ้นบินด้วยมือ ออกแบบและพัฒนาโดย สทป. DTI ไทย ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์เหล่าทัพกองทัพบก กมย.ทบ. แล้วครับ