วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สหรัฐฯอนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-64E แก่คูเวต ระเบิดนำวิถี SDB แก่ซาอุดีอาระเบีย และกระเปาะชี้เป้า Sniper ATP แก่อียิปต์

US clears sale of AH-64Es to Kuwait, smart bombs to Saudi Arabia
A US Army AH-64E Apache Longbow Source: US Army

A US Air Force F-15E Strike Eagle drop GBU-39 SDB Source: US Air Force

A US Air Force F-16C Fighting Falcon with AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod Source: Lockheed Martin

รัฐบาลสหรัฐฯได้อนุมัติความเป็นไปได้ในการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ในรูปแบบการขาย Foreign Military Sales(FMS) จำนวน 4รายการแก่อียิปต์, คูเวต และซาอุดีอาระเบีย
เอกสารความเป็นไปได้ในการขายรูปแบบ FMS ทั้งสี่รายการได้รับการเผยแพร่โดยสำนักงานความร่วมมือความมั่นคงกลาโหมสหรัฐฯ(DSCA: Defense Security Cooperation Agency) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2020

คูเวตได้รับการอนุมัติความเป็นไปได้ในการขายเฮลิคอปเตอร์โจมตี Boeing AH-64E Apache Longbow ใหม่จำนวน 8เครื่อง และปรับปรุงเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-64D ของกองทัพอากาศคูเวต(Kuwait Air Force) 16เครื่องมาสร้างใหม่ให้เป็นมาตรฐาน AH-64E
ยังรวมถึงชุดอุปกรณ์, ระบบอาวุธ, ระบบตรวจจับ, การฝึก และอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลากหลายรายการ เป็นวงเงินรวมประมาณ $4.0 billion ในรูปแบบการขาย FMS

"ข้อเสนอการขายเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-64E จะส่งเสริมและเพิ่มพูนขีดความสามารถของคูเวตเพื่อตรงกับภัยคุกคามปัจจุบันและอนาคต 
โดยการเพิ่มขยายขีดความสามารถภารกิจการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด(CAS: Close Air Support), การลาดตระเวนติดอาวุธ และสงครามต่อสู้รถถัง" เอกสาร DSCA กล่าว 

ซาอุดีอาระเบียได้รับการอนุมัติความเป็นไปได้ในการขายระเบิดนำวิถีดาวเทียม Boeing GBU-39 Small Diameter Bomb I(SDB I) จำนวน 3,000นัด เป็นวงเงินถึง $290 million "ข้อเสนอการขายจะเพิ่มพูนขีดความสามารถของซาอุดีอาระเบียเพื่อตรงกับภัยคุกคามปัจจุบันและอนาคต
โดยเพิ่มจำนวนอาวุธนำวิถีอากาศสู่พื้นความแม่นยำสูงระยะไกล ขนาดและความแม่นยำของ SDB I ทำให้อาวุธมีประสิทธิภาพโดยมีความเสียหายข้างเคียงน้อยกว่า ความเป็นไปได้ในการขายจะเสริมความแข็งแกร่งความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯและซาอุดีอาระเบียเพิ่มเติม" DSCA กล่าว

อียิปต์ได้รับการอนุมัติความเป็นไปได้ในการขายรูปแบบ FMS สองรายการ รายการแรกคือการอนุมัติการขายกระเปาะชี้เป้าหมาย Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod(ATP) จำนวน 20ระบบ เป็นวงเงิน $65.6 million เอกสารไม่ได้ระบุชนิดอากาศยานที่จะติดตั้ง 
แต่ข้อมูลจาก Cirium fleets data ระบุว่ากองทัพอากาศอียิปต์(Egyptian Air Force) มีเครื่องบินขับไล่ Lockheed Marin F-16 Fighting Falcon ประจำการรวม 218เครื่อง แบ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ F-16A/B จำนวน 33เครื่อง และเครื่องบินขับไล่ F-16C/D จำนวน 185เครื่อง

ยังรวมถึงข้อเสนอการขายสุดท้ายสำหรับอียิปต์คือเพื่อการจัดหาชุดมาตรการต่อต้านระบบนำวิถี Infrared สำหรับอากาศยานขนาดใหญ่ Northrop Grumman Large Aircraft Infrared Countermeasures(LAIRCM) วงเงิน $104 million
สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินลำเลียง Airbus A340-200CJ ที่ใช้ในการขนส่งผู้นำประเทศของอียิปต์ที่รับมอบในปี 1995 "ชุดการป้องกันตนเองจะเพิ่มความอยู่รอดของเครื่องบิน Airbus จากการโจมตีด้วยอาวุธปล่อยนำวิถี" DSCA กล่าวครับ