วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กองทัพเรือไทยทำการฝึกการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔AAV7A1 of Marine Assault Amphibian Vehicle Battalion, Royal Thai Marine Corps (RTMC) Division with Amphibious and Combat Support Service Squadron, Royal Thai Fleet, Royal Thai Navy (RTN) conducted Landing operation during Amphibious warfare exercise for Fiscal year 2021 in 22-25 December 2020.


Leonardo Super Lynx 300, 203 Naval Air Squadron, Naval Air Wing 2, Royal Thai Naval Air Division was on flight deck of LPD-791 HTMS Angthong during Amphibious warfare exercise for Fiscal year 2021 in 22-25 December 2020.

Fast Craft Utility (FCU) of LPD-791 HTMS Angthong, the Landing Platform Dock carry command post truck of RTN Air and Coastal Defense Command to shore during Amphibious warfare exercise for Fiscal year 2021 in 22-25 December 2020.

LST-722 HTMS Surin, the Sichang-class Landing Ship Tank during Amphibious warfare exercise for Fiscal year 2021 in 22-25 December 2020.


LST-721 HTMS Sichang during Amphibious warfare exercise for Fiscal year 2021 in 22-25 December 2020.

LCU-771 HTMS Thongkaeo, the Thongkaeo-class Landing Craft Utility during Amphibious warfare exercise for Fiscal year 2021 in 22-25 December 2020.

Firing M60 machine gun during Amphibious warfare exercise for Fiscal year 2021 in 22-25 December 2020.


ทร.ฝึกการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก 
...ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ทำการฝึกภาคทะเล ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือยกพลขึ้นบก บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยมี พล.ร.ต.อาภา  ชพานนท์ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ เป็นผู้บังคับหมวดเรือฝึกฯ 
ทั้งนี้เพื่อดำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือโดยเฉพาะการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในระดับยุทธวิธีให้พร้อมปฏิบัติอยู่  
โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึก
- เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับยุทธวิธี ทั้งรายบุคคลและการปฏิบัติงานเป็นทีมภายในเรือ
- เพื่อตรวจสอบความพร้อมขององค์วัตถุของเรือ อากาศยาน และยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเอกสาร คู่มือที่ประกอบการปฏิบัติ ให้กำลังพลที่รับผิดชอบเกิดความพร้อม และมั่นใจในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ในการตัดสินใจ และบังคับบัญชาในระดับยุทธวิธี
- เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบอาวุธประจำเรือ และอากาศยาน 
...กำลังที่ร่วมฝึก ประกอบด้วย กำลังทางเรือ และอากาศนาวี  
ร.ล.สิมิลัน   ร.ล.อ่างทอง  ร.ล.สีชัง   ร.ล.สุรินทร์ ร.ล.ราวี   ร.ล.ทองแก้ว  ร.ล.วังนอก  ร.ล.จุฬา  ร.ล.หลีเป๊ะ
-ชุดปฏิบัติการพิเศษ 1 ชุด  
-เรือปฏิบัติการพิเศษ 1 ลำ
-กองพันก่อสร้างและพัฒนา กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  -เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 6 (EC643 T2) 2 เครื่อง
...กำลังรบยกพลขึ้นบก
-กำลังรบยกพลขึ้นบก จำนวน 1 กองร้อย
-รถสะเทินน้ำสะเทินบก (AAV) จำนวน 6 คัน
... ภาพ-ข่าวจาก กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ

การฝึกการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ของ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓(2020) เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(2021)
ซึ่งก่อนหน้าระหว่างวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ก็ได้มีการฝึกในส่วน กองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ของกองเรือฝึก กองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นการฝึกครั้งใหญ่ช่วงส่งท้ายปีนี้(https://aagth1.blogspot.com/2020/12/blog-post_10.html)

รถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV7A1 จำนวน ๖คันจากกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน ได้ทำการฝึกร่วมกับเรืออู่ยกพลขึ้นบกเรือหลวงอ่างทอง, เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ชุดเรือหลวงสุรินทร์คือ ร.ล.สุรินทร์ และเรือหลวงสีชัง,
เรือระบายพลขนาดใหญ่ชุดเรือหลวงทองแก้วคือ เรือหลวงทองหลาง ส่งรถยนต์บรรทุกที่บังคับการของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สอ.รฝ. ขึ้นชาดหาย และเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำ ฮ.ตผ.๑ Leonardo Super Lynx 300 ที่เห็นในชุดภาพนี้เป็นต้น

ปัจจุบัน กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กำลังอยู่ระหว่างการจัดหาเรืออู่ยกพลขึ้นบกชั้น Type 071E LPD จากจีนซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบในราวปี พ.ศ.๒๕๖๖(2023)(https://aagth1.blogspot.com/2020/06/lloyds-register-type-071e-lpd.html)
การฝึกของกองทัพเรือไทยในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมานี้ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาด coronavirus Covid-19 ที่ทำให้ต้องมีการยกเลิก เลื่อน และปรับกำหนดการการฝึกภายในหน่วยและการฝึกร่วมกับต่างประเทศหลายรายการ

รวมถึงตลอดทั้งปี พ.ศ.๒๕๖๓ กองทัพเรือไทยมีการประจำการเรือใหม่คือ เรือลากจูงขนาดกลางชุดเรือหลวงปันหยีลำที่สอง เรือหลวงหลีเป๊ะ(https://aagth1.blogspot.com/2020/01/blog-post_24.html)
และเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.114 จำนวน ๒ลำคือ เรือ ต.114 และเรือ ต.115 เท่านั้นครับ(https://aagth1.blogspot.com/2020/08/114.html) รวมจำนวนทั้งหมดเพียง ๓ลำเท่านั้นครับ