วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เรือดำน้ำ UMS Minye Theinkhathu ในพิธีครบรอบ 73ปีการก่อตั้งกองทัพเรือพม่า


The Myanmar military marks the 73rd anniversary of the establishment of its navy with the introduction of Myanmar’s first submarine, Minye Theinkhathu on Wednesday at Thilawa Port in Yangon. 
Also put into service are seven naval ships, six of them built in the country. The submarine was originally made in Russia in the 1980s and refurbished in India. (Photo: Htet Wai / The Irrawaddy)พิธีครบรอบปีที่73 การก่อตั้งกองทัพเรือพม่า(Myanmar Navy, Tatmadaw Yay) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2020 ณ อู่ทหารเรือพม่า(Myanmar Naval Dockyard, Sinmalaik), อู่เรือ Thilawa ฐานทัพเรือ Yangon(https://aagth1.blogspot.com/2020/12/kilo-ums-minye-theinkhathu.html
จุดเด่นสำคัญของพิธีสวนสนามทางเรือและนำเรือเข้าประจำการคือพิธีการเข้าประจำการของเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าโจมตีชั้น Project 877EKM(NATO กำหนดรหัสชั้น Kilo) ลำแรกของกองทัพเรือพม่าชื่อ UMS Minye Theinkhathu(เมงเยเตงคะตู มังรายสิงขสู)

เรื่องน่าสนใจในที่มาของเรือดำน้ำชั้น Kilo ลำแรกของกองทัพเรือพม่าถูกระบุว่า "Minye Theinkhathu" เป็นนามของนักรบผู้กล้า ซึ่งปกติแล้วชื่อของกษัตริย์หรือแม่ทัพนักรบในประวัติศาสตร์ชาติพม่า กองทัพเรือพม่าจะนำมาตั้งเป็นชื่อเรือประเภทเรือฟริเกตหรือเรือคอร์เวต
ซึ่งน่าจะเป็นบุคคลเดียวกับนี้เป็น "เมงเยสีหตู" หรือนามเดิม "มินจีสเว" ผู้เป็นพระอาจารย์และพระสัสสุระของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ และเป็นพระบิดาของพระเจ้าบุเรงนองและพระนางธัมมเทวีหนึ่งในสามอัครมเหสีของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้(หาอ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้จากนวนิยายชุด "ผู้ชนะสิบทิศ")

เรือดำน้ำ UMS Minye Theinkhathu กองทัพเรือพม่าเดิมคือเรือดำน้ำชั้น Sindhughosh(Project 877EKM Kilo รุ่นส่งออก) ที่เคยประจำการในกองทัพเรืออินเดีย(IN: Indian Navy) ในชื่อเรือดำน้ำ S58 INS Sindhuvir(https://aagth1.blogspot.com/2020/10/kilo.html)
เป็นที่เข้าใจว่ากองทัพเรือพม่าน่าจะใช้เรือดำน้ำลำเดียวของตนในการฝึกเป็นหลักโดยมีแผนจะจัดหาเพิ่มรวม 4ลำ อาจจะเป็นเรือมือสองเพิ่มเติม หรือเรือดำน้ำชั้น Project 636(NATO กำหนดรหัสชั้น Improved Kilo) สร้างใหม่จากรัสเซียครับ(https://aagth1.blogspot.com/2020/10/kilo-ums-minye-theinkhathu.html)