วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การแสดงสาธิตการใช้กำลังทางอากาศในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประจำปี ๒๕๖๔ กองทัพอากาศไทย


Flying formation of two Royal Thai Air Force's Lockheed Martin F-16AM 403rd Squadron, Wing 4 Takhli, two Lockheed Martin F-16A 103rd Squadron and two Lockheed Martin F-16A ADF 102nd Squadron, Wing 1 Korat in opening ceremony of Air Tactical Operations Competition 2021 at Chandy Range, Lopburi, Thailand, 24 December 2020.


Flying formation of four Royal Thai Air Force's Korea Aerospace Industries (KAI) T-50TH Golden Eagle 401st Squadron, Wing 4 Takhli in opening ceremony of Air Tactical Operations Competition 2021 at Chandy Range, Lopburi, Thailand, 24 December 2020.


Flying formation of two Royal Thai Air Force's Northrop F-5E Super Tigris, 211st Squadron, Wing 21 Ubon Ratchathani and two Saab Gripen C/D 701st Squadron, Wing 7 Surat Thani in opening ceremony of Air Tactical Operations Competition 2021 at Chandy Range, Lopburi, Thailand, 24 December 2020.

Royal Thai Air Force's Sikorsky S-92A 201st Squadron Royal Guard, Wing 2 in opening ceremony of Air Tactical Operations Competition 2021 at Chandy Range, Lopburi, Thailand, 24 December 2020.

Combat Control Team (CCT), Special Operations Regiment, Security Force Command, Royal Thai Air Force in opening ceremony of Air Tactical Operations Competition 2021 at Chandy Range, Lopburi, Thailand, 24 December 2020.

M2 Browning .50cal heavy machine gun twin turrets of Security Force Command, Royal Thai Air Force in opening ceremony of Air Tactical Operations Competition 2021 at Chandy Range, Lopburi, Thailand, 24 December 2020.Royal Thai Air Force's Lockheed Martin C-130H Hercules 601st Squadron, Wing 6 Don Mueang demonstrated cargo air drop mission in opening ceremony of Air Tactical Operations Competition 2021 at Chandy Range, Lopburi, Thailand, 24 December 2020.

Royal Thai Air Force's BT-67 461st Squadron, Wing 46 Phitsanulok demonstrated fire fighting mission in opening ceremony of Air Tactical Operations Competition 2021 at Chandy Range, Lopburi, Thailand, 24 December 2020.


Royal Thai Air Force's Airbus Helicopters EC725 (H225M) Caracal of 203 Squadron, Wing 2 demonstrated Combat Search and Rescue (CSAR) and Humanitarian Assistance and Disaster Relief of Medical Emergency Response Team (MERT) in opening ceremony of Air Tactical Operations Competition 2020 at Chandy Range.

Royal Thai Air Force's F-16AM 403rd Squadron, Wing 4 drop GBU-10 Paveway II 2,000lbs laser guided bomb, Gripen C/D 701st Squadron, Wing 7 drop GBU-12 500lbs laser guided bomb and F-16A ADF 102nd Squadron, Wing 1 Korat drop six Mk 82 500lbs bomb to targets in opening ceremony of Air Tactical Operations Competition 2021 at Chandy Range, Lopburi, Thailand, 24 December 2020.

Photo Sompong Nondhasa

ชุดภาพการแสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔(2021) กองทัพอากาศไทย ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓(2020) ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประจำปีงบประมาณของกองทัพอากาศไทยที่มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการฝึกความพร้อมของหน่วยบิน หน่วยต่อสู้อากาศยาน และหน่วยสนับสนุนการรบ(https://aagth1.blogspot.com/2020/12/blog-post_25.html)

ปัจจุบันกองทัพอากาศไทยกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านแบบอากาศยานตามโครงการที่ได้รับการจัดหาแล้วหรือกำลังจะมีการดำเนินการ เช่น โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบาจำนวน ๑๒เครื่องทดแทนเครื่องบินขับไล่และโจมตีแบบที่๑ บ.ขฝ.๑ Aero Vodochody L-39ZA/ART Albatros
ซึ่งมีข้อสังเกตว่าในการแสดงสาธิตการใช้กำลังทางอากาศล่าสุด บ.ขฝ.๑ L-39ZA/ART จากฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน๔๑ เชียงใหม่ไม่ได้ถูกนำมาแสดงในช้อาวุธที่สนามฝึกชัยบาดาลเหมือนหลายๆปีก่อนหน้า(https://aagth1.blogspot.com/2020/12/at-6e-wolverine.html)

ยังรวมถึงโครงการอื่นๆในปีถัดๆไป เช่น โครงการจัดหาเครื่องบินลำเลียงจำนวน ๑๒เครื่องทดแทนเครื่องลำเลียงแบบที่ ๘ บ.ล.๘ Lockheed Martin C-130H Hercules สหรัฐฯ ฝูงบิน๖๐๑ กองบิน๖ ดอนเมือง ที่จะเริ่มระยะที่๑ ในปีช่วงงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๘(2022-2025) จำนวน ๔เครื่อง
โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีจำนวน ๑๒เครื่องทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ บ.ข.๑๙/ก Lockheed Martin F-16A/B Block 15 ADF ฝูงบิน๑๐๒ กองบิน๑ โคราช เริ่มระยะที่๑ ๒๕๖๖-๒๕๖๙(2023-2026) จำนวน ๖เครื่อง(https://aagth1.blogspot.com/2019/11/defense-security-2019-lockheed-martin-f.html)

ทางด้านโครงการจัดซื้อระบบการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ ๑ระบบวงเงิน ๙๔๐,๐๐๐,๐๐๐บาท($31,250,000) ที่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณผูกพันหลายปีเช่นกัน ตามที่ปัจจุบันอากาศโยธินกองทัพอากาศไทยหลายหน่วยยังมีระบบต่อสู้อากาศยานที่มีอายุการใช้งานมานานและล้าสมัย
เช่น ปืนกลหนักต่อสู้อากาศยานแบบ M2 Browning ขนาด .50cal(12.7x99mm) แท่นคู่, อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศประทับบ่ายิง QW-2 จีน, อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ Saab RBS 70 และปืนใหญ่กลต่อสู้อากาศยาน Type 74 ขนาด 37mm แท่นคู่จีน เป็นต้นครับ