วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทางทะเล MH-60R สหรัฐฯถูกเลือกสำหรับกองทัพเรือเกาหลีใต้

MH-60R helicopter selected for South Korean navy's MOH Batch II programmeThe Lockheed Martin MH-60R Seahawk (seen here in US Navy service) has been selected to meet the RoKN's requirement for 12 additional anti-surface- and anti-submarine-warfare-capable helicopters. (US Navy)

Leonardo supplied eight AW159 Wildcat helicopters to the RoKN in 2016. (RoKN)

The committee also approved upgrades for the RoKAF's F-15K multirole fighter aircraft. (RoKAF)

The committee decided to discontinue a project to upgrade the RoK Army’s CH/HH-47D helicopters. (RoKA)

คณะกรรมาธิการการส่งเสริมโครงการกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลีได้เลือกเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทางทะเลพหุภารกิจ Lockheed Martin MH-60R Seahawk เพื่อที่จะตรงความต้องการของกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี(RoKN: Republic of Korea Navy) 
สำหรับอากาศยานปีกหมุนที่มีขีดความสามารถสงครามต่อต้านเรือผิวน้ำ(ASuW: Anti-Surface-Warfare) และสงครามปราบเรือดำน้ำ(ASW: Anti-Submarine-Warfare) เพิ่มเติม 12เครื่อง

สำนักงานโครงการจัดหากลาโหม(DAPA: Defense Acquisition Program Administration) สาธารณรัฐเกาหลีได้ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2020 ว่า
เฮลิคอปเตอร์สองเครื่องยนต์ไอพ่น turboshaft แบบ MH-60R Seahawk(https://aagth1.blogspot.com/2019/08/mh-60r.html) ได้ถูกเลือกเหนือเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทางทะเล Leonardo AW159 Wildcat

MH-60R Seahawk จะถูกจัดหาภายใต้สัญญาที่คาดว่าจะถูกลงนามก่อนสิ้นปี 2020 ภายใต้โครงการเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการทางทะเลชุดที่สอง(MOH Batch II, Maritime Operation Helicopter Batch II) ของกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี
วงเงินรวม 960 billion Korean Won($881.4 million) ที่ได้รับการจัดสรรสำหรับโครงการ ซึ่งถูกกำหนดให้เสร็จสิ้นในปี 2025 และมุ่งเป้าที่จะเพิ่มขีดความสามารถการตรวจจับและโจมตีเป้าหมายผิวน้ำและใต้น้ำระยะไกลของกองเรือ ตามที่ DAPA เกาหลีใต้ระบุ

ภายใต้โครงการเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการทางทะเลชุดที่หนึ่ง MOH Batch I บริษัท Leonardo สหราชอาณาจักร/อิตาลีได้ส่งมอบเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทางทะเล AW159 Wildcat จำนวน 8เครื่องแก่กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลีในปี 2016
เฮลิคอปเตอร์ AW159 Wildcat ถูกเลือกเหนือเฮลิคอปเตอร์ MH-60R Seahawk ในโครงการ MOH Batch I ณ เวลานั้นหลังจากที่มีรายงานว่าบริษัท Leonardo ได้ลดราคาสุดท้ายของชุดการจัดหา ฮ.AW159 ของตนแก่เกาหลีใต้

ขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการการส่งเสริมโครงการกลาโหมเกาหลีใต้ยังได้อนุมัติในวันที่ 15 ธันวาคม 2020 สำหรับการปรับปรุงระบบต่อต้านการก่อกวนระบบนำร่องดาวเทียม GPS, ระบบพิสูจน์ฝ่าย IFF(Identification Friend-or-Foe)
และระบบเครือข่าย datalink ทางยุทธวิธี Link 16 ของเครื่องบินขับไล่พหุภารกิจ Boeing F-15K Slam Eagle กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี(RoKAF: Republic of Korea Air Force)

วงเงินรวม 3000 billion Korean Won ที่ได้รับการจัดสรรสำหรับโครงการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่ F-15K ซึ่งโดยหลักมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มพูนการสื่อสารกับกองกำลังสหรัฐฯระหว่างภารกิจร่วมหรือการฝึกผสม สัญญากับบริษัท Boeing สหรัฐฯคาดว่าจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้
DAPA เกาหลีใต้ยังได้ประกาศว่าคณะกรรมาธิการฯตัดสินใจที่จะยุติโครงการปรับปรุงเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง Boeing CH-47D/HH-47D Chinook ของกองทัพบกสาธารณรัฐเกาหลี(RoKA: Republic of Korea Army) หลังจากพิจารณาในหลายแง่มุมเกี่ยวกับกำหนดการ, สมรรถนะ และราคาครับ