วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กองทัพเรือพม่าทำพิธีประจำการเรือดำน้ำชั้น Kilo ลำแรกของตน UMS Minye Theinkhathu


24 December 2020, 73th Anniversary of Myanmar Navy, Senior General Min Aung Hlaing commander-in-chief of the Myanmar Armed Forces and Admiral Tin Aung San commander-in-chief of Myanmar Navy was attended commissioning ceremony of the fist Myanmar submarine UMS Minye Theinkhathu, the former Indian Navy's Sindhughosh-class (Project 877EKM Kilo), one (492) Fast Attack Craft Missile (FAC-M) boat, two (443 and 446) anti-submarine corvettes, one (1616) Landing Craft Utility (LCU) and two (AT-07 and AT-08) Tug boats.

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2020 ณ อู่ทหารเรือพม่า(Myanmar Naval Dockyard, Sinmalaik), อู่เรือ Thilawa ฐานทัพเรือ Yangon ซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่73 ของการก่อตั้งกองทัพเรือพม่า(Myanmar Navy, Tatmadaw Yay)
ได้มีการจัดพิธีสวนสนามทางเรือ และนำเรือเข้าประจำการซึ่งรวมถึงเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าโจมตีชั้น Project 877EKM(NATO กำหนดรหัสชั้น Kilo) ลำแรกของกองทัพเรือพม่าชื่อ UMS Minye Theinkhathu(เมงเยเตงคะตู มังรายสิงขสู)

พิธีซึ่งมี พลเอกอาวุโส Min Aung Hlaing ผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพแห่งชาติพม่า(Myanmar Armed Forces, Tatmadaw) เป็นประธานร่วมกับ พลเรือเอก Aung San ผู้บัญชาการกองทัพเรือพม่า รวมถึงผู้บัญชาการระดับสูงเช่น
พลอากาศเอก Maung Maung Kyaw ผู้บัญชาการกองทัพอากาศพม่า(Myanmar Air Force, Tatmadaw Lei) และได้เชิญทูตรัสเซียประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา Nikolay A. Listopadov และทูตอินเดียประจำเมียนมา Saurabh Kumar

นอกจากเรือดำน้ำ UMS Minye Theinkhathu ในวันเดียวกันกองทัพเรือพม่ายังได้ทำพิธีประจำการเรือเร็วโจมตีติดอาวุธปล่อยนำวิถีตรวจจับได้ยากขนาด 49m ลำใหม่หมายเลขเรือ 492 ซึ่งต่อจากเรือเร็วโจมตีติดอาวุธปล่อยนำวิถี Stealth หมายเลข 491 ที่เข้าประจำการก่อนหน้า,
เรือคอร์เวตปราบเรือดำน้ำหมายเลข 443 และ 446,  เรือระบายพลขนาดใหญ่ LCU(Landing Craft Utility) ขนาด 56m หมายเลข 1616 ที่มียานเกราะล้อยาง BTR-3U บรรทุกภายในเรือ และเรือลากจูงขนาด 26m สองลำหมายเลข AT-07 และ AT-08 รวมมีเรือใหม่เข้าประจำการทั้งหมด 7ลำ

เรือดำน้ำ UMS Minye Theinkhathu กองทัพเรือพม่าเดิมคือเรือดำน้ำชั้น Sindhughosh(Project 877EKM Kilo รุ่นส่งออก) ที่เคยประจำการในกองทัพเรืออินเดีย(IN: Indian Navy) ในชื่อเรือดำน้ำ S58 INS Sindhuvir
โดยเรือได้เปิดตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกในการฝึกทางเรือ Fleet Exercise 2020(การฝึก Bandoola พันธุละ) ที่เริ่มขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2020 ที่ผ่านมาครับ(https://aagth1.blogspot.com/2020/10/kilo-ums-minye-theinkhathu.html, https://aagth1.blogspot.com/2020/10/kilo.html)