วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ Sea Venom/ANL เสร็จสิ้นการยิงรับรองคุณสมบัติครั้งสุดท้าย

Sea Venom/ANL completes final qualification firing


Point of impact: the Sea Venom/ANL missile strikes the target barge at the end of the 17 November qualification test. (DGA)

The French Navy plans to integrate the missile on the new H160M Guepard helicopter. (Airbus Helicopters)

The UK is procuring the missile for the Royal Navy’s Wildcat HMA2 helicopter. (Leonardo)

บริษัท MBDA ยุโรปได้เสร็จสิ้นการยิงรับรองคุณสมบัติครั้งที่สองและครั้งสุดท้ายอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นต่อต้านเรือผิวน้ำ Sea Venom/ANL(Anti-Navire Léger)
เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงก้าวย่างที่สำคัญมุ่งไปสู่การนำอาวุธเข้าประจำการ(https://aagth1.blogspot.com/2020/03/sea-venom.html, https://aagth1.blogspot.com/2017/07/mbda-sea-venomanl.html)

การดำเนินการเมือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2020 ณ ศูนย์ทดสอบอาวุธปล่อยนำวิถี Essais de Missiles Centre ของสำนักงานจัดหากลาโหมฝรั่งเศส(DGA: Direction Générale de l’Armement) ที่ Ile du Levant ในทะเล Mediterranean
สถานการณ์ทดสอบได้ถูกออกแบบเพื่อแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถการแยกแยะเป้าหมายของอาวุธปล่อยนำวิถีในสภาพแวดล้อมบนผิวน้ำที่ซับซ้อนและยุ่งเหยิง

อาวุธปล่อยนำวิถี Sea Venom/ANL ได้รับการพัฒนาโดย MBDA สำหรับรัฐบาลสหราชอาณาจักรและรัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้สัญญาวงเงิน 500 million Pound Sterling($830 million) ที่ประกาศในเดือนมีนาคม 2014
สหราชอาณาจักรซึ่งบริหารจัดการสัญญาในฐานะส่วนหนึ่งของผลงานทีมอาวุธ Team Complex Weapons ของ MBDA จะจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น Sea Venom เพื่อตรงความต้องการอาวุธนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำอนาคต(ขนาดหนัก)(Future Anti-Surface Guided Weapon (Heavy)) 

อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ Sea Venom จะถูกนำมาใช้สำหรับเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทางทะเล Wildcat HMA2 ของกองทัพเรือสหราชอาณาจักร(RN: Royal Navy)
กองทัพเรือฝรั่งเศส(French Navy, Marine Nationale) มีแผนจะบูรณาการอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ ANL กับเฮลิคอปเตอร์ Airbus Helicopters H160M Guepard ใหม่(https://aagth1.blogspot.com/2019/05/h160m-guepard.html)

Sea Venom/ANL เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีความเร็วต่ำกว่าเสียงสูงน้ำหนัก 110kg ติดหัวรบระเบิดกึ่งเจาะเกราะ/แตกสะเก็ด(semi-armour-piercing blast/fragmentation) หนัก 30kg
ถูกออกแบบเพื่อทำให้เป้าหมายเรือผิวน้ำขนาดตั้งแต่เรือเร็วโจมตีจนถึงเรือคอร์เวตหมดสภาพ และยังมอบขีดความสามารถในการต่อต้านเป้าหมายบนชายฝั่งและเป้าหมายภาคพื้นดินด้วย

Sea Venom/ANL ขับเคลื่อนด้วยชุดดินส่ง/ดินขับโดยมีชุดดินเริ่มส่งติดตรึงท้ายจรวดและชุดดินขับโครจรต่อเนื่องกลางตัวจรวด มีพิสัยยิงไกลสุดเกิน 20km บินโคจรเรี่ยดผิวน้ำ
การนำวิถีใช้ระบบค้นหาเป้าหมายแบบสร้างภาพความร้อน Infrared(IIR: Imaging Infrared) และ Datalink สองทางสำหรับการควบคุมผู้ปฏิบัติการในวงรอบ(operator-in-the-loop) 

ขณะที่อาวุธปล่อยนำวิถี Sea Venom/ANL จะมีขีดความสามารถในคุณลักษณะการบินโคจรอัตโนมัติเต็มรูปแบบ แบบ 'ยิงแล้วลืม'(fire and forget)
การควบคุมผู้ปฏิบัติการในวงรอบจะทำให้สามารถใช้ขีดความสามารถต่างๆอย่างเช่น การเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ขณะบินโคจร, แก้ไขความถูกต้อง/ปรับแต่งจุดเล็ง และยกเลิกการยิงอย่างปลอดภัยครับ