วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล Do 228 กองทัพเรือไทยสองเครื่องถูกส่งไปปรับปรุงที่เยอรมนี

Royal Thai Navy Do228s sighted in Germany

In the early hours of 24 December 2020, two Kong Thap Ruea Thai (RTN, Royal Thai Navy) Dornier Do228-212s arrived for overhaul at Oberpfaffenhofen airport (Bavaria, Germany).

Hindustan Aeronautics and M/s Dornier want to start licensed production in India for an upgraded version of the Do-228 twin turboprop featuring a new glass cockpit. [Photo: Vladimir Karnozov].

Dornier Do 228 serial 1114, 101 Naval Air Squadron, Naval Air Wing 1, Royal Thai Naval Air Division, Royal Thai Navy at Chanthaburi Airstrip. ในช่วงชั่วโมงแรกๆของวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓(2020) เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลแบบที่๑ บ.ลว.๑ Dornier Do 228-212 ฝูงบิน๑๐๑ กองบิน๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือไทย
(101 Naval Air Squadron, Naval Air Wing 1, Royal Thai Naval Air Division, RTN: Royal Thai Navy) จำนวน ๒เครื่อง ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยาน Oberpfaffenhofen ในแคว้น Bavaria เยอรมนีเพื่อรับการยกเครื่องใหม่(overhaul)

หลังจากล่าช้ามาหลายครั้ง เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล บ.ลว.๑ Do 228 หมายเลข 1112(หมายเลขการผลิต 8226) และหมายเลข 1114(หมายเลขการผลิต 8228) ได้ถูกขนส่งจากฐานบินอู่ตะเภา กบร.กร. กองทัพเรือไทย
มายังโรงงานอากาศยานของบริษัท Dornier Luftfahrt GmbH ที่สนามบิน Oberpfaffenhofen เยอรมนีโดยเครื่องบินลำเลียงขนส่งสินค้า An-124-100 ทะเบียน UR-82029 ของสายการบิน Antonov Airlines ยูเครน

เป็นที่คาดว่าเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล  บ.ลว.๑ Do 228 หมายเลข 1112 และ 1114 จะถูกปรับปรุงเป็นมาตรฐาน Do 228NG ภายใต้บริษัท RUAG Aviation สวิตเซอร์แลนด์ และจะประจำการในกองการบินทหารเรือต่อไปอีกเป็นเวลาหลายปี
มีความเป็นไปได้ว่ายังมีเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล  บ.ลว.๑ Do 228 ของกองทัพเรือไทยที่ยังคงประจำการอยู่อีกหลายเครื่องจะถูกจัดส่งมาเพื่อเข้ารับการปรับปรุงในอนาคต(ปัจจุบัน RUAG สวิตเซอร์แลนด์ได้ขายกิจการ Dornier Do 228 ให้บริษัท General Atomics สหรัฐฯไปแล้ว)

กองการบินทหารเรือ กองทัพเรือไทยมี บ.ลว.๑ Do 228 ทั้งหมดจำนวน ๗เครื่องประกอบด้วย หมายเลข 1109 และหมายเลข 1110 เข้าประจำการเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๔(1991), หมายเลข 1111 และหมายเลข 1112 เข้าประจำการเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘(1995),
หมายเลข 1113 เข้าประจำการเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๙(1996), หมายเลข 1114 เข้าประจำการเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗(2004) และหมายเลข 1115 เข้าประจำการเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔(1991)

ก่อนหน้านี้ในปี 2018 กองบัญชาการระบบอากาศนาวี(NAVAIR: Naval Air Systems Command) กองทัพเรือสหรัฐฯ(US Navy) ได้เสนอแผนการปรับปรุง บ.ลว.๑ Do 228 ภายใต้เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯแก่กองทัพเรือไทย(https://aagth1.blogspot.com/2018/04/do-228.html)
กองทัพเรือไทยเคยมีโครงการจัดเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล จำนวน ๓เครื่อง ที่เข้าใจว่าเพื่อทดแทน เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ บ.ตผ.๒ Lockheed P-3T Orion ๓เครื่องที่ปลดประจำการไปแล้ว แต่ถูกยกเลิกในปี 2019 ครับ(https://aagth1.blogspot.com/2019/03/blog-post_7.html)

คุณลักษณะ เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลแบบที่๑ บ.ลว.๑ Dornier Do-228
น้ำหนัก: ตัวเปล่า 8,792lbs บรรทุกวิ่งขึ้นสูงสุด 14110lbs
มิติ (กว้าง x ยาว x สูง): 3.3m x 16.56m x 4.86m
เครื่องยนต์: GARRETT TPE331-5AB-252D 
ความจุ: น้ำมันเชื้อเพลิง JP-8  4210lbs
ความเร็ว: ปฏิบัติการ 120-200 knots เดินทาง 180 knots สูงสุด 200knots
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง:  440 liter/ชั่วโมงบิน
ระยะบินไกลสุด: 1400nmi/เจ็ดชั่วโมง รัศมี 400nmi
เพดานบิน: 15,000feet
ระยะทางวิ่ง: ขึ้น 2,600feet ลง 1,480feet