วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กองทัพบกสิงคโปร์เปิดตัวอุปกรณ์ประจำกายทหารยุคอนาคต

Singapore Army unveils next-generation personal equipment


The new load-bearing system comprises the standard and enhanced variants. The enhanced variant, which is being issued to combat units, is seen along with the new high-cut ballistic helmet in these images. (Janes/Kelvin Wong)

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2020 กองทัพบกสิงคโปร์(Singapore Army) ได้เปิดตัวชุดอุปกรณ์ประจำกายทหารแบบใหม่ที่ประกอบด้วยหมวกสนามกันกระสุนน้ำหนักเบาแบบ modular 
และสายโยงบ่า-สายเก่ง-เข็มขัด-เสื้อกั๊กทางยุทธวิธี LBS(Load-Bearing System) ที่ออกแบบเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของทหารด้วยการเพิ่มขยายทางการยศาสตร์และการกระจายความร้อน(heat dissipation)

หมวกสนามกันกระสุนแบบใหม่กำลังจะทดแทนหมวกสนามแบบเดิมที่ใช้งานอยู่ ซึ่งหมวกรุ่นของสิงคโปร์มีพื้นฐานจากหมวกสนามแบบ PASGT(Personnel Armor System for Ground Troops) ที่พัฒนาโดยสหรัฐฯตั้งแต่ปี 1980s
และนำทรงตัดขอบด้านข้างสูงมาใช้ที่เพิ่มขยายการบูรณาการเข้ากับอุปกรณ์ทางทหารอื่นอย่างเช่น ที่ครอบหู, อุปกรณ์สื่อสารทางยุทธวิธี และกล้องมองกลางคืน

หมวกสนามแบบใหม่ยังออกแบบเพื่อให้เพิ่มความเหมาะสมสำหรับร่างกายและน้ำหนักของชาวสิงคโปร์ โดยมีน้ำหนักเบากว่าหมวกสนามรุ่นก่อนประมาณร้อยละ10 ด้วยส่วนหนุนรองในที่ปรับระดับได้ที่สามารถจะปรับแต่งเพื่อให้มั่นใจว่ามีความพอดีและสะดวกสบายสำหรับทหารแต่ละนาย
กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์(Singapore MINDEF: Ministry of Defence) กล่าวในการแถลงการณ์ว่าทหารกองประจำการที่บรรจุใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019 ได้รับการแจกจ่ายหมวกสนามแบบใหม่แล้ว

กองทัพบกสิงคโปร์ยังกำลังทดแทนสายโยงบ่า-สายเก่ง-เสื้อกั๊กแบบ iLBV(integrated Load Bearing Vest) ที่นำมาใช้งานตั้งแต่ปี 2009 ด้วยสายโยงบ่า-สายเก่ง-เสื้อกั๊กแบบ LBS ใหม่
ไม่เหมือนกับสายโยงบ่า-สายเก่ง-เสื้อกั๊ก iLBV ทั่วไป สายโยงบ่า-เสื้อกั๊กทางยุทธวิธี LBS ชุดใหม่ถูกนำเสนอในสองรุ่น LBS (Standard) หรือ LBS (Enhanced) ขึ้นอยู่กับความต้องการการฝึกโดยเฉพาะหรือรูปแบบภารกิจ

พันโท Ho Chee Leong หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านประสิทธิภาพทหาร(CESP: Centre of Excellence for Soldier Performance) ของกองทัพบกสิงคโปร์กล่าวต่อสื่อเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2020 ระหว่างการสาธิตที่ค่าย Selarang ว่า
หน่วยรบอย่างเช่น ทหารราบ, ชุดรักษาความปลอดภัย และหน่วยรบพิเศษ commando จะได้รับมอบเสื้อกั๊กทางยุทธวิธีรุ่น LBS (Enhanced) ขณะที่กำลังพลที่อยู่ภายใต้การปฏิบัติการที่มี "ความต้องการทางกายภาพที่น้อยกว่า" จะได้รับมอบเสื้อกั๊กทางยุทธวิธีรุ่น LBS (Standard) ครับ