วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ KAI LAH เกาหลีใต้ประกาศความเหมาะสมสำหรับการรบเป็นการชั่วคราว

South Korea's Light Armed Helicopter provisionally declared fit for combatKAI announced on 11 December that DAPA provisionally declared the LAH helicopter (seen here test-firing the locally developed Chungum ATGM) fit for combat operations. (KAI)

สำนักงานโครงการจัดหากลาโหม(DAPA: Defense Acquisition Program Administration) สาธารณรัฐเกาหลีได้มีประกาศเฉพาะกาลเป็นการชั่วคราวว่า 
เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ Korea Aerospace Industries(KAI) Light Armed Helicopter(LAH) มีความเหมาะสมสำหรับการรบ

บริษัท KAI สาธารณรัฐเกาหลีประกาศในแถลงการวันที่ 11 ธันวาคม 2020 ว่า การประเมินของ DAPA ซึ่งมีขึ้นให้หลังเป็นเวลา 5ปี 6เดือนจากการเริ่มต้นโครงการเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ LAH
เป็นการ "วางรากฐาน" สำหรับสายการผลิตจำนวนมากของเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ KAI LAH ซึ่งการพัฒนามีกำหนดจะเสร็จสิ้นภายในปลายปี 2022

ฮ.ลาดตระเวนติดอาวุธ LAH ซึ่งได้รับการพัฒนาสำหรับกองทัพบกสาธารณรัฐเกาหลี(RoKA: Republic of Korea Army) เพื่อทดแทนเฮลิคอปเตอร์โจมตี Bell AH-1F Cobra และเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง MD Helicopters MD500 Tow Defender
ได้เปิดตัวครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2018(https://aagth1.blogspot.com/2018/12/lah.html) และทำการบินครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2019(https://aagth1.blogspot.com/2019/07/kai-lah.html) ณ โรงงานอากาศยานของ KAI ใน Sacheon

เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ LAH ได้รับการสร้างเครื่องต้นแบบขึ้นมาแล้ว 3เครื่อง โดยกองทัพบกสาธารณรัฐเกาหลีมีแผนจะจัดหา ฮ.LAH จำนวน 210เครื่องตั้งแต่ปี 2023
เฮลิคอปเตอร์ LAH ซึ่งมีขีดความสามารถในการดำเนินปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินและสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดติดตั้งปืนใหญ่กลสามลำกล้องหมุน Gatling ขนาด 20mm ที่ใต้คางหัวเครื่อง

และเฮลิคอปเตอร์ LAH ติดตั้งปีกคานอาวุธข้างลำตัวทั้งสองด้านสำหรับติดกระเปาะจรวดอากาศสู่พื้นไม่นำวิถีขนาด 70mm เช่นเดียวกับอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นต่อสู้รถถัง Chungum(TAipers) ที่พัฒนาในเกาหลีใต้ ซึ่งถูกระบุว่ามีพิสัยการยิงที่ 8km
เฮลิคอปเตอร์ LAH ยังมีคุณสมบัติติดตั้งระบบตรวจจับกล้อง EO/IR(Electro-Optical/Infrared) ที่บนจมูกหัวเครื่อง, ระบบแจ้งเตือนอาวุธปล่อยนำวิถีและ radar หลายตำแหน่ง เช่นเดียวกับท่อไอเสียที่ปรับทิศทางขึ้นด้านบนเพื่อลดการแพร่สัญญาณความร้อน Infrared(IR)

เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ LAH ติดตั้งเครื่องยนต์ไอพ่น Turboshaft แบบ Arriel 2L2 สองเครื่องที่พัฒนาร่วมกับและสร้างโดยบริษัท Safran Helicopter Engines ฝรั่งเศส และบริษัท Hanwha Techwin สาธารณรัฐเกาหลี
ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ Airbus Helicopters H155 ฝรั่งเศสถูกใช้เป็นระบบพื้นฐานของเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ LAH เกาหลีใต้(https://aagth1.blogspot.com/2020/09/h155.html)

ควบคู่ไปกับเฮลิคอปเตอร์พลเรือนเบา Light Civil Helicopter(LCH) ฮ.LAH เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์พลเรือนและทหารแบบบูรณาการโดย KAI ในฐานะผู้รับสัญญาหลัก
และในความเป็นหุ้นส่วนกับ DAPA และกระทรวงที่ดิน, โครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมสาธารณรัฐเกาหลี(MOLIT: Ministry of Land, Infrastructure and Transport) ครับ